PDA

İmajlı Sürüme Sıçra : Engelliler olarak araç kullanımına dair dünya standartlarında düzenleme istiyoruz [G]OturanBoğa

06.02-2012, 13:55
Sevgili arkadaşlar,

Biz Türkiyeli sakatlar sürücü olabilmekle ilgili olarak çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Teknolojinin ve insan hakları değerlerinin gerisinde kalmış yönetmelik ve uygulamalarla sürücü olmamız engelleniyor. Amerika'da iki kolu olmayanlar pilot, omurilik felçliler kamyon şoförü olabiliyorken; Avrupa'da tek bir parmağını kullanan kişiler otomobil sürücüsü olabiliyorken, ülkemizde bırakın bu düzeyde sakatlığı olanların sürücü olmasını, bir elindeki parmakları ampute olan kişilere dahi sürücü belgesi verilmiyor!

43 bini aşkın üyesi bulunan Engelliler.Biz Platformu'nda gerçekleştirdiğimiz tartışmaların sonucunda, sakatlığı bulunan kişilerin ne tür araçları hangi şartlarda kullanabileceğine dair aşağıdaki önerileri hazırladık. İlgili kurum ve kişilerden isteğimiz, çağın gerisinde kalmış ve on binlerce engelliyi ayrımcı uygulamalarla mağdur eden eski uygulamaların ve düzenlemelerin ortadan kaldırılması, önerilerimiz doğrultusunda yeni düzenlemelerin yapılmasıdır.

Siz üyelerimizden, ziyaretçilerimizden ve dostlarımızdan isteğimiz, aşağıdaki metni yine aşağıda yer alan email adreslerine göndermeniz; diğer iletişim kanallarını kullanarak ilgili kişi ve kurumlara iletmenizdir.

Lütfen olabildiğince çok yerde ve olabildiğince çok kişiyle bu girişimimizi paylaşın. Haklarımızı almak için desteğinizi bekliyoruz...

Engelliler.Biz Platformu


___________________________________

Gönderilecek Email Adresleri: bimer@basbakanlik.gov.tr, fsahintbmm@gmail.com, bilgi.edinme@aile.gov.tr, bilgiedinme.oyhgm@aile.gov.tr, arem@icisleri.gov.tr, bphism@egm.gov.tr, gsekreter@icisleri.gov.tr, bhim@egm.gov.tr, info@saglik.gov.tr, recep.akdag@saglik.gov.tr

Gönderilecek Faks numaraları: 0312 422 5544 (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı), 0312 422 2667 (BİMER), 0312 428 3076 (Emniyet Genel Müdürlüğü)

Gönderilecek e-posta'nın başlığı: Engelliler olarak araç kullanımına dair dünya standartlarında düzenleme istiyoruz

Gönderilecek Metin:

İlgili makama,


Biz Türkiyeli sakatlar sürücü olabilmekle ilgili olarak çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Teknolojinin ve insan hakları değerlerinin gerisinde kalmış yönetmelik ve uygulamalarla sürücü olmamız engelleniyor. Amerika'da iki kolu olmayanlar pilot, omurilik felçliler kamyon şoförü olabiliyorken; Avrupa'da tek bir parmağını kullanan kişiler otomobil sürücüsü olabiliyorken, ülkemizde bırakın bu düzeyde sakatlığı olanların sürücü olmasını, bir elindeki parmakları ampute olan kişilere dahi sürücü belgesi verilmiyor!

43 bini aşkın üyesi bulunan Engelliler.Biz Platformu'nda gerçekleştirdiğimiz tartışmaların sonucunda, sakatlığı bulunan kişilerin ne tür araçları hangi şartlarda kullanabileceğine dair aşağıdaki önerileri hazırladık. İsteğimiz, çağın gerisinde kalmış ve on binlerce engelliyi ayrımcı uygulamalarla mağdur eden eski uygulamaların ve düzenlemelerin ortadan kaldırılması, aşağıdaki önerilerimiz doğrultusunda yeni düzenlemelerin yapılmasıdır.

Arz ve talep ederim

Adınız Soyadınız
TC Kimlik numaranız

Engellilerin ne tür araçları hangi şartlarda kullanabileceğine dair önerilerimiz:

1- H sınıfı sürücü belgesi tümden iptal edilmeli; diğer sınıftaki sürücü belgeleri de herhangi bir ayrım gözetilmeksizin sınavda başarılı olup olmadığı sonucuna bakılarak verilmelidir.

2- Sürüş becerisine sahip olan herkesin –sakat ya da değil- her sınıftan sürücü belgesini alabileceği temel bir prensip olarak kabul edilmeli ve sürücü olarak çalışabilmenin ve ticaret yapabilmenin önündeki tüm engeller de kaldırılmalıdır.

3- Kimlerin sürücü olabileceğinin belirlenmesinde doktorlara verilen tanrı rolü/sorumluluğu ortadan kaldırılmalı ve doktorların görevi sürücü adayı olan kişilerin beden yetilerini (hareket kapasiteleri veya psikolojik durumları açısından) değerlendirmekle sınırlandırılmalıdır.

4- Kimlerin ne tür araçları kullanabileceği, sürüş için (gözlük, gaz-fren elle kumanda aparatı, joyistikle kumanda sistemi vb) özel donanıma gereksinim duyuyorsa ne tür donanıma gereksinim duyduğu, trafik müdürlüklerinde istihdam edilen ve bu konuda eğitim almış uzmanlar tarafından, doktorların tespit ettiği hareket sınırları göz önüne alınarak belirlenmelidir. Ayrıca bu görevlilerin sakat kişilerden oluşması için gerekli tüm koşullar zorlanmalı, görevlendirme için sakat personele öncelik tanınmalıdır.

5- Gelişen teknolojiyle birlikte kullanıma sokulan özel donanımların çoğu zaman kolayca takılıp çıkartılabilir olduğu ve dahası donanım takılıyken dahi bunun standart sürüşe mani olmadığı göz önüne alınmalı ve kişileri sadece kendi araçlarını kullanmaya mahkum eden, başkalarının bu araçları kullanmasını engelleyen uygulamalara son verilmelidir. Böylece hem portatif donanım hangi araca takılıysa o aracın kullanılması sağlanmalı hem de donanım çıkartıldığında ya da by-pass edildiğinde o aracın herkes tarafından kolayca kullanılmasının önü açılmalıdır.

6- Bir parmakla dahi araç kullanımını mümkün kılan teknolojilerin geliştirildiği günümüzde, herhangi bir hareket kısıtlılığı bulunan bir kişi için “sürücü olamaz” demek, çok çok istisna bir uygulama olarak benimsenmelidir. Bu nedenle, görevli personelin özel donanım teknolojilerine/seçeneklerine dair bilgilerinin sürekli güncel tutulması sağlanmalı ve görevlilerin “bu kişinin sürücü olmasını nasıl engellerim” diye değil, “bu kişinin sürücü olmasına nasıl yardımcı olabilirim” diye düşünmeleri sağlanmalıdır.

7- Sürücü adayı kişiler ile doktorlar ya da Emniyet görevlileri arasında meydana gelebilecek olası sürücü olur-olamaz karşıtlığının giderilmesi için Valilikler bünyesinde bir heyet kurulmalı ve bu heyet ayda bir kereden az olmamak üzere test sürüşü de yapılabilecek bir yerde toplanarak sürücü adayı kişilerin başvurularını karara bağlamalıdır.

8- Kurulacak bu heyetin karşısına çıkacak olan sürücü adayı kişiler heyetin karşısında -gerekirse test sürüşü de yaparak- sürücü olabileceklerini gösterebilmeli ve sonrasında heyet bu kişilerin sürücü olabilmesi önündeki tüm engelleri kaldırarak onlara "sürücü olur" belgesi vermelidir.
Ayrıca heyetin verdiği tüm kararlar konuyla ilgili olarak Emniyet müdürlüklerinde görevli uzmanlara iletilmeli ve bu uzmanların sonraki kararlarını bu değerlendirmeler çerçevesinde vermesi sağlanmalıdır.

9- Test sürüşü için gerekli temel donanımlara sahip araçlar Valiliklerce temin edilmelidir. Ancak adaylar isterlerse kendi temin edecekleri araçlarla da test sürüşü yapabilmelidir. Ne ki, sürücü adayı sürüş için gerekli özel donanıma henüz sahip değilse ve/fakat konu ettiği bu özel donanımla sürüş yapabileceğini iddia ediyorsa, heyet kendisine görsel olarak sunulan bu iddiayı değerlendirmek ve esas karar için etkili olacak bir ara karar vermekle de görevli olmalıdır.

10- Rapor ve "sürücü olur" belgesinden sonra adaylar sürücü kursuna yazılarak sürücü belgelerini alabilmelidir.

11- Sakat sürücüler için ayrılan özel park yerlerinden hangi sakatların yararlanabileceğine dair düzenleme yapılmalıdır; engelli Park Kartı bedensel efor kısıtlılığı bulunan sakatlar ile Ağır Özürlü kişilere verilmelidir. Ayrıca hakkı olmadığı halde bu park alanlarını kullanan sürücülere ağır para cezası verilmeli, bu ceza kapsamına alışveriş merkezi vb. tüm otoparklar da dahil edilmelidir.

12- Gerek konuya dair düzenlemeler yapılırken, gerek valiliklerdeki Heyetlerin teşkilinde ve gerekse uygulama aşamasında sakatlık ile ilgili olarak çalışan sivil toplum örgütlerinin belirleyici rol alması bir ön şart olarak kabul edilmelidir.

Not: 1. ve 2. Maddeler için Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 75. Maddesinin, 11. Madde için Yönetmeliğin 53. maddesinin düzenlenmesi gerekmektedir.
3-4-5-6-7-8, 9 ve 10. Maddeler için Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğin radikal değişikliklerle yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Bacıbey

06.02-2012, 14:04
Gönderdim, hayırlısı olsun bakalım...:)

cabbarehlinamus

06.02-2012, 14:49
hacı göndermesine gönderdikte bunlar bu mail i ergenekona baglayıp içeri atmasınlar bizi;);););)

thebaston

06.02-2012, 15:02
Gönderdim.

Ancak bu motor hacmiyle ilgilide düzenleme talep etseydik iyi olacaktı gibime geliyor. sınır 1600cc değilde 2000cc olmsa daha iyi olurdu.

nova

06.02-2012, 15:17
keşke şu 3 yaş ve 1600cc sınırlaması içinde birşeyler yapabilsek..

OturanBoğa

06.02-2012, 17:06
Arkadaşlar, dikkat ederseniz burada konu ettiğimiz şey sadece araç kullanımına dair. ÖTV istisnası ile ilgili konuya hiç değinmedik. Bu iki konuyu birbirinden ayırdık, çünkü birlikte dile getirdiğimizde kurumlar taleplerimizi maddi gerekçelerle kafadan reddediyordu!

Bu girişimle elde etmeye çalıştığımız şey, sürücü olmamızın önündeki engellerin kaldırılması ve dilediğimiz aracı kullanabilme özgürlüğümüzün verilmesi!

selda*

06.02-2012, 17:19
gönderdim, metinde emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim.

cabbarehlinamus

06.02-2012, 18:06
bilgiedinme@saglik.gov.tr ın bana gönderdiği cevap aynen.

Sayın ilgili,

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’ in ilgili maddesi gereği birimimiz tarafından başvurunuz hakkında işlem yapılamamakta olup, konuya dair talep ve eleştirilerinizi Bakanlığımıza yazılı dilekçe ile iletebilirsiniz.

Madde 12- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

jonjon

06.02-2012, 18:59
Görev tamamdır ;)

samsunlu34

06.02-2012, 19:18
gönderildi.

Ahal Teke

06.02-2012, 21:00
Bu konuda cok ama cok kritik yapisal bir duzenleme ihtiyaci var. Bilindigi uzere havaalanlari, AVM ler gibi yerlerde engellilere tahsis edilmis park alanlarini isgal edenlere polis mudahale etmiyor. Polis yetkileri bu alanlari da kapsayacak sekilde acilen duzeltilmelidir. Engellilerin ulasabildigi alanlar zaten sinirli. AVM ler Havaalanlari, benzin istasyonlari gibi yerler nedense polislerin mudahalesinin disinda tutuluyor. Soz konusu isgal engelli park yerlerineyse ozel kamu farki yapilmadan polise mudahale yetkisi verilmeli ve bu isgalci araclari mutlaka cekilmelidir. Gidin AVM lere zavalli guvenlik gorevlileri illallah etmis durumdalar. Sorsaniz "abi biz biktik uyarmaktan ama adamlar bizi iplemiyor, biz de birsey yapamiyoruz. Polis zaten buralara gelmiyor" seklinde cevap veriyor. Bazilari bu guvenlik gorevlilerine " biz de kafadan sakatiz" deyip aklinca mizah yapabiliyor. Ozetle polis engelli park yerlerini isgal edenler her nerede olursa olsun mudahale etmeli. Engellinin evinin onundeki sahsi park yerine dahi son derece duyarli sekilde mudahale etmeliler. Bu konuda caydirici cezalar tutarli ve surekli bir sekilde yazilirsa bizim halkimizin duyarliliklarina ancak mazhar olabilecegiz.

Ikinci unsur park yerleri standart disi. Engelli park yerlerinde sakat kisi aracindan indiginde aracin kapisini full acacak kadar yer kalmali. Maalesef engelli park yerlerinde normal park yeri gibi araclar yan yana arada mesafe kalmayacak sekilde dizildiginden tekerlekli sandalyemize binecegimiz alan birakilmiyor. Aracinizi cektiginizde bir baska kisi hemen yaniniza park edip gidebiliyor. Iki aracin arasina girecek mesafe kalmadigindan aracinizi ordan cikartacak birini bulmaniz gerekiyor. Dolayisiyla engelli park yerlerinde uluslararasi standartlarin gerekleri yerine getirilmeli.

serkan005

06.02-2012, 22:53
çok önemli bir konu benim içinde yolladım yukardaki adreslere

bordobereli35

06.02-2012, 22:58
saygilar!herbir adrese yolladim E-MAILleri!insaallah hayirlisi olur!aslinda duyarsiz kalacaklardir biliyorum!!!hayirlisi ALLAH tan umut kesilmez!!!
Tüm özürlü kardeslerimiz icin en iyisi olur!!!herkese ve size tesekkürler SAYGILARIMLA müjdat acaroglu

kara5538

06.02-2012, 23:56
gönderildi

edipbalkan

07.02-2012, 01:36
Devlet hastahanesinden ehliyet alamayıp özelden yasal olarak H sınıfı ehliyet almış bir kişi olarak TIR ,KAMYON.OTOBÜS dahil bütün B C ve E sınıfı ehliyet gerektiren araçları her koşulda %90 raporla (Ortopedik engel 2 ayak 1 el ve 4 parmak anpute )ötv muaffiyeti ile ağır özürlü raporu olan H sınıf ehliyet sahibi olan bir kişi olarak site adına olmasada Tüm engelliler adına kullanım ve ispat gerektirecek bir kanun adına kullanmaya hazırım .
Ben yıllar önce BİMER e dılekcemı yazıp yolladım gercı ama yasa yolu acılırsa örnek gösterilmeye adayım
Düz vites arabayla 1 milyon km den fazla tecrübem var.Kim ne zaman nerede ispat isterse engelli kardeşlerim adına ispata hazırım.

muSti_muSti

07.02-2012, 02:35
iŞLem tamm:D

Plumeria

07.02-2012, 12:14
Hepsine de gönderdim..

samsunlu34

07.02-2012, 16:38
Kimden:Bilgiedinme (bilgiedinme@saglik.gov.tr)

Sayın ilgili,

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’ in ilgili maddesi gereği birimimiz tarafından başvurunuz hakkında işlem yapılamamakta olup, konuya dair talep ve eleştirilerinizi Bakanlığımıza yazılı dilekçe ile iletebilirsiniz.

Madde 12- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

mutineer901

07.02-2012, 21:06
tamamdır :) İnşallah güzel bir sonuç çıkar..

Rain_Man

07.02-2012, 21:36
gereken yere gerekli mail gitmiştir.bizler adına araştırma yapan emeği sofraya koyan tüm arkadaşlara minnettarız...

bordobereli35

08.02-2012, 01:59
SLM!ADRESE E-MAIL ATTIM BIRINDEN CEVAP GELDI!BAKIN NEDIYOR????Sayın ilgili,Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’ in ilgili maddesi gereği birimimiz tarafından başvurunuz hakkında işlem yapılamamakta olup, konuya dair talep ve eleştirilerinizi Bakanlığımıza yazılı dilekçe ile iletebilirsiniz.Madde 12- Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.


BUNLAR BÖYLE ISTE??????NE DIYELIM????

SiyahPelerinliAdam

08.02-2012, 03:11
Gönderdim ayrıca 1 ay içerisinde birkaç yüz kişinin göndermesini sağlayabilirim sanırım...

Umarım yeni düzenleme de amaçlarının hayatı engellilere daha da kolaylaştırmak olduğunu unutmazlar...

Arabasına binmeye korktuğum insanlar yetki verilerek trafiğe çıkabiliyorken, iddia ediyorum sağ ayağımdan engelli olduğum için sürüş yetkimin olmadığı düz vites bir kamyon ile size ne kadar güvenli araç kullanılabileceği ile ilgili gösteri bile yapabilirim... Elleri olmayan bir ressam resim yapmak için fırçayı elinde nasıl tuttuğu ile sınanamaz... Elleri olmayan birinin fırçayı elinde nasıl tuttuğu ile ilgili bir sınav yapmaktan farksız olan şu anki sistemde, kimse sınavsız trafiğe salınmasın elbette...

Ancak benim aracı "nasıl, ne şekilde" kullanabildiğimi sınamayada anlamayada kalkmasınlar... Zira anlayamazlar... Kollları ayakları olmayan birine standart koyabilirmisiniz? Trafikte başkalarının hayatlarını riske etmediği sürece direksiyonu ağzıyla tutması kimi ne ilgilendirir... Kimseyi riske etmediğini anlayacak kadar aracın sürülüşüne baksınlar, aracı sürene değil...

Kendilerinin belirlediği aracın trafikteki seyir kriterlerini söylesinler...

Aracın riske tepkisi? Durma mesafesi? Manevra kabiliyeti? Yoldaki tavrı v.s...

OturanBoğa

08.02-2012, 14:53
Sağlık bakanlığı'nın bilgiedinme adresine giden mesajları "bu konu bilgi edinme kanunu dışında" denerek yok sayılıyordu. Onun için o adresi çıkartıp sağlık bakanlığının başka iki adresini ekledim listeye...

Binlerce kişinin "ehliyet alamıyorum" diye bu sitede mağduriyetini anlattığı ve çözüm aradığı bir gerçekken, buraya bu kadar az ilginin olması, çok trajik.

apocan14

08.02-2012, 15:18
gönderildi.

SiyahPelerinliAdam

08.02-2012, 16:00
OturanBoğa;

Sanki kötü bir alışkanlığın sonucu bu...

Ehliyet alan engellilere aylık fazla değil 5 TL destek maaşı bağlanacak gibi bi başlık ve teklif ile açsan, emin ol haftada binlerce mail yağacaktır ilgili adreslere... İsteklerimizi niteliklendirmeli ve terbiye etmeliyiz... Önceki alışkanlıklarımız bu tür meselenin özüne dönük nitelikli isteklerimizin talep edilmesini zorlaştırıyor...

pronet

08.02-2012, 16:50
OturanBoğa;

Bizim insanımızın sorunu bu. İstemeyi biliyor ama hak aramayı bilmiyor. korkuyor. tıpkı Nasrettin Hoca ve Timur hikayesi gibi. Bilmeyenler için aşağıda:


Ankara savaşı yıllarında, Timur'un fillerinden biri Konya ovasında kalır.

Fil, bir felakettir. Her yeri yıkar, ezer geçer.

Timur'un olduğu için, file dokunamazlar da.


Nasreddin Hoca başkanlıgında, bir heyet oluşturup, Timur'a yollarlar.


Yol boyunca heyettekiler birer birer kaybolur.

Hoca Timur'un huzuruna varır.
Timur, ne istediğini, sorar.

-Efendim, Konya Ovasında bir filiniz var. Bu arada...

arkasına döner ki;


kimsecikler kalmamıştır.-

-Fil tek olduğu için, strese giriyor. Mümkünse eşini de verebilir misiniz?

ALİ57

08.02-2012, 18:28
Gönderildi...

hasankrmn

08.02-2012, 18:48
Gönderdim.

Kağıt

08.02-2012, 18:59
Henüz bir yere gönderimde bulunmadım. Dilekçe metnini kendim düzenleyip sadece "öneriler" metnini göndereceğim.
Dilekçe metnimde, önerilerin bu site uyeleri tarafından hazırlandığını belirteceğim tabi ki. Ama başta dediğim gibi dilekçe metnini kendim hazırlamak durumundayım.
Cevabın gelmesi gecikecektir. Geldiği zaman paylaşacağım buradan...

UYGAR

08.02-2012, 21:04
Hepsine de gönderdim. Umarım kısa sürede istediğimiz gibi sonuçlanır.

hayati_islam

09.02-2012, 15:48
Merhabalar... Şıanki anayasa taslağına girmesi için gerekli yerlerde paylaşıp mail atıyorum...

hasankrmn

09.02-2012, 19:02
Binlerce kişinin "ehliyet alamıyorum" diye bu sitede mağduriyetini anlattığı ve çözüm aradığı bir gerçekken, buraya bu kadar az ilginin olması, çok trajik.

Ne kadar haklı bir sitem !!!! Bende üzülerek takip etmekteyim...Sanırım bu durum ''ehliyeti olan engelli '' arkadaşların banane benim nasıl olsa ehliyetim var düşüncesinden kaynaklanıyor.Ki zaten bazı mesajlarda açıkca gözüküyor bu durum...ÖTV_ KDV indirimi yada engellilerin otopark sıkıntıları dile getirilmiş bu başlıkta...Tamam onlarda bizim çok önemli sorunlarımız ...Ama ehliyet alamayan birçok arkadaşımız var onlarada destek olmamız gerekir...Bende ehliyet alırken sııntı yaşayanlardanım.Dilekçede ki 3.madde o kadar güzel anlatıyor ki bu sıkıntımı ;


3- Kimlerin sürücü olabileceğinin belirlenmesinde doktorlara verilen tanrı rolü/sorumluluğu ortadan kaldırılmalı ve doktorların görevi sürücü adayı olan kişilerin beden yetilerini (hareket kapasiteleri veya psikolojik durumları açısından) değerlendirmekle sınırlandırılmalıdır.

Bu maddeyi yazanın ağzına sağlık...Gerçekten te öyle doktorlar tanrı gibi sanki,ağızlarında çıkacak lafa bağlı sürücü olmamız...

Bu bağlamda ehliyeti olanda olmayanda,engelsiz olanda bu başlığa destek olmalı...Ben arkadaş çevremede bu başlığı mal olarakattım.Onlarda eminim ki mailleriyle destek olacaklardır.

Başlığa yorum yaparakta katkıda bulunalım çünkü ben eminimki ilgili kurumlar, yasayı çıkaranlarda bu başlığı takip ediyorlar...Haydi daha fazla destek olalım...

suskun62

09.02-2012, 19:12
Gerekli yerlere ilgili mailler gönderilmiştir. Daha fazla mail daha fazla destek :)

crazy_child

09.02-2012, 23:50
Gönderdim:) engelim sadece el parmaklarım ile sınırlı oldugu halde otomatik vites arac kullanmak zorundayım benm için de cok öenmli bir konu hepimiz için herseyin hayırlısı olması dileğiyle :)

ergincengiz

10.02-2012, 00:32
abi şu yurt dışındaki aldığımız arabalar 10 yıl geçmeden satamıyoz ya elimizde hurdaya dönecek bunun içinde bir düzenleme istesek

allakasi

10.02-2012, 01:29
bennim hastalıgım ankilozan yani as liyim gecen sene heryere mesaj atım bir sonuc alamadım benim hastalıgım ameri kası avrupası ehliyet veriyor türkiyede hiç bir hastane ehliyet iin rapor vermiiyyor alamı yoruz inşallah sizler başarırsınız

taytıs

10.02-2012, 09:57
Buletn bey kararlarınız ve isteklerininz oldukça isabetli hemen tüm mail adreslerine gönderiyorum.
Başarılarnızın devamını dilerim
Tayfun.

yağcı niyazi

10.02-2012, 22:53
Bende gönderdim hayırlısı

yağcı niyazi

10.02-2012, 23:00
Öneri maddeleride yazılacakmıydı

xxxman

11.02-2012, 05:45
TÜRKİYEDE SAKATLAR ŞÖFÖR OLAMAZ ABİ DÜNYADAKİ TEKNOLOJİDEN HABERİMİZ YOK...bende gönderdim fakat olumlu bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum umarım viodadan bazı ders çıkarırlar...http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=OPVFEx18ZQs

Büyükdeniz

11.02-2012, 14:29
Tabiki gönderdim...

vuralh

11.02-2012, 14:52
tüm maillere gönderildi.

hazırlık için tesekkurler.

Anti Oksidan

12.02-2012, 17:05
gönderdim, vatana millete hayırlı olsun.. :)

mac72

12.02-2012, 17:45
Bende gönderdim...

evsun

12.02-2012, 21:47
Damdan düşenin halini damdan düşen anlarmış.Ülkemiz de de engelliler yakın oranlarda siyaset de,bürokraside akedemik kadrolar da vs.temsil edilmediği için zannımca temel sorunlar; empati kurma özürlü 'nemrut kafalı' insanlara yetki verildiği sürece çözülmeyi bekleyecek.Bu arada çekilen açılar artarak belki de Gayretullaha dokunacak!Özürlüler için batı da ehliyet alma şartları nasıl işliyorsa bizde de onu uygulamak çok mu zor..Bu arada özürlüler ile ilgili çoğu işlemlerin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı uhtesine alınması çok doğru bir uygulama olur.

Bu taslağı hazırlayan arkadaşları tebrik ediyorum,inşaallah olumlu gelişmeler yaşanır.

cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr Cumhurbaşkanlığına da yazılabilir etkili olacağı kanısındayım

BaY_Cin

13.02-2012, 16:26
Sakatın trafikte ne işi var otursun evinde . . !!

baran sertaç

13.02-2012, 16:50
ok......

indigo_girl

13.02-2012, 17:14
teknolojide 100 yıl geri olduğumuzun ispatı verilmeyen ehliyetler ve uygulanan kanunlar .

selo46

14.02-2012, 08:18
gönderdim

göndermeyen arkadaşlar gönderin.....

çok yazık.....

officer

14.02-2012, 08:43
İşlem tamam

erolktr

14.02-2012, 11:23
Gönderilmiştir. Herkesin göndermesini rica ediyorum.

MUR37

14.02-2012, 12:07
gönderdim hayırlı olsun

akasya

14.02-2012, 14:53
Eve geçince göndereceğim. İş e-mailimden olmadı. Umarım sonuç alırız. Hayırlısı..

Plumeria

14.02-2012, 16:12
2. cevabım olumlu geldi.Bir yer konunun dışında olduğunda söylemişti..Gelen olumlu mail..Sayın Gül K.....
Engellilerin ne tür araçları hangi şartlarda kullanabileceğine dair önerilerinizi ve bu yönde yeni düzenleme yapılması talebinizi konu alan ilgi e-mail başvurunuz incelenmiştir.
Talep ve önerileriniz konuyla ilgili olarak yapılacak mevzuat çalışmalarında değerlendirilecektir.
İyi günler.
-----------------------------------------------------
Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Baskanligi

SiyahPelerinliAdam

14.02-2012, 17:30
Banada gelen cvp... umarım dikkat çekicek kadar çok yollanıyordur...

Sayın.....

Engellilerin ne tür araçları hangi şartlarda kullanabileceğine dair önerilerinizi ve bu yönde yeni düzenleme yapılması talebinizi konu alan ilgi e-mail başvurunuz incelenmiştir.
Talep ve önerileriniz konuyla ilgili olarak yapılacak mevzuat çalışmalarında değerlendirilecektir.

İyi günler.

Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Baskanligi

bulocan62

15.02-2012, 12:49
işlem tamamdır

ALİ DOĞAN

15.02-2012, 14:27
Arkadaşlar mailler yerlerıne gönderilmiştir .hakımızda hayırlısı olsun mucadelesız olmuyor .

engelsiz biir yaasam için el ele

bordobereli35

15.02-2012, 20:28
gonderdigim E-MAILE cevap aldim???bilmem ne kadar dikkate alinir??gelen cevap....


Sayın Müjdat ACAROGLU;
Engellilerin ne tür araçları hangi şartlarda kullanabileceğine dair önerilerinizi ve bu yönde yeni düzenleme yapılması talebinizi konu alan ilgi e-mail başvurunuz incelenmiştir.
Talep ve önerileriniz konuyla ilgili olarak yapılacak mevzuat çalışmalarında değerlendirilecektir.
İyi günler.
-----------------------------------------------------
Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Baskanligi

mac72

16.02-2012, 14:48
Neyse döndüklerine göre mevzuat hazırlanırken akıllarının bir köşesinde olur artık.:) bana gelen mailde aynı şekilde..:)

Sayın ilgili;
Engellilerin ne tür araçları hangi şartlarda kullanabileceğine dair önerilerinizi ve bu yönde yeni düzenleme yapılması talebinizi konu alan ilgi e-mail başvurunuz incelenmiştir.
Talep ve önerileriniz konuyla ilgili olarak yapılacak mevzuat çalışmalarında değerlendirilecektir.
İyi günler.
-----------------------------------------------------
Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Baskanligi

Rekursion

17.02-2012, 14:46
tc kimlik numarasi shart mi, boam boam?...

zor_bey_40

18.02-2012, 12:00
Hayırlı ve Başarılı olması Dileğiyle Gönderilmiştir..

OturanBoğa

18.02-2012, 17:41
Yok Rekumrekum, olmasa da olur. Sadece, üzerinde o numara bulunmayan dilekçeler bazen işleme konmayabiliyor. Ki bu tür girişimlerde bu çok da önemli değil. Zaten burada amaç "hadi bakın kaç kişi rahatsızın bu konudan" diye kamu kurumlarını itelemek...

uyumsuz_nesne

21.02-2012, 17:09
Biz Türkiyeli sakatlar sürücü olabilmekle ilgili olarak çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Teknolojinin ve insan hakları değerlerinin gerisinde kalmış yönetmelik ve uygulamalarla sürücü olmamız engelleniyor. Amerika'da iki kolu olmayanlar pilot, omurilik felçliler kamyon şoförü olabiliyorken; Avrupa'da tek bir parmağını kullanan kişiler otomobil sürücüsü olabiliyorken, ülkemizde bırakın bu düzeyde sakatlığı olanların sürücü olmasını, bir elindeki parmakları ampute olan kişilere dahi sürücü belgesi verilmiyor!

bunların olması için ülkemizde akıl sağlığının yerinde şöförlerin olması lazım allah aşkına ülkede arabalar lunaparktaki çapışan arabalar gibi kullnaılıyor amerikada kurallar var ve bu kurallara uyan bütük bir ülke var en basiti adamlarda 90 la gidilecek olan yerde 90 la gidiyorlar bırak hız kuralına uymayı daha kırmızı ışıkta durmasını bilmeyen şöförler var ..

ALİ57

22.02-2012, 09:06
dilekce sonuçları gelmiş deyerlendirilcek diyor.

officer

22.02-2012, 15:01
Bimerden cevap geldi aynen aktarıyorum..
T.C.
BAŞBAKANLIK
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
(Başbakanlık İletişim Merkezi)
Sayın Başvuru Sahibi, Başvuru tarihiniz 22.02.2012 başvuru sayınız 94023
Başbakanlık İletişim Merkezine yapmış olduğunuz müracaatınız incelenmiş ve gereğinin yapılması için ilgili kurum/kurumlara iletilmiştir.Müracaatınızın durumunu sorgulamak için ...:::<<< | BAŞBAKANLIK ANA SAYFA |>>>:::... (http://www.basbakanlik.gov.tr) adresindeki “Başbakanlığa istek ve şikâyetlerinizi bildiriniz” başlığını tıklayınız. Karşınıza gelen menüde “sorgulama yap” başlığını tıklayarak BİMER tarih ve sayısını yazınız. Sorgu sayfasında gelişmeleri takip edebilir, gerektiğinde 150’yi arayarak telefonla da devreye girebilirsiniz. Görüş-öneri, İSTEK-DİLEK, İHBAR ve ŞİKAYET türü başvurularınız için 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun çerçevesinde www.basbakanlik.gov.tr (https://side.basbakanlik.gov.tr/owa/redir.aspx?C=fd28152d18f0471ea64d06f5c51f40bd&URL=http://www.basbakanlik.gov.tr/) adresindeki “Başbakanlığa istek ve şikayetlerinizi bildiriniz” başlığı içerisinden BİMER’in “başvuru yap” formunu doldurarak erişim sağlayabilirsiniz.Bilgilerinizi rica ederiz.

istikbal

22.02-2012, 20:32
Katılım+1

mac72

23.02-2012, 11:42
Bana da aynı cevap geldi

Fuzulim

26.02-2012, 02:38
Rekursion seni her gördüğümde mısır yemek istiorum. Neden acaba?

çiğdem kavak

27.02-2012, 11:22
merhaba arkadaşlar.malesef bende H sınıfı ehliyet mağduruyum.sol kolumu kullanamıyorum.size hikayemi anlatayım.2009 senesinde antalyada ikamet ediyodum.ve o zamanlar ehliyet için heyet raporunun şart olduğunu sanıyodum.meğerse uzman doktorun vereceği rapor yeterli geliyomuş.neyse ben de o sene devlet hastanesine başvurdumehliyet için heyete girdim.heyetten olumsuz bir cevap geldi.2011 senesinde mersine taşındıktan sonra tekrar şansımı denemek istedim ve H sınıfı ehliyet veren bi kursa kaydoldum.Mersinden uzman doktordan ehliyet alabilir raporunu da aldım.yazılıyı da direksiyonu da geçtim.en son trafikten ehliyeti almak kalmıştı.ona da gittim ve malesef ehliyeti tam alacakken kötü bi sonuçla karşılaştım.antalyadaki rapor trafiğin sisteminde gözüküyomuş ehliyet alamaz diye.trafik te mersin il sağlık müdürlüğüne ordan da devlet hastanesi sağlık kuruluna gönderdiler.ondan sonrada heyete gönderdiler.heyette mevzuatı gösterdim.alma hakkım var dedim.hekim de bana dediki maddede uzman doktorun kanaatiyle diyo dedi.yani resmen ben ister veririm ister vermem dedi.ve madem öyle seni ankaraya hakem hastaneye sevk edeyim dedi.bunlar geçen cuma oldu tabi.çok içler acısı bi durum arkadaşlar.hakkın olmasına rağmen alamıyosun.admin bu konuda yardımcı olurmusun.ne yapmam lazım..

bordobereli35

27.02-2012, 13:20
:cool:slm! Başnakanlıktan E-MAILE aynı cevap geldi!


T.C.

mac72

27.02-2012, 17:54
Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Baskanligi (http://www.engelliler.biz/forum/)

http://secure.wlxrs.com/$live.controls.images/is/invis.gif


Engellilerin ne tür araçları hangi şartlarda kullanabileceğine dair önerilerinizi ve bu yönde yeni düzenleme yapılması talebinizi konu alan ilgi e-mail başvurunuz incelenmiştir.
Talep ve önerileriniz konuyla ilgili olarak yapılacak mevzuat çalışmalarında değerlendirilecektir.
İyi günler.


Bugünde bu mail geldi.. Bakalım ara ara dönüyorlar..

fgrsu

27.02-2012, 19:35
Gönderdim

Afacan28

27.02-2012, 21:37
Görür görmez, gönderdim..... Allah yardımcımız olsun.....

Anti Oksidan

27.02-2012, 22:10
Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Baskanligi'ndan bugün 18:00'de gelen yanıt,

Sayın: Avni ........

Bir elinde parmakları ampute olan kişilere sürücü belgesi verilmediği, engellileri mağdur eden bu gibi düzenlemelerin ortadan kaldırılması konulu 23.02.2012 tarihli ve 95846 sayılı bimer başvurunuz incelenmiştir.

Söz konusu Yönetmelik Avrupa Birliği direktifleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Bilim Komisyonu tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.Bilgilerinize rica eder, iyi günler dileriz.

-----------------------------------------------------
Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Baskanligi
Yani sözün kısası Avrupa Birliği emir verdi, Sağlık Bakanlığı böyle uygun görmüş diyor... Şikayetini Sağlık Bakanlığı'na anlat, diyor bence...

Goldenarrow

27.02-2012, 23:09
Gönderdim.Hayırlısı olsun.

Eurest

29.02-2012, 13:37
H sınıfı sürücü belgem var evet ve ben ayrıcalığım olsun isterim, belirtilsin isterim, farkım olsun isterim.

Bence H sınıfı Sürücü Belgesi kalkmamalı yerine istenilen özellikler getirilmeli..

Teşekkür Ederim
Saygılarımla,

trabzonboy84

04.03-2012, 00:57
Gönderdim :-)

askibeka

05.03-2012, 15:08
slm arkadaşlar ben 97 senesinde normal ehliyetimi almıştım o zamanlar işitme kaybım vardı ama cihazda kullanmıyordum raporumda yoktu normal yollardan almıştım .. şu an raporum var ve ben araba kullanmıyorum ama olsada kullanmaya korkuyorum çünki dışardan gelicek sesleri fazla duyamıycağım için bi kazaya sebebiyet verirmiyim diye endişe ederim işitme engelliler içinde araba kullanamama gibi bi durum varmı onuda pek bilmiyorum şu an araba kullanıyor olsam benim ehliyetimi iptal edebilirlermi acaba raporumdan dolayı bunu öğrenebilirmiyim..

Afacan28

05.03-2012, 16:03
Arkadaşlar bana mail geldi, aktarıyorum.. Hadi Hayırlısı.


Sayın İlgiliÖzürlü araçlarına yönelik konuya ilişkin yaptığınız çalışma Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenmiştir.Özürlünün araç kullanımına ilişkin düzenlemeler ülkemizin ekonomik imkanlarına ve özürlülerin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün çalışmalarında yol gösterici nitelik taşıyan önerileriniz. Yapılacak mevzuat çalışmalarında tarafımızdan göz önünde bulundurulacaktır.Aile ve Sosyal Politikalar BakanlığıBasın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

byhector

05.03-2012, 23:38
Göndderddim iinş okunur

byhector

06.03-2012, 12:53
cevabı
Sayın İleti Sahibi

Özürlü araçlarına yönelik konuya ilişkin yaptığınız çalışma Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenmiştir.
Özürlünün araç kullanımına ilişkin düzenlemeler Ülkemizin ekonomik imkanlarına ve özürlülerin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.
Genel Müdürlüğümüz çalışmalarında yol gösterici nitelik taşıyan önerileriniz,yapılacak mevzuat çalışmalarında tarafımızdan göz önünde bulundurulacaktır.
Bilginize.

mac72

06.03-2012, 14:54
Bana da geldi aynı mail..

musaydin

09.03-2012, 01:40
On 05.03.2012 10:07, Şafak PAVEY wrote:
> -------------------------
>
> KIMDEN: mustafa aydin [aydinmustafa62@hotmail.com]
> GÖNDERILDI: 05 Mart 2012 Pazartesi 01:35
> KIME: Şafak PAVEY
> KONU: Yurtiçindenalınan engelli otomobilleri..
>
> Sn. Şafak Hanım..
>
> Bildiğiniz gibi ortobetik engelliler yurt içinden vergi muafiyeti
> ile sıfır otomobil alabiliyorlar. Ben sol kol dirsekaltı
> amputasyonu olan, myo protez kullanan bir vatandaşım, şu an
> kullandığım aracım 7 yıl önce yurtdışından ithal ettiğim
> 1996 model arabadır.
>
> Gümrük Müdürlüğü ve Gelirler Gn. Müdürlüğünün, hareket
> ettirici özel tertibat kavramını ikiside devlet kurumu olasına
> rağmen farklı farklı algılamaktadır. Gelirler genel
> müdürlüğü hareket ettirici tertibat derken gaz, fren , vitesi
> kastederken, gümrük müdürlüğü, bunlarla birlikte silecek ve
> sinyal kolu yada vites topuzunu da kabul etmektedir.
>
> Bu durumda sol kol dirsek altı amputasyonu olan ben, yurt içinden
> araba alamıyor ancak yurt dışından alabiliyorum. Yurtdışından
> ithal için 3 yaş sınırı konulması, 10 yıla kadar vergisiz
> piyasaya satılamaması ve ithalat zorluklarını da düşünürsek (
> geliri düşük engelliler için son derece olumsuz bir durumdur) Bu
> yöntem benim için uygun olmuyor.
>
> Yurtiçinden tüm ortobetik engelliler araç alabilirken ben
> alamıyorum, bu çok çok saçma bir uygulama, yani aracın hareket
> ettirilmesin de sinyalin, sellektörün etkisi yokmu dur? Bu ek
> donanım olmadan araç kullanılabilirmi? Bunları soracak bir
> yetkiliye sizin ulaşmanız daha kolay olduğunu düşünerek, size
> yazıyorum.
>
> Saygılarımla.
>
> Mustafa AYDIN
> AnkaraSevgili Mustafa Bey

bu konu üstünde dört aydır calısıyorum ve ne yazık ki henüz bir uzlaşma
saglamayı başaramadım iktidar partisi ile.. Umarım yakında size verecek
iyi haberlerim olur...

Saygılarımla

şafak

furkancan

12.03-2012, 19:56
her türlü destekliyoruz tabi evet dediğiniz gibi diğevr ülkelerde teknoloji o kadar gelişmişki nerdeyse yatalak derecede engelliler srücü olabiliyorlar ama biz bir iki parmakla bile sürücü olamıyoruz biz engellilere bi engel daha çıkmış oluyor bu şekilde de ...

Afacan28

12.03-2012, 21:37
Merhaba, Sayın yönetici, Engelliler olarak araç kullanımına dair dünya standartlarında düzenleme istiyoruz' a bir cevap alamazsak, başka ne türde yaptırımlarda buluna biliriz... Teşekkürler......................

umutsuz

15.03-2012, 11:36
Muhtemelen bu konuda az veya çok bir gelişme sağlanacaktır. Her konuda bir ilk adım atabilmek çok önemlidir. Enseyi karartmayın arkadaşlar, bakın damgalı plaka kaldırıldı. 10 yıl öncesine göre yeterli olmasa da çok önemli gelişmeler yaşandı ülkemizde. Bir gözü görmeyen ve araba hasretiyle kıvranan bir arkadaşım artık araç kullanabiliyor... Bunlar önemli gelişmelerdir. Talebimizin arkasında durup ısrarla takip edersek yetkililer de en azından gündemde tutmak ve taleplerimizi gözönüne almak zorunda kalacaklardır.

Bundan sonra gelişmeleri takip edeceğiz artık hayırlısı...

sabzen

16.03-2012, 21:46
Ben Dacia logan aldım 7 kişilik ilk dönemler güzeldi sıkıntı yoktu ama şimdi söför sıkıntım var ona uygun fiyata benim kullacağım bir arabaya ihtiyacım var ama hasar seviyem c olduğu için el parmaklarımda sıkıntı var youtubedeki videolara bakınca benden daha ileri seviyedekiler kullanıyor ve ben mağdurum haftada bir çıkmam lazım söför yok bana pek yaramadı açıkçası

vuralh

16.03-2012, 23:05
bilgiedinme.oyhgm@aile.gov.tr Kime: bana

ayrıntılar 06 Mar (10 gün önce)

Sayın İleti Sahibi,

Özürlü araçlarına yönelik konuya ilişkin yaptığınız çalışma Genel Müdürlüğümüz tarafından incelenmiştir.

Özürlünün araç kullanımına ilişkin düzenlemeler Ülkemizin ekonomik imkanlarına ve özürlülerin ihtiyaçlarına göre belirlenmektedir.

Genel Müdürlüğümüz çalışmalarında yol gösterici nitelik taşıyan önerileriniz,yapılacak mevzuat çalışmalarında tarafımızdan göz önünde bulundurulacaktır.Sayın ilgili;
Engellilerin ne tür araçları hangi şartlarda kullanabileceğine dair önerilerinizi ve bu yönde yeni düzenleme yapılması talebinizi konu alan ilgi e-mail başvurunuz incelenmiştir.
Talep ve önerileriniz konuyla ilgili olarak yapılacak mevzuat çalışmalarında değerlendirilecektir.
İyi günler.
-----------------------------------------------------
Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Baskanligi


Bilginize.

DİLEKREM

17.03-2012, 13:05
Sonuna kadar destek tam destek

Afacan28

19.03-2012, 20:53
Efendim dediginiz dogru ama bir de öbür taraftan bakın olayımıza, ömür yetcekmi, ben araba kullanmayı çok istiyorum, bu yaşta araba kullanamazsam daha ne zaman araç kullancam, 10 yıl öncesinden bahsediyosunuz, kimin garantisi var ki yarına çıkcagına, bence bu taleplerimiz sonuçlanır ve istedigimiz olmaz ise yürüyüş yapalım diye düşünüyorum.... Hayırlısı.............

Medo35

19.03-2012, 22:49
konuyu atladım galiba hatırlıyamadım. Hangi konu üzerine yorum yapmıştınız.

Afacan28

20.03-2012, 16:26
sürücü belgesi almak için verdiginiz msn lere yanıt alamazsak ne yaparız demiştim ben, oda ona cevap yazmış.

bordobereli35

23.03-2012, 14:29
slm!bu konuda ne yapsak nafile ve diger engelliler haklari konusundada yapilacak her eylem bos cikacaktir!
cünki memlekette uygulamalar keyfiye göre yapilmaktadair!her gittigimiz kapida insan haklarina aykiri mevzuatlarla karsilasiliyor!!!
her birim kurumuna E-MAIL ler atildi gelen yanitlar alay edercesine!!!Elin avrupalisina GAVUR deriz ama gelin görün ENGELLI;ÖZÜRLÜ sitatüsüsü
nasil bu memleketlerde!!!hersey radikal ve esit!!!
yok öle ordan oraya ordan oraya sürüklenme!!!!
mesela kendimden örnek vereyim!!!
gecenlerde araba aldim!224 ps yok efendim itici tertibati varmiymis,yok efendim H sinifi ehliyetin var miymis v.s v.s!!!
arabami actidim trafige plakami aldim sigortama kayit ettirdim sonrada vergi dairesine gidip vergiden muaftir damgasini vurdurttum islem bitti!!!
bu saydiklarim yarim gün icinde oldu arkadaslar!!!yap bakalim memlekette de göreyim???
park sorunu yok,vergi sorunu yok,hizmet desen cabasi!!!!
bizim memleket sittim sene giremez bu AB ye!!!bu kafalar bu mevzuatlar oldugu müddetce daha cok hayal ederiz ve uyutuluruz!!!!

herkese saygilar....

Medo35

23.03-2012, 17:24
Sıkıntılarımız malum. Uğraşmadan olmuyor. Çok iyi bir şekilde örgütlenmek gerek. Bilhassa temel konularda birbirimizle kontak kurarak, somut ifadelerle sonuca ulaşmak gerek.

Afacan28

25.03-2012, 12:56
Merhaba, katılıyorum sizin dediklerinize, zorla, sürücü belgesiz araba kullanmaya itiyolar insanları, Hoşçakalın.... Hakan.....

Medo35

25.03-2012, 14:40
Basın bülteni hazırlayıp, yazılı ve görsel medya kuluşlarını etkili hale getirebiliriz. Hemfikir olunacak konular belirlenmeli.

kadir27

25.03-2012, 17:26
işlem tamamdır.bülent abi..gönderdim hepisinede..

Afacan28

25.03-2012, 21:04
Aynen size katılıyorum, Ne yaparsanız yapın bende emrinizdeyim....

evsun

15.04-2012, 00:27
Bu konuyla ilgili dilekçelerimize cevap gelmedi. Ne yapabiliriz

Afacan28

15.04-2012, 13:43
Bende bilmiyorum, en iyisi meclisin önünde yürüyüş yapmak........

gururlu

21.04-2012, 09:47
gönderdim.ama bence biraz resmiyet katılmalı idi.biraz kaba anlaşılması zor olmuş

bir de örnek oluşturacak bazı videoların adresleri eklenebilirdi.gerçi mesajlarımızı okuyacaklarını bile sanmıyorum

kon_ak

21.04-2012, 10:25
gönderildi emeği gecenlere tşkler

matet

07.05-2012, 16:19
Malatya'da Engellilere Sağlanan İmkanlar. Bu duyarlılığu tüm belediyelerden bekliyoruz. Malatya'da Engellilere Sağlanan İmkanlar - Malatya Haber Ajansı (http://www.vuslathaber.com/index.php/gundem/11621-malatya-da-engellilere-saglanan-imkanlar.html)

meteray

09.05-2012, 14:51
merhaba arkadaşlar ben 4 ayda ancak otomobil alab,ld,m.benim sorunum sol alt ekstremde (kalça ve bacakta)raporum vardı ötv muafiyetini elde etmeyi dediğim gibi 4 ayda başarabildim.normal plaka taktırdım.mtv için de taşıtlar vergi dairesine gittim.gelmenize gerek yok araba aldığınız firma aracın trafikte kaydını yaptırırken ötv den muaf yazdırıdktan sonra mtv den yararlanırsınız dediler.kdv için de herhangi bir işlem yaptırmadım.bu konuda b,lgisi olasnm arkadaşlar varsa bilgilendiriseler sevinirm

ha.faydinli

10.05-2012, 10:04
ne denilebilirki helal olsun başkana

SphiNX

10.05-2012, 11:59
hakkımızda hayırlısı inşallah bi an önce isteklerimiz olumlu sonuçlanır...

SphiNX

23.05-2012, 09:43
cevap geldi

Sayın ilgili;
Engellilerin ne tür araçları hangi şartlarda kullanabileceğine dair önerilerinizi ve bu yönde yeni düzenleme yapılması talebinizi konu alan ilgi e-mail başvurunuz incelenmiştir.
Talep ve önerileriniz konuyla ilgili olarak yapılacak mevzuat çalışmalarında değerlendirilecektir.
İyi günler.

fazem16

23.05-2012, 13:32
thebaston;

thebaston arkadaşım haklı bu konudanda çok madur durumdayız bence avrupada motor sınırlaması yok mesela. :(

saim9192

31.05-2012, 00:16
benim raporum yüzde yüz arac alınca ehliyetimi iptal ediyorlar doktor kullanabilirsin diyor ama yasa öyle değil h sınıfı ehliyet alsam tek ben kullana biliyormusum oğlum benim arabamı süremez mi yani çok saçma ben hastalığım dış ta değil iç hastalık neden buna bir yasa çıkmıyor nereye şikayet etmeliyim

Alulu12

31.05-2012, 00:31
bülent bey metin iyide özürlülük oranı ile ilgili bi kısımda eklenmiş olsaydı fena olmazdı

Gndrdm

CAMEL

15.06-2012, 10:36
Arkadaşlar h sınıfı ehliyet kaldırılsın
b otamatik sürebilir
b tertibatlı sürebilir
b otamatik ticari sürebilir
b tertibatlı ticari sürebilir. Vb...

Olamaz mı? O zaman kimse amblem veya sakatlığınızla uğraşmaz.

Jungle

15.06-2012, 10:41
B sınıfı ehliyette hatta bütün ehliyetlerde en altta şöyle bi kısım var..
Kullandığı cihaz ve protzler buraya gözlük veya lens deniyor özürlü olmayanlarda
bizim içinde otomatik araba yada özel tertibatlı araba denebilir..!!

olur olur çokta güzel olur bikeresinde banka kimlik istedi ehliyeti verdim h ne kullanıyor helikoptermi dedi kadın bana bende evet dedim helikopter tank uzay aracı :)

bacak14

15.06-2012, 12:28
af edersiniz ama b ehliyetiyle sıfır arabayı ötv siz nasıl alacaksınız takmışşınız kafayı ambleme engelli olmaktanmı utanıyorsunuz... o soruyu soran kişi utansın...

CAMEL

15.06-2012, 14:00
Sakatların kullandığı araçları veya sürücülerini başkalaştırmaktan kurtarmaya çalışıyorum ötv'si batsın tüm sıkıntı bu mu o halde okullardan aldığımız diplomalarda sakat engelli diploması yazsınlar istermisiniz. Aynı üniversiteyi aynı şartlarda okuyun sizin diplomanıza engellidir diye vurgulansın. Hiç birimiz engelli olduğumuzdan utanmıyoruz fakat bunun vurgulanmasından utanıyoruz. Forumda arkadaşın da belirttiği gibi bir defasında bende araçla çevirmeye girdim bana h sınıfı ne sürüyor iş makinası mı? Diye soru yöneltti. Bu sürücü belgesi kaldırılırsa çok iyi olur. Amblemin kaldırılmasını çok istemiştim kaldırıldı belki kimbilir bu hayalim de gerçek olur.

ötv indirimi kalkarsa h. sınıfı sürücü belgesi yerine alfabenin tüm harflerini yazarlar. Devlet buna sıcak bakar.

Rekursion

15.06-2012, 17:06
ötv indirimini kaldirmadan da h sinifi sürücü belgesi kaldirilabilinir diye düshünüom, sevgili camel... birinin digeriyle bir bagi olmak zorunda degil... ha! tr'de zorla kuruluyorsa öyle baglar, orasi ayri tabe :)...banka kimlik istedi ehliyeti verdim h ne kullanıyor helikoptermi dedi kadın bana bende evet dedim helikopter tank uzay aracı :)
hahaha, süpermish! :)... aslinda gayet yerinde bi soru sormush kadin; sürücü belgeleri insanlarin bedensel özelliklerine göre degil, kullanilicak araclarin özelliklerine göre siniflara ayrilir :)...

Jungle

15.06-2012, 22:13
niye sınıflandırıyoruzki niye ayrımcılık olsunki ne araçta olsun nede ehliyette sadece B nin altındaki boşluklar doldurulsun.

hakanaca

15.06-2012, 23:10
gönderdim :)

bordobereli35

17.06-2012, 20:34
bakin arkadaslar avrupada (almanyada)ben yurtdisinda yasiyorum!Malülen emekliyim!Hicbir kamu kurumundan simdiye kadar eksi bir yaptirim görmedim!!
örnek vereyim!ben %80 koah hastasiyim!ve vergiden muafim!kimse bana sormuyor H sinifi ehliyet aldin mi?veya varmi diye?istedigim marka ve istedigim PS gücünde arabayi satin alip binebiliyorum!park yeri kagidimda var engelli indirimimde!vergi dairesi memuru özürlü kimlik kartimla islemimi 15 dakika icinde yapiyor???ortepedik mi?yoksa normalmi?diye bir soruda yok!!!anlatmak istedigim o kadar kolay bir uygulamayi neden yokusa sürerler anlamiyorum??? sonrada AB ye girelim derler??:_)))))))) insanin gülesi geliyor!önce mevzuatlari insan haklarini kanunu hukuku düzeltin bakalim!!!elin oglu biliyor T.C neyin ne oldugunu!!!ben Türkiyedende malülen emekliyim!Fakat bu mevzuatlardan yildik!!!ALLAH gercekten biz özürlü vatandaslara sabir versin!!!!!

saygilar.....

Cevlikli12

19.06-2012, 00:18
gönderdim.hayırlı olsun..bekleyip görelim

evsun

19.06-2012, 20:06
Almanya da ve diğer batı ülkelerinde özürlülerle ilgili kısıtlama gerçekten yok mu?Türkiye'de neden yardıma ihtiyacı olan insanlara acı çektirirler.Biri bize açıklasın???

A.ASKER

18.09-2012, 10:57
gönderdim inşallah sesimizi duyan olur

yağcı niyazi

18.09-2012, 12:12
Özürlülerin araç kullanımında ,İnşeallah dünya sıtandartlarında bir düzenleme olmasını istiyoruz

hüseyinhüsnü2933

18.09-2012, 12:23
verilen adreslere gönderildi.inşalllah galeye alırlar.bizleri süründüren bu anlamsız uygulamalardan
kurtuluruz.

cesar39

18.09-2012, 12:43
Bir çok kere yolladım az önce tekrar yolladım. Umarım bir sonuç çıkar ama hiç umudum yok..

sboz17

20.09-2012, 20:38
Gönderdim, hayırlısı olsun

Afacan28

21.09-2012, 10:34
tşk....

bordobereli35

21.09-2012, 18:01
slm her defasinda gönderiyoruz bir sonuc yok?Gecen aylarda güya bu özürlü mevzuatlarini degistireceklerdi?hani börekli cayli fotograflar vardi???

ne oldu daha bir asama yok sanirim?olacagida yok???avrupa sitandartlarina mümkünü yok gelemeyiz biz arkadaslar?anca kendimizi avuturuz!!!

herkese sabirlar diliyorum.saygilar....

Afacan28

25.09-2012, 16:34
Merhaba, Efendim bunun çaresi birlik olup, meclise yürümek.....!

A.ASKER

26.09-2012, 09:15
Afacan28 kardeşim maalesef bizde de nerde o birlik mail atmaya üşeniyoruz dostlar selamlar.

azizkanmaz

26.09-2012, 13:02
gönderilmiştir

gururlu

07.10-2012, 13:47
gene gönderdim.işe yarar mı acaba bu yol.

tarakci

10.10-2012, 01:20
İlgili makama,


Biz Türkiyeli sakatlar sürücü olabilmekle ilgili olarak çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Teknolojinin ve insan hakları değerlerinin gerisinde kalmış yönetmelik ve uygulamalarla sürücü olmamız engelleniyor. Amerika'da iki kolu olmayanlar pilot, omurilik felçliler kamyon şoförü olabiliyorken; Avrupa'da tek bir parmağını kullanan kişiler otomobil sürücüsü olabiliyorken, ülkemizde bırakın bu düzeyde sakatlığı olanların sürücü olmasını, bir elindeki parmakları ampute olan kişilere dahi sürücü belgesi verilmiyor!

43 bini aşkın üyesi bulunan Engelliler.Biz Platformu'nda gerçekleştirdiğimiz tartışmaların sonucunda, sakatlığı bulunan kişilerin ne tür araçları hangi şartlarda kullanabileceğine dair aşağıdaki önerileri hazırladık. İsteğimiz, çağın gerisinde kalmış ve on binlerce engelliyi ayrımcı uygulamalarla mağdur eden eski uygulamaların ve düzenlemelerin ortadan kaldırılması, aşağıdaki önerilerimiz doğrultusunda yeni düzenlemelerin yapılmasıdır.

Arz ve talep ederim

Adınız Soyadınız
TC Kimlik numaranızmehmet sait özcan xxxxx

halil çıkmaz

10.10-2012, 09:01
atarlarmı atarlar korkulur bunlardan

SiyahPelerinliAdam

29.10-2012, 03:31
1- Sağlam birinin kullandığını neden engelli kullanamıyor?..


Burada kısmen sorun var. Kısmen diyorum zira portatif iki dakika vida civata kullanmadan herhangi bir araca tak/çıkar şeklinde uygulanabilir kalite belgeli, şu an engellilerin kullandıkları bir çok merdiven altı imalatlara kıyasla ortalamanın çok üzerinde ve gayet başarılı imal edilmiş demonte portatif yanımızda taşınabilir tertibatlar varken, başka araçları neden kullanamıyoruz? şeklinde bir soru mevcut... Örneğin ben kendi aracımdaki tertibata "mahkumum"!.. mahkumum diyorum zira bu tertibat olmadan aracıma daha hakim ve aracımı daha başarılı kullanıyorum. Bu ülkede; benim ne şekilde daha rahat ve başarılı bir şekilde aracı kullanabileceğimle iyi niyetli ve nitelikli bir şekilde ilgilenen bir kurum yok maalesef. Herneyse sorun sorunu gündeme getiriyor ama ben daha anlaşılır olması açısından şu aşağıda resmini gösterdiğim gayet başarılı donanımı herhangi bir otomatik vites araca 2 dakikada uygulayabilirken neden sadece kendi aracıma mahkumum?

http://www.tntportable.com/images/Controls-Jeep004.jpg
2-Engellinin kullandığını sağlam biri neden kullanamıyor...

Bu uygulamayı anlamak gerçekten çok güç... Bu uygulama ile engellilerin kendi otomobilleriyle kendi dünyalarında yaşamaları isteniyor gibi bir sonuca varıyorum üzülerek. Endüstrinin, teknolojinin, mekanik çözümlerin bu denli ilerlediği, kolay ulaşılabildiği bu yıllarda bu mecburiyet sanki ortaçağ anlayışı gibi geliyor bana...

Bu mahkumiyetten yorulmuş bir arkadaşımız forumda diyor ki;
"Tertibatlı araçlarımızı en azından 1. derece yakınlarımız sürebilmeli, hasta olduğumuzda eşimiz bile kendi aracımızla bizi hastaneye dahi götüremiyor"

Neden sadece 1. derece yakınlarımız kullanabilsin ki, kurallar bize ortaçağ mantığıyla baskı yaptığı için mi sadece 1. derece yakınlarla sınırlansın? 1. derece yakınlar değil, araç sürebilen en azından "B" sınıfı ehliyet sahibi herkes sürebilmeli... Yakını olmayan engelli araç süremeyecek durumda iken kendi arabası ile bir başkasından kendini bırakmasını rica edemeyecek mi?

Örneğin bacağı olmayan birinin kullanabildiği arabayı engelsiz kişi sadece bacağı var olduğu için mi kullanamıyor?... Engellilerden donanımlı aracı sürebilme becerisi beklenirken, engelsiz insanların donanım (http://alisveris.engelliler.biz/catinfo.asp?cid=25)ı kullanmadan aracı çok rahat sürebileceği neden ihmal ediliyor?

Deseler ki siz engelliler olarak aracın vergisini ödemiyorsunuz bu yüzden sizi kendi aracınıza mahkum ediyoruz. Bu anlayışta son çıkan yönetmelikte; "donanımsız engelli araçlarını B sınıfı ehliyet sahibi herkesin kullanabileceği" şeklinde çıkarılan düzenleme ile anlamsız bir hal alıyor...Benim kanaatim şu;

"Biz neden kendi araçlarımıza mahkumuz" biliyor musunuz?

İhtiyaçlarımızı ve haklarımızı makul ve anlaşılan bir dille doğru makamlara anlatamadığımız için... Ne zaman hakkımızı aramaya kalksak, iş üzüm yemek yerine bağcıyı dövmek haline geliyor, doğru hak arayışımızı istismar eden örgütler, partiler, dernekler ve şahıslarda doğru sonuca varamayışımızın tuzu biberi oluyor...

gururlu

04.11-2012, 00:02
kardeşim sen araç aldığına dua et.ben düz vites araç kullanıp trafiğe çıkıyorum.adamlar otomotik vitesli tertibatlı araç kullanmama izin vermiyor.

byhector

07.04-2013, 00:51
merhaba Engelliler olarak araç kullanımına dair dünya standartlarında düzenleme istiyoruz adli ben de engelliyim sayenizde gözümü actiniz otomobil hayali kurardim sayeniz de basaracaz https://www.change.org/tr/ adli bi site var kampanya ya baslatarak bişeyler yapcamizi dusunuyorum imza topluyor bu site imza tamamlaninca olumlu sonuc alabiliriz nedersiniz?

bozok66

09.04-2013, 10:00
Sayın Bülent Bey,
Üye olmadan sizleri uzun zamandır takip ediyorum,ne kadar zahmetli bir iştir websayfası yönetmek (Hosting,domain,server,yedekler ve idare) iyi biliyorum,sizi gerçekten tebrik ediyorum.Bu çalışmanıza duyarsız kalamadım üye oldum,ve her yere yolladım mesajı.Sende bilirsin bizim gibiler her siteye üye olmayı sevmez,koskoca sanal alemde üyesi bulunduğum site sayısı 10'u geçmez.Ama sizin çaba ve gayretlerinize duyarsız kalırsam emeğinize saygısızlık etmiş olacaktım...
Her şey için size kendim ve tüm ülkem adına teşekkür ediyorum.
Saygılarımla

gururlu

09.04-2013, 12:37
insan öğrenen bir canlıdır.ve hem de bilmediği şeye karşı ön yargılıdır.madem doktorlar bilmiyor.bilmedikleri için de önyargılılar.bu önyargıyı kırmak için biz engellilere kanıt niteliği taşıyacak örrnekler lazım.bu amaçla ben bulduğum örnekleri bu başlıkta paylaşacağım.
1-
Motability - YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=LIr6cJP8E84)

işte kuadriplejik bir sürücü.yani hem ayaklarında hem ellerinde güçsüzlük var

2-Quadriplegic driving with hand controls demo - YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=bb3yG-zN-ik)

3-

Total Driving de Guidosimplex - YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=j0YI5tyGAI0)

4-ayakla süren sürücü

AUTO ESCOLA PARA DEFICIENTE FÍSICO (SEBASTIÃO) - YouTube (http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=jf84zZf05Ns&NR=1)

5-inanamıyorum işte arabistandan bi örnek

&#x202b; (http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=hlzwOx82Ens&feature=endscreen)

6- işte ayağıyla süren bir sürücü.
PME Foot Steer Conversion - YouTube (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8PP6tKLDoSo)

7-CNN de yayınlanan bir ayak sürücüsü daha

KC Mobility Solutions Foot Steering - YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=COqwU6KWLLo)

8- bunun nasıl sürdüğünü ben bile anlamadım.

Nicky&#39;s Drive - Jo-Ann Strauss.m4v - YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=GkqNEZea-SA)

burada daha net anlaşılıyor.
Nicky&#39;s Interview - YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=tpi3HjKLBeE)

halitunal

17.04-2013, 22:37
bende yolladım bu konuda tam destek hep destek..

hascan01

01.07-2013, 00:07
Değerli arkadaşlar.. Gerek engelli gerekse onlardan menfaat edinenlerce geçmiş senelerde devletin bize verdiği bazı haklardan istismarlardan dolayı mahrum kaldık ya da kısıtlandık.. İşte bunlardan birsi de engelli bireyin kulanacağı / alacağı otomobili ihtiyaçtan, zorunluluktan dolayı birinci dereceden bir yakını (eşi, oğlu,kızı) kullanabilme imkanının olmaması..
Devlet vergisinin peşinde, birileri menfaatinin peşinde ama burada arada kalan gerçekten ihtiyacı olan bizim gibi engelliler.. En azından birinci dereceden bir yakınımız aracımızı sürebilmeliydi.. Devletimiz bu hakkı bize vermeliydi.İstismar edenlere karşı hukuksal önlemini almalıydı..
Bu konudaki istismarların zararını biz yüklenmemeliydik.. Bu nedenle imkanı olan tüm mağdur engelli kardeşlerimizin bu konuyu her fırsatta dile getirmelerini , haklarını aramalarını diliyorum..İyi günler dilerim tüm kardeşlerimize.... hascan01

Lâ Tahzen

02.07-2013, 18:30
hasancan01 ,
sana katılıyorum.istismar varsa buna göre düzenleme yapmak da onların işi.azcık zekalarını kullanıp ona da bi önlem alsınlar.bizleri mağdur ederek önlem alıyolarsa boşuna o koltukları işgal etmesinler.birileri istismar ediyosa buna çare bulmak da Aile ve sosyal politikalar bakanlığının görevi.kendi aracımızı tadıyla kullanamıyoruz.

ZERYAM

23.07-2013, 17:14
bende size katılıyorum...lutfen bunu başaralım
arabamız ayaklarımız olacak..yetkililer bunu anlamalı artık..

bordobereli35

01.08-2013, 03:27
SLM!Nerelere ne göndermedikki kardesler!Hala TIK yok!Su "H"sinifi ehliyet davasini anlamis degilim halihazirda!Avrupada böyle bir AYRIMCILIK yok!!!:mad:
Ama sirf bu konuda degil bizim her prosüdürde farkliliklar var???Yasalarimiz maalesef lacka!!!Illa ki ÖTV ve MTV lerinden muaf olmak icin ORTEPEDIK ENGELLI olmak gerekli???:mad: Tamamen "AYRIMCILIK" Sözüm ORTEPEDIK ENGELLI kardeslerimizi rencide etmek degil!!!Verilen HAK ADALETLICE ve her ENGELLI ve ÖZÜRLÜLER icinde gecerli olmali!!!:(:( SAYGILARIMLA

umutsuz

16.08-2013, 16:48
Arkadaşlar konu ısındı şimdi tekrar hareketlenmenin tam zamanı. Sanıyorum birçoğunuz haberlerde dinlemiş, yazılı basından okumuşsunuzdur. Malum ehliyetler değişecek, trafik polisine büyük yetkiler veriliyor. Şöyle ki trafik polisi istediği an sürücünün sağlık durumunu beğenmeyerek (!) ehliyetine el koyacak ve hastaneye gönderecek... Biz H sınıfı ehliyetten kurtulmak isterken trafik polisinin insafına terkediliyoruz, yuh artık diyorum... Öyleki polis isterse senin sağlık durumun şoförlüğe müsait değil, ehliyetine el koyuyorum git yeni rapor çıkar diyebilecek...

Ömrümüzün yarısı hastanelerde geçiyordu şimdi neredeyse tamamı hastanelerde geçecek... Biz doktorların tanrısal (!) yetkilerinden kurtulmak istiyorduk, şimdi polisler de ortak oldu... Gülsek mi ağlasak mı?

alican evren

02.10-2013, 18:40
Arkadaslar merhaba benim engelli bir kiz kardesim var %95 engelli raporuna sahip vasisi babam simdi benim sizlere iki sorum olucak; 1. Kardesim adina arac alimi yaptigim surec icersinde kardesimin ya da vasisi olan babamin yanimda olmasina gerek varmi bunu soruyorum cunku ailem ve ben farkli illerde ikamet etmekteyiz. 2. Ben izmirde ikamet etmekteyim yaki cevremde bir iki engelli arkadasim var onlardan duydugun kadari ild 2014 de cikacagi soylenen bir yasa ile otv muafiyet orani ozur oranina gore degisikliklrr gosterecekmis ozur orani yuksek olanalar %70 lere varan muafiyetler uygulanacakmis diyorlar bana pek ikna edici gelmedi ancak konuyla ilgili bilgili sahibi olanlar yardimci olursa cok sevinirim

Lâ Tahzen

23.10-2013, 19:56
ortapedik engellilerinde hepsi yararlanamıyoki indirinmden.sözüm ona sağ kol engelliyim.özel tertibat kullanır ibareli ehliyetim var mtv den muafım ama ötv den de hakkım olduğu halde vergi dairesinin raporumu eksik bulması sonucu bu haktan men ediliyorum.beni itiraz et diyerek 2 kere daha heyete göndermeye kalkıyolar.birde polisler buna başlarsa yandık yani.devlet hastanelerinde sürün dur işin yoksa....uygulamalardan,yönetmeliklerden bi haber doktorlar,meğmurlar,kurumların haklarımızı gasp etmesiyle,davalarla,yeniden ve yeniden heyetten geçmelerle yeterince yoruluyoruz.hak veriyolarda adam gibi faydalanabiliyomuyuz sanki

CALLCENTER

23.10-2013, 20:15
Neden yararlanamıyorsunuz sorunu hangı kurum çıkartıyor rapor almıssın ehlıyet almıssın sorun nerde ?

Lâ Tahzen

23.10-2013, 22:20
dünya standartları şurda dursun türkiye standartı diye bişey bile yok bu ülkede...standart bişey yok yani,kurumların insiyatifi var...sorunu burdan okuyabilirsiniz http://www.engelliler.biz/forum/ozel-donanimli-otomobiller-motorlu-araclar-h-sinifi-ehliyet/119258-sag-koldan-engelliyim-ama-arac-alimi-icin-rapor-alamiyorum.html

UnFeeLinq

23.10-2013, 23:17
bu haksızlıklar kaldırılsa engelliler için yeni isdihdam kapıları da açıla bilir. şöförlük meslegi bence tam engellilere göre bir meslek. şehir içi belediye otobüsleri olsun taksi şöförlügü olsun bunlara benzer bir çok dalda engelliler çalışa bilir. ticari araç kullanmamızın yasak olması kadar saçma bir uygulama yok.

hakan_turk

24.10-2013, 02:11
ben 4 ay kadar önce A2 ehliyetine başvurdum. normal olarak aile hekimimden rapor istediler. sağlıkocağına gittim ve doktor bunu kendisinin veremeyeceğini söyledi ve devlet hastanesine yönlendirdi. kardiyoloji uzman doktorundan onay almam istendi. birsürü makinaya girdim çıktım, yaralanmalarda kanama sorunum olduğundan tereddüt ettiler biraz. buda comadin denilen ilaçla alakalı. uzman doktor onay verdi ve aile hekimine götürdüm onay evrağını. 1 yıl kontrollü olarak sağlık taramasından gçirilme şartını kendi raporunada yazarak izin verdi ve ehliyet almaya hak kazandım:) yani baya uğraştırdılar.

bordobereli35

27.12-2013, 19:35
Evet arkadaslar!sorun mevzuaata takılıyor?sonucta engellı raporu alan herkes engellıdır!ortopedık veya herhangı!bunu kımseyı kücümswmwk ıcın söylemıyorum!benım %80 (koah) rahatsızlıgım var!1:derece özürlü süreen raporluyum!almanyadada aynı sekılde %80 a,ag ıbarelı özürlü raparum ve kımlıgım var!adamlar sıstemı oturtmus!ortepetık,normal ayrım yok!her ehlıyetı olan özürlü kendı veya akrabası hısmı vergı ödememekte!bende vergı ödemıyorum!yanı muaafım!bu ıs öyle sanıldıgı kadarda zor bır ıs degıl!sadece yasayı degıstıreceksın!ıslemım 15 dakıka bılemwdınız 30 dakıkada bıtıyor!yok h sınıfı yok arac muaayene yok özel tertıbat v.s kosusturması yok!bızım kanunlar zaten hepten vatandasın sürümcemeye bırakılması!!bakın hükümet agalarının bındıgı arabalara?aynısına burdada bınebılırsın vede vergı vermezsın!olay bu!!!
Yoksa bakanlıkların kulak ardı etmesı!!!herseyde mevzuata takılıyor ısler zaten!sıstem bozuk eee halıyle kafada fıkırde bozuk!!!
Avrupaya gırcezya???hangı zıhnıyetle acaba???ama agalar kendı cıkarları oldumuydu kanunu yasayı besdakıkada cıkarıverırler!!!
Daha coooookkk beklerız hak hukuk cokkkkk?????saygılar....

yağcı niyazi

27.12-2013, 20:22
Bülent bey herşey güzel bir an önce ilgili kurumlara müracatlar yapılsın inşeallah iyi neticelenir ,teşekkürler

yusufk

25.02-2014, 11:41
Gönderecem inşallah

emperor007

27.02-2014, 14:10
Gönderdim arkadaşlar hayırlı olsun şimdiden

refleks center

28.03-2014, 10:38
reserved