PDA

İmajlı Sürüme Sıçra : [Gündem] Sakatların otomobil alım-satım ve kullanımı ile ilgili talepleriSayfalar : [1] 2

OturanBoğa

13.04-2009, 13:17
Değerli arkadaşlar,

Türkiye'de yaşayan sakatlar da Avrupa ve Amerika'daki sakatlar gibi özgürce otomobil kullanabilmek ve pozitif hakların düzenlenmesiyle otomobil sahibi olmak istiyor...

Sizlerden ilgili e-mail adreslerine hazırladığımız metni göndererek bu çabamıza destek olmanızı, ilgili kişi ve kurumlardan da taleplerimize karşılık vermelerini bekliyoruz...

Not: Başbakanlık BİMER'deki başvurumuzun güncel işlem takibini ve diğer kurumların verdiği yanıtların takibini bir alttaki mesaj (http://www.engelliler.biz/forum/gundem/15905-gundem-sakatlarin-otomobil-alim-satim-ve-kullanimi-ile-ilgili-talepleri.html#post187961)da yapabilirsiniz.

Engelliler.Biz Platformu


Gönderilecek e-mail adreslei: bimer@basbakanlik.gov.tr, mgygm@basbakanlik.gov.tr, kkgm@basbakanlik.gov.tr, arem@icisleri.gov.tr, mkilci@gelirler.gov.tr, bilgiedinme@ozida.gov.tr

Gönderilecek metin (lütfen metinde yer alan Adınız Soyadınız kısmını kendinize göre düzenleyin):

İlgili Makama,

Biz sakatlığı olan vatandaşlar otomobil alımı, satımı ve kullanımı konusunda çok büyük zorluklar ve haksızlıklar yaşamaktayız.

Aşağıda bilgilerinize sunduğumuz konuyla ilgili önerilerimizin değerlendirilmesini ve yaşadığımız bu sıkıntılardan kurtulmamız için gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla
Adınız Soyadınız

Araç alım-satım ve kullanımı ile ilgili taleplerimiz:
1- Yurt içinden vergi muafiyetiyle satın alınan aracın vergisiz olarak 5 yılda değil 3 yılda, yurt dışından vergi muafiyetiyle satın alınan aracın ise vergisiz olarak 10 yılda değil 5 yılda satışı mümkün olabilmelidir.

2- Yurt içinden alınan otomobillerde KDV muafiyeti sağlanmalıdır.

3- Muayene istasyonlarınca alınacak muayene ücretleri konulu “Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler / 1 “de değişiklik yapılmalı ve eskiden olduğu gibi sakatlar üzerine kayıtlı otomobillerden harç alınamamalıdır.

4- Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 53. maddesine bir ekleme yapılarak, "vergi muafiyetiyle satın alınan araç" ile, "vergi muafiyeti olmaksızın satın alınan araç" şeklinde ayrım yapılmalı ve beraberinde vergi muafiyeti olmaksızın satın alınan aracın alım-satımı ve kullanımı ile ilgili hiçbir kısıtlamanın olamayacağı hükme bağlanmalıdır. Böylece hem en temel insan haklarından birinin çiğnenmesi önlenmiş, hem de şirketler/kurumlar sakat personel istihdam ettiklerinde, o kişiler için otomobil tahsis edilebilmelerinin önündeki engeller kaldırılmış olacaktır.

5- Vergi muafiyetli otomobil satın alabilmek için araçta özel donanım bulunması şartı kaldırılmalıdır. Onun yerine, sakatlığından dolayı toplu taşıma araçlarından yararlanmak veya uzun mesafeli yürüyüşler yapmak konusunda engelleri olmak, ve aynı zamanda H sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı getirilmelidir.

6- Özel donanımlı otomobil satın almak için verilecek sağlık kurulu raporlarına, başvuru sahibinin hangi uzuvlarını kullanamayacağı net olarak yazılmalı, ve beraberinde, o uzvun kullanılmasını gerektirmeyecek özel donanımlı araç kullanmasının uygun olduğu açıkça belirtilmelidir. Yani raporda sadece "özel donanımlı araç kullanır" ya da "sürücü olamaz" denmemeli, onun yerine, "sağ bacağını kullanmasına gerek olmayacak şekilde özel donanıma sahip araç kullanmalıdır" veya, "sol elini kullanmasına gerek olmayacak şekilde özel donanımlı, direksiyonda topuzu bulunan, otomatik vitese sahip otomobil kullanması uygundur" vb. denmelidir. Böylece sağlık kurulu raporu veren kişilerin özel donanım konusundaki teknolojik gelişmelerden bihaber olup, başvuruları, "sen bu halinle araç kullanamazsın" şeklinde geri çevirmelerinin de önüne geçilmelidir.

7- Vergi muafiyetli otomobil satın almak için gerekli sağlık kurulu raporunu bir kez alan kişilerden daha sonraki araç alımlarında yeniden sağlık raporu istenmemelidir. Araç tescil işlemi ve vergi dairesindeki muafiyet işlemi aşamasında bir kez bu hakkın olduğu kayda geçirildiğinde, daha sonraki araç alımlarında tescil şubelerinden bu hakkın olduğuna dair belge almak, araç alımı için yeterli sayılmalıdır.

8- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 38 inci maddesinde yer alan ‘H sınıfı sürücü belgesi’ tanımı, sağlık raporunda “otomatik vitesli otomobil kullanabilir” ibaresi yer alan kişileri de kapsayacak şu şekilde değiştirilmelidir: “H Sınıfı Sürücü Belgesi otomatik vites, veya özel tertibatlı olarak imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta veya sakatlara” verilen belgedir.

9- Plakada sakat damgası bulunması uygulaması tamamen kaldırılmalı veya araç sahibinin tercihine bırakılmalıdır.

10- Otoparklardan yararlanabilmek için Engelli Oto Park Kimlik Kartı uygulamaya geçirilmelidir. Böylece sadece sakat kişiye ait araçların değil, sakat kişinin içinde bulunduğu araçların da sakatlar için ayrılan otoparklardan yararlanabilmelerinin önü açılmalıdır.

11- H sınıfı sürücü belgesine sahip kişinin üzerine kayıtlı olan otomobil 2. dereceye kadar kan ve sıhri yakınları tarafından; sakatlığından dolayı sürücü belgesi alamayan kişinin üzerine kayıtlı otomobil ise 3. dereceye kadar kan ve sıhri yakınları tarafından kullanılabilmelidir. Ayrıca otomobil sahibi araçta olduğu sürece, otomobili kimin kullandığı önemsiz olmalıdır.
Bunların yanı sıra aynı ‘özel donanımlı araç kullanabilir’ ibareli ehliyete sahip (sakat) kişiler birbirlerinin otomobillerini kullanabilmelidir. Yani akrabalık aranmamalıdır. Zira zaten o kişinin de aynı haktan yararlanarak otomobil satın alma hakkı vardır ve suistimal/kazanç sözkonusu değildir.

12- Sakatlığından dolayı sürücü belgesi alması mümkün olamayan kişiler adına, sakatlık oranı her ne olursa olsun vergi muafiyetli otomobil satın alınabilmelidir; varolan %90 oran sınırı kaldırılmalıdır.

OturanBoğa

13.04-2009, 13:17
Başbakanlık BİMER'deki başvurmuzun güncel hali:

Başvuru Hareket(ler)i
Gönderen Kurum - Gönderme Tarihi - Alan Kurum
BİMER - 13.04.2009 - DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKCU
BİMER - 13.04.2009 - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
BİMER - 13.04.2009 - MALİYE BAKANLIĞI
BİMER - 13.04.2009 - SAĞLIK BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI - 13.04.2009 - EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 13.04.2009 - TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI - 14.04.2009 - TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 14.04.2009 - TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİYE BAKANLIĞI - 15.04.2009 - GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI - 15.04.2009 - GELİR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI-1 (B)
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI - 15.04.2009 - GELİR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI-2
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI - 15.04.2009 - GELİR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI-3

GELİR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI-3 - 16.04.2009 - KDV MD.(53)

DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKCU - 17.04.2009 - ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI-1 (B) - 17.04.2009 - ÖTV-2 MD. (2-3-4 SAYILI LİSTE)(52)

GELİR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI-2 - 20.04.2009 - HARÇLAR VE DEĞERLİ KAYITLAR MD.(63)

Dilekçe Hakkı ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI 18.05.2009 DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKCU

Dilekçe Hakkı DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKCU 20.05.2009 DEVLET BAKANI SELMA ALİYE KAVAF

DEVLET BAKANI SELMA ALİYE KAVAF - 22.05.2009 - ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yapılan İşlem(ler)
İşlem Yapan Kurum - Yapılan İşlem - İşlem Tarihi
ÖTV-2 MD.(2-3-4 SAYILI LİSTE)(52) - Kişiye Cevap Yazıldı - 22.04.2009

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - Gereği Yapıldı - 28.04.2009

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRE BAŞKANLIĞI - Kişiye Cevap Yazıldı - 06.05.2009
TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRE BAŞKANLIĞI - Gereği Yapıldı - 06.05.2009

HARÇLAR VE DEĞERLİ KAYITLAR MD.(63) - Kişiye Cevap Yazıldı - 12.05.2009

ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI - Dosyaya Kaldırıldı (İşlemi Bitti) - 22.05.2009

BAŞVURU TARİHİ: 13.04.2009
BAŞVURU SAYISI: 116349
BAŞVURUNUZU BİMER'DEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ (http://www.basbakanlik.gov.tr/bimer/index.htm)

***
Konuyla ilgili olarak kurumların verdiği yanıtlar:

11 Mayıs / Gelirler İdaresi Başkanlığı / Teknik muayene ücreti

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : B.07.1.GİB.0.02.63/6337-30/48347 11.05.2009
Konu : Teknik muayene ücreti
İlgi : 14.04.2009 tarihli ve 117300 başvuru nolu dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizden; “Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler ” de değişiklik yapılarak, sakat vatandaşlar üzerine kayıtlı araçlardan teknik muayene harcı alınmaması gerektiği yönündeki uygulamaya devam edilmesi hususunda öneride bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (9) sayılı tarifenin “V-Teknik muayene harçları” başlıklı bölümü 5228 sayılı Kanunla 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla, yürürlükten kaldırılan söz konusu bölümde parantez içi hüküm olarak yer alan sakatlar tarafından kullanılan özel tertibatlı araçlardan harç alınmayacağına dair kanun hükmünün 01.01.2005 tarihinden itibaren uygulama imkanı kalmamıştır.

Öte yandan, 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde, araçların muayenelerinin Ulaştırma Bakanlığına ait muayene istasyonlarında veya bu Bakanlık tarafından yetki verilmesi halinde yetki verilen gerçek veya tüzel kişilere ait muayene istasyonlarında yapılacağı belirtilerek araç türleri itibariyle alınacak muayene ücretlerine yer verilmiş, muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun, 2918 sayılı Kanunun Geçici 18 inci maddesinde; “Araç muayenesi ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce verilen hizmet, yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerce faaliyete geçirilinceye kadar devam eder. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan muayeneler için 35’inci maddede belirtilen muayene ücreti ile bu ücretin genel katma değer vergisi oranı kadar fazlasından oluşan tutar, Teknik Muayene Harcı olarak vergi dairelerince tahsil edilir. Bu harç hakkında 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

İncelenmesinden de görüleceği üzere, Ulaştırma Bakanlığınca yetkilendirilen muayene istasyonları tarafından yapılan teknik muayene hizmeti karşılığı alınan ücretin 492 sayılı Harçlar Kanunu ile bir ilgisi bulunmadığından bu konudaki başvurunuzun Ulaştırma Bakanlığına (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü) yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Salih TANRIKULU
Başkan a.
Gelir İdaresi Grup Başkanı
6 Mayıs / Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Baskanligi / Araç Kullanımı


Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Baskanligi'ndan
tuddb@egm.gov.tr (tuddb@egm.gov.tr)

Sayın: Bülent KÜÇÜKASLAN

Engellilerin araç alımı satımı ve kullanımı hakkındaki görüş ve önerilerini içeren 13.04.2009 tarih ve 116349 sayılı Bimer başvurunuz incelenmiştir.
Trafik mevzuatı kapsamına giren ve Bakanlığımızı ilgilendiren konular mevzuat değişikliği çalışmalarında göz önünde bulundurulacaktır.
Bilgilerinize rica eder, iyi günler dileriz.

29 Nisan 2009 / Maliye Bakanlığı / KDV


T.C. MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI : B.07.1.GİB.0.01.53/5319-188 27.042009*043585
KONU :

Başkanlığımızı muhatap e-postanız incelenmiş olup, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinde, diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu, katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenebileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 17/4-s maddesine göre, özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının yurt içi teslimleri ve ithali katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Ancak binek otomobili teslimleri ise bu kapsamda yer almamaktadır.

Dolayısıyla, özürlülere yapılacak binek otomobili teslimlerinde KDV istisnası uygulanabilmesi için, Katma Değer Vergisi Kanununa hüküm eklenmesi veya bu Kanunda değişiklik yapılması gerekmekte olup, söz konusu düzenleme yapma yetkisi TBMM’ye ait bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ömer ERGENÇ
Başkan a.
Gelir İdaresi Grup Başkanı
28 Nisan 2009 / Sağlık Bakanlığı / Rapor ibaresi


Gönderdiğim maile aşağıda yazılı textli bir cevap geldi. Ben alakayı çözemedim :)))

İlgi e-malinizde Bakanlığımızı ilgilendiren bölüm ile ilgili olarak;

Vatandaşlarımızın özür durumlarının belgelendirilmesi amacıyla düzenlenen özürlü sağlık kurulu raporları, 16.07.2006 tarih ve 26230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda, özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca verilmektedir. Adı geçen Yönetmeliğin Ek-1 sayılı Sağlık Kurulu Raporu Formu’nun “Raporun Kullanım Amacı” bölümünde bireyin uygun hakları yazılmaktadır (Özel tertibatlı araç kullanabilir, tekerlekli sandalye kullanmalıdır, akülü araç kullanabilir, işitme cihazı kullanmalıdır, H sınıfı ehliyet alabilir, ............. ortezi/protezi kullanması gereklidir, ...... yardımcı cihazı kullanması gereklidir, özel eğitim amaçlı değerlendirilmesi uygundur ve Diğer –Açıklayınız- ). Bu çerçevede; ilgili diğer kurumlar, kendi mevzuatları çerçevesinde de değerlendirerek işlem yapmaktadır.

Karayolları Trafik Yönetmeliği ekinde yer alan 3 Sayılı Cetvel ile “Sağlık Kurullarınca Verilecek Sürücü Olur Raporların Düzenlenmesine Esas Olan Sağlık Muayenesinde Sürücü Adaylarında Aranılacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine İlişkin Esaslar” belirlenmiştir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; sağlık kurullarımızın faaliyet amacının kişilerin sağlık durumlarını belgelendirmek olduğundan, raporun kullanım amacı bölümünde sadece, bireyin özür grubuna uygun hakları olabilecek “özel tertibatlı araç kullanabilir” ve/veya “H sınıfı ehliyet alabilir” gibi ibareleri bulunmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uzm.Dr.Bekir KESKİNKILIÇ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

22 Nisan 2009: Maliye Bakanlığı / Genel

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayı : B.07.1.GİB.0.52-5200.07/599
Konu : 21.04.2009 - 41998

İlgi: 14.4.2009 tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçeniz incelendi.

Söz konusu dilekçenizde yer alan malul ve engellilerin ilk iktisabını yapacakları araçlarda ÖTV istisnası uygulamasına yönelik önerileriniz, mevzuat değişikliği çalışmalarında değerlendirilmek üzere not edilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Başkan a.
21 Nisan 2009: Ulaştırma Bakanlığı / Muayene ücretleri

T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

Sayı : B.11.0.KUG.0.00.15.01/261 21/04/2009
Konu:

Bakanlığımızca yetkilendirilen Tüvturk Güney Taşıt Muayene İstasyonları Yapım Ve İşletim A.Ş. ve Tüvturk Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım Ve İşletim A.Ş.’ye ait Araç Muayene İstasyonlarında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 35. maddesinde muayene ücretleri belirlenmiş olup; herhangi bir ayrım bulunmamaktadır.

Bakanlığımızca yetkilendirilen Araç Muayene İstasyonları 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri kapsamı dışındadır.

Başvurunuzda yer alan diğer konular için Maliye Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Dante

13.04-2009, 14:11
İşlem tamam!

Baben

13.04-2009, 14:16
Gönderdim,:)

MUR37

13.04-2009, 14:19
Bende göndermeye çalıştım inşallah başarılı oluruz hadi hayırlısı

Raman72

13.04-2009, 14:23
hayırlı olması dileğiyle,bende gönderdim

Dante

13.04-2009, 14:24
This is an automatically generated Delivery Status Notification

Delivery to the following recipient failed permanently:

trafik@egm.gov.trbiri aynen geri geldi

OturanBoğa

13.04-2009, 14:24
Arkadaşlar, bu arada yukarıdaki adreslere tek tek göndermenize gerek yok. Adreslerin tümünü mause ile seçin, kullandığınız e-mail gönderme yazılımındaki/sayfasındaki to/kime kısmına yapıştırın, içeriği de aynı şekilde metin kısmına yapıştırın ve gönderin.
Yani bir e-mail ile tüm adreslere birden gönderin...


trafik@egm.gov.tr adresini ileti listesinden çıkarttım. Bu adres yıllardır sorunlu...

Eshat

13.04-2009, 14:27
Bende gönderdim...

ottobock

13.04-2009, 14:31
bende gönderdim sayın oturanboğa keşke motor sınırlandırlımasınında kaldırılmasını isteseydiniz

Mr. Aykut

13.04-2009, 14:36
tamamdır bende yolladım

Rekursion

13.04-2009, 14:40
11- H sınıfı sürücü belgesine sahip kişinin üzerine kayıtlı olan otomobil 2. dereceye kadar kan ve sıhri yakınları tarafından; sakatlığından dolayı sürücü belgesi alamayan kişinin üzerine kayıtlı otomobil ise 3. dereceye kadar kan ve sıhri yakınları tarafından kullanılabilmelidir. Ayrıca otomobil sahibi araçta olduğu sürece, otomobili kimin kullandığı önemsiz olmalıdır.
Bunların yanı sıra aynı ‘özel donanımlı araç kullanabilir’ ibareli ehliyete sahip (sakat) kişiler birbirlerinin otomobillerini kullanabilmelidir. Yani akrabalık aranmamalıdır. Zira zaten o kişinin de aynı haktan yararlanarak otomobil satın alma hakkı vardır ve suistimal/kazanç sözkonusu değildir.

ellerine saglik oturanboga :)...
hemen yollicam da... 11. maddede herhangi bi muafietten yararlanarak alinan araclardan bahsediosun galiba, di mi?... gerci 4. maddede "vergi muafiyeti olmaksızın satın alınan aracın alım-satımı ve kullanımı ile ilgili hiçbir kısıtlamanın olamayacağı hükme bağlanmalıdır" demishsin ama burda da biras daha belli etsen iyi olucak, yanlish anlashilabilir gibi geldi bana :confused:... ben bütün vergilerimi ödeyerek üzerime kayit ettirdigim arabami (özel donanimi buna mani degilse) dilersem michael jackson'e bile kullandirtabilmeliyim...

ama "yok iidir böyle, anlashilir o" diosan hemen yollim :)...

kunta

13.04-2009, 14:46
gönderildi lütfem duarlı davranalım herkes göndersin arkadaşlar

UYGAR

13.04-2009, 14:52
Taleplerle ilgili metin, mevcut adreslere iletilmiştir.

Bacıbey

13.04-2009, 15:00
Bende yolladim hayirlisi olur insallah..:)

OturanBoğa

13.04-2009, 15:01
4. madde en temel talebimiz rekumrekum. Diğer talepler o zeminde değerlendiriliyor zaten. Bence ayrıca bir vurguya ihtiyaç yok. Tabii yanlış anlaşılma olamaz mı, olabilir. Neleri yanlış anladı bu devlet, bunu mu anlamayacak! :) Ama, hele bir konu ilgili kurumların dikkatini çeksin, eminim hem bu başlığa göz atarlar hem de birileri bizimle iletişime geçer... Şimdilik böyle devam edelim...

Raman72

13.04-2009, 15:12
19000 üyesi olan bir siteyiz.Üyelerimizin tümünün duyarlı olmasını beklemekteyiz.

Rekursion

13.04-2009, 15:33
tamamdir ozaman, bogambogam, yolladim gitti :)...

ama madem buraya da göz atarlar diosun, o zaman 4. maddeden shunu da anlasinlar lütfen; ille de kendime araba almak, üzerime kaydettirmek zorunda kalmiym, herhangi bi yakinimin arabasina tertibat taktirip kullanabilme imkanim olsun... shu an buna mani olan, senin bu 4. maddedeki ayrimin yapilmamasi mi yoksa shu "sakat statüsünde tescil" meselesi mi bilmiom ama bunun önünün acilmasi bicok insan icin ferahlik olur diye düshünüom... en azindan benim icin :D; tr'ye geliom, etrafta bi sürü araba varken hicbirine tertibat taktirip kullanamiom - araba da kiralayamiom - bashkalarinin keyfine baglanip kaliom...

istiaze

13.04-2009, 15:43
Bende gönderenler arasındayım.Hayırlısı Olur İnş.

NC190

13.04-2009, 16:00
Ben Görme engelli olmama rağmen arkadaşlarımla destek veriyoruz.Ve toplu mesaj yollayacağız.İlgili makamlara.Bu mücadeleyi başlatan Bülent abiye selamlar

SELCUK

13.04-2009, 16:12
Bende yolladim arkadaşlar beklediğimiz haberler gelir inşallah

OturanBoğa

13.04-2009, 16:12
NC190, sağolun kardeşim.
Yalnız, metindeki 12. madde sizleri de kapsayacak bir taleop içeriyor. Tamamen görmeyenler evet halen vergi muafiyetli araç alabiliyor, ama az görenler alamıyor malum. Bizim 12. madde ile dile getirdiğimiz düzenleme olursa, bu %90 şartı kaldırılacak ve onun yerine "sakatlığından dolayı sürücü belgesi alması mümkün olmayan" kriteri getirilecek. Şöyle yani:

12- Sakatlığından dolayı sürücü belgesi alması mümkün olamayan kişiler adına, sakatlık oranı her ne olursa olsun vergi muafiyetli otomobil satın alınabilmelidir; varolan %90 oran sınırı kaldırılmalıdır.

reys

13.04-2009, 16:32
bende varım

fatih

13.04-2009, 16:36
işlem tamamdır bülent abi

karakaya

13.04-2009, 16:44
İşlem tamam :)

thedenizfeneri

13.04-2009, 16:46
sayın oturanboğa h sınıfı ehliyetli biri olarak bende gönderenlerdenim...

Levent54

13.04-2009, 16:46
Formdaki tüm arkadaşlar.
Araç alma niyetiniz olmayabilir veya bu konu sizi ilgilendirmeyebilir. Ancak bu bir girişimdir ve ne kadar çok katılım olursa neticeye o kadar çabuk ulaşılabilir.
Bu nedenle hepimiz katılalım ve güçümüzü gösterelim.
Buradan bu sayısal güçle alacağımız sonuç yarın başka bir girişimimiz içinde bize güç verecektir.
Selamlar....

seyithan

13.04-2009, 16:49
bende yolladım inşallah hayırlı olur arkadaslar

sahaf1972

13.04-2009, 16:55
gönderdıklerımızı inşalah dıkare alırlar katkı sunan herkese tşk?

hakandogualp

13.04-2009, 16:55
gönderdim ancak şu 7.madde biraz olumsuz gibi geldi.Aynanın karşısına kendimizi koyarsak suistimale açık bir konu sanki yanılıyormuyum..

OturanBoğa

13.04-2009, 16:59
Neden öyle düşündün Hakan? Amaç sürekli yeni rapor almak zorunda bırakılmamak.

7- Vergi muafiyetli otomobil satın almak için gerekli sağlık kurulu raporunu bir kez alan kişilerden daha sonraki araç alımlarında yeniden sağlık raporu istenmemelidir. Araç tescil işlemi ve vergi dairesindeki muafiyet işlemi aşamasında bir kez bu hakkın olduğu kayda geçirildiğinde, daha sonraki araç alımlarında tescil şubelerinden bu hakkın olduğuna dair belge almak, araç alımı için yeterli sayılmalıdır.

Mehmetyilmaz

13.04-2009, 17:00
bende yolladım görev tamam.

yalnız benim kafam 5.ve 6. maddeye takıldı sanki aralarında biraz çelişki var gibi geldi bana.
şöyle söyliyim, 5. maddede illaki özel aparat şartı aranmamalı diyor,bu durumda biz sol ayak engelliler için otamatik vites kullanabilir seçeneği gündeme geliyor,bu güzel tabiki.
fakat 6. maddede hastanelerin rapor verirken sağlık raporlarında sürücünün engeline göre aparat kullanmasının yazılması isteniyor bu durumda sol ayaktan engelliler için tekrar otamatik vites imkansız gibi oluyor.
ben öyle anladım yanlış anlamış olabilirim.:confused:

OturanBoğa

13.04-2009, 17:09
Yok Mehmet. 5. madde sol ayaktan sakatlığı olanların vergi muafiyetli araç almasını garantiliyor, 6. madde ise, araç kullanmak için özel donanıma ihtiyaç duyan kişiler için, "Özel donanımlı otomobil satın almak için verilecek sağlık kurulu raporlarına" dair olası donanım/teknoloji bilgisizliğini bertaraf etmeyi amaçlıyor. Yani, "kardeşim senin bir kolun yok, sana aparat da yok ehliyet de" denemesin diye... Zira bir parmağını kullananlar için bile güvenli sürüş yapmayı sağlayacak özel donanımlar mevcut...

Mehmetyilmaz

13.04-2009, 17:14
Ok ozaman ben biraz yanlış anlamışım
çok teşekkürler.
not: Umarım devlet benim gibi anlamaz:)

baran555

13.04-2009, 17:17
Umarım iyi bir sonuç alırız.

OturanBoğa

13.04-2009, 17:44
Başbakanlık BİMER'den başvurumun işleme alındığına dair yazı geldi şimdi:

BAŞVURU TARİHİ: 13.04.2009
BAŞVURU SAYISI: 116349
BAŞVURUNUZU BİMER'DEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Başvuru Hareket(ler)i
Başvuru Türü - Gönderen Kurum - Gönderme Tarihi - Alan Kurum
Dilekçe Hakkı - BİMER - 13.04.2009 - DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKCU
Dilekçe Hakkı - BİMER - 13.04.2009 - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Dilekçe Hakkı - BİMER - 13.04.2009 - MALİYE BAKANLIĞI
Dilekçe Hakkı - BİMER - 13.04.2009 - SAĞLIK BAKANLIĞI
Dilekçe Hakkı - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI - 13.04.2009 - EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dilekçe Hakkı - EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 13.04.2009 - TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRE BAŞKANLIĞI
Dilekçe Hakkı - SAĞLIK BAKANLIĞI - 14.04.2009 - TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Buraya tıklayarak BİMER başvuru takip sitesine erişilebilir (http://www.basbakanlik.gov.tr/bimer/index.htm)

hakandogualp

13.04-2009, 17:58
Oturanboğa yani ne bileyim hani isteklerimiz istediğimiz mercilerde ne uyandırır buda önemlidir sanırım.İlk aklıma bunlar geldi.İnşallah problem olmaz.tabiki bende gereksiz prosedürlerden gına gelmiş birisiyim.

OturanBoğa

13.04-2009, 18:07
Zaten olası bir şüphe söz konusu olduğunda zorunlu bir kontrol muayenesi vs. de öngörülür... Yani istisnai durumlar için istisnai düzenlemeler yapılır. Ama düzenlemedeki temel mantık sürekli yeni rapor almak zorunda bırakılmamak olmalıdır...

Not: Bu tür tartışmaları burada yapmamız çok yararlı. Böylece konuyla ilgilenen bürokratlar için de bir kaynak olumuş olur. Berdevam... :)

Cigdemy

13.04-2009, 19:49
umarım amacımıza ulaşırız

saygun

13.04-2009, 20:14
Yolladım...inşallah sonuc alırız...

ayhan.oz

13.04-2009, 20:59
merhabalar
bende gönderdim inşallah bizler için hayırlısı olan bir neticeyle kısa zamanda istediğimiz şekilde gerçekleşmesidir

neseli09

13.04-2009, 22:07
Vergi indirimli araç alacak kadar zengin olmadığımı düşünüyordum.
Ama bu şartlar sağlanırsa neden olmasın?

Mailler gönderildi, hayırlı olsun

officer

13.04-2009, 23:21
Işlem tamam dır...

ibsgmz

13.04-2009, 23:28
işlem tamam

osye

13.04-2009, 23:48
şimdi bende gönderdim

MELEKDERYA

14.04-2009, 09:16
Bülent,şimdi ben de gönderdim,inşallah hayırlısıyla tam sonuç alırız... :)

Sehribanu

14.04-2009, 09:19
Vatana millete hayırlı olsun...Du bakeli ne olacak:)

parapleji33

14.04-2009, 09:29
işlem tamam.:)

kunta

14.04-2009, 09:38
herkez duyarlı davranıp göndersin lütfen lütfen

kenancan

14.04-2009, 11:31
umarım benim gibilere umut ışığı olur bende gönderdim

ada1

14.04-2009, 12:33
Ben de gönderdim.
Sevgili oturan boğa,
sitenin mail göndermeyen diğer üyelerine de göndermeleri için öneri mesajı gibi bir şey iletilebilir mi?
belki bu başlık altında yazan talebi okumamışlardır?

kemalcakir19

14.04-2009, 13:31
Oturanboğa aşşagıdaki adresler işe yararmı onlaradan gönderelim mi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (http://w3.icisleri.gov.tr/default.icisleri_2.aspx?content=143)

OturanBoğa

14.04-2009, 13:37
Yok Kemal, ilgisiz yerlere gönderip sulandırmayalım işi... Ki, zaten Başbakanlık ilgili tüm kurumlara bir iç yazışma ile konuyu iletip gereğinin yapılmasını istedi dün (bkz (http://www.engelliler.biz/forum/gundem/15905-gundem-sakatlarin-otomobil-alim-satim-ve-kullanimi-ile-ilgili-talepleri-2.html#post181140)).
Bundan sonra önemli olan şey taleplerimizin olabildiğince çok kişi tarafından ilgililere iletilmesi...

OturanBoğa

14.04-2009, 13:50
Başbakanlık BİMER'deki başvurmuzun güncel hali:

Başvuru Hareket(ler)i
Başvuru Türü - Gönderen Kurum - Gönderme Tarihi - Alan Kurum
Dilekçe Hakkı - BİMER - 13.04.2009 - DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKCU
Dilekçe Hakkı - BİMER - 13.04.2009 - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Dilekçe Hakkı - BİMER - 13.04.2009 - MALİYE BAKANLIĞI
Dilekçe Hakkı - BİMER - 13.04.2009 - SAĞLIK BAKANLIĞI
Dilekçe Hakkı - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI - 13.04.2009 - EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dilekçe Hakkı - EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 13.04.2009 - TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRE BAŞKANLIĞI

Dilekçe Hakkı - SAĞLIK BAKANLIĞI - 14.04.2009 - TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GoXEl

14.04-2009, 14:04
Gönderdim ve hemen cevap geldi, İnanamıyorum :))))

BAŞVURU TARİHİ 14.04.2009 BAŞVURU SAYISI 117087
BAŞVURUNUZU BİMERDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZFrom: Halkla İlişkiler DAİRE BAŞKANLIĞI [mailto:bimer@basbakanlik.gov.tr]
Sent: Tuesday, April 14, 2009 1:10 PM
To: Özlem Görür
Subject: İLT: Lütfen Okuyun...
Kimden: Goksel_Dogan@cci.com.tr [Goksel_Dogan@cci.com.tr]
Tarih: 14 Nisan 2009 Salı 13:02
Kime: Halkla İlişkiler DAİRE BAŞKANLIĞI; Mevzuat Evrak; kkgm; arem@icisleri.gov.tr; mkilci@gelirler.gov.tr; bilgiedinme@ozida.gov.tr
Konu: Lütfen Okuyun...

Raman72

14.04-2009, 14:17
Üye sayımız 19000 gönderen 56 kişi.Arkadaşlar lütfen duyarlılık.

bay e

14.04-2009, 14:41
ben de gönderdim.

arif33

14.04-2009, 14:45
inşallah bir sonuç çıkar

entellitelli

14.04-2009, 14:47
Üstad tamamdır.

afitap

14.04-2009, 14:47
Gönderilmiştir.. Umarım seslere kulak tıkamaz kimse.

meltem_

14.04-2009, 14:48
ben 20 defa göndermeye çalıştım ama sonuç sıfır hata veriyor ne yapmam lazım?

isakeskin

14.04-2009, 14:49
İnşallah tüm engelliler hak ettikleri yaşam standartlarında yaşamlarına devam ederler...

bavyeralı

14.04-2009, 14:51
valla mail gönderdik bakalım ne olacak . gerçek olan tek bi şey var o da bu ülkede engelliler adına değişen pek bi şey olmaz malesef atatürk eğer yaşıyo olsaydı bu durumdan utanç duyardı aaaah atam aaaah keşke yaşasaydın ne olurdu ...

muniraltioglu

14.04-2009, 14:52
Tamamdir ama ben sakat kelimelerinin tamamini engelli olarak degistirdim.

Kendimle cok barisik bir insanim ama o kelime bana rahatsizlik veriyor nedense.

mixser

14.04-2009, 14:52
Merhabalar

Daha araç alacak parayı bulamadık ama inşallah faydası olur. Gönderdik gitti.
Keşke bide her özürlüye dilediği bir aracı hibe edin maddesi ekleseydik :)) belki kabul ederlerdi de bende araç sahibi olurdum ->))

66bozoklu

14.04-2009, 14:53
Beden e-mil gönderdim ama özürlülerin bu haklı isteklerine bir çare bulacaklarını hiç tahmin etmiyorum ama yinede denemekte hayır vardır diyorum.

Arkadaşlar benim sol ayağım polio sekeli (Çocuk felci) 1997 yılında H sınıfı ehliyet aldım ve ehliyetimde hiç bir açıklama yok sadece H diye yazıyor.
1) H sınıfı ehliyetimle yani aldığım otomatik vites arabamı kullanabilirmiyim, arabayı ÖTV indriminden yararlanmadan aldım, yani ÖTV muafiyetim yok, çünkü ÖTV muafiyeti için sol ayağı sakat olanlara Hastanede zorluk çıkartıyorlar. ( Yani uğraşmak istemedim, çünkü bir arkadaşıma ehliyet dahi alamazsın raporu verdiler, riske girmek istemedim.)
2) H sınıfı ehliyetimle trafikte cezaya maruz kalırmıyım lütfen beni aydınlatınız.
Velhasıl H sınıfı ehliyetimle otomatik vites araba kullanabilirmiyim. Teşekkürler.

muniraltioglu

14.04-2009, 14:54
ben 20 defa göndermeye çalıştım ama sonuç sıfır hata veriyor ne yapmam lazım?


Meltem e-mail adreslerinin arasindaki virgulleri noktali virgul olarak degistir. sorunun duzelir diye dusunuyorum.

mixser

14.04-2009, 14:54
Halkla İlişkiler DAİRE BAŞKANLIĞI [bimer@basbakanlik.gov.tr]
İletiniz 14 Nisan 2009 Salı 14:56:25 (GMT+02:00) Atina, Bükreş, İstanbul tarihinde okundu.

way bee iş güç yok boş oturuyolar herhal hemen okudular !!!

zeki uğuz

14.04-2009, 14:55
Kendim ve arkadaşlarımın hakları için
hiç bir koyulan engelden kaçınmam
saygılarımla.

muniraltioglu

14.04-2009, 14:56
This is an automatically generated Delivery Status Notification.

Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the requested delivery status notifications may not be generated by the destination.

bilgiedinme@ozida.gov.tr

This is an automatically generated Delivery Status Notification.

Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the requested delivery status notifications may not be generated by the destination.

bimer@basbakanlik.gov.tr
kkgm@basbakanlik.gov.tr
mgygm@basbakanlik.gov.tr
Your message

To: bimer@basbakanlik.gov.tr; mgygm@basbakanlik.gov.tr;
kkgm@basbakanlik.gov.tr; arem@icisleri.gov.tr; mkilci@gelirler.gov.tr; bilgiedinme@ozida.gov.tr
Subject: HAKSIZLIK
Sent: Tue, 14 Apr 2009 14:53:01 +0300

was delivered to the following recipient(s):

MEHMET KiLCi on Tue, 14 Apr 2009 15:01:08 +0300
<GIBEXC02.GGM.BIM #2.0.0>
Your message

To: bimer@basbakanlik.gov.tr

was read on Tue, 14 Apr 2009 14:57:17 +0300

alkanat027

14.04-2009, 14:58
Bende gönderdim.İşallah silmeden bakarlar.

Grafiker

14.04-2009, 14:58
Gönderdim. Sonuç istediğimiz gibi olur umarım.

ahk

14.04-2009, 15:00
Bende Tüm adreslere gönderdim. Kabul olur inş...

fasaya

14.04-2009, 15:00
işlem tamam

seronal

14.04-2009, 15:01
Umarım bu yazıyı okuyan amcalar ve teyzeler, bir kezde ellerini vicdanlarına koyup karar verirler.

zeki uğuz

14.04-2009, 15:02
iyi günler

ben bir engelli motorsiklet kullanıcısı olarak sizleri tebrik ediyorum

birbirimiz olmasak zaten kimse birşey yapmaz hepsi STANDART İnsanlar

teşekkürler.

EYÜP

14.04-2009, 15:02
Bende mailleri gönderdim.

Hayırlı olur inşaallah.

Saygılarımla;

uaemrah

14.04-2009, 15:02
bende gönderdim...Konu başlığı engelleri kaldıralim :)

fikret1974

14.04-2009, 15:03
ben destek veremiyorum çünküm türklerin ne kadar ve nasıl bi insan olduklarını bilirsiniz hiç bir yerde yolsuzluk yok bizde var tanju çolak niye hapis yattı sanırsam engellii araba alıp satmasıyla ilgili herkes araba aldıracak devlet eniyisini bilir yabancılar kendini uçurumdan atacakbizdemi atalım ama tabiki insanca yaşamak bizimde hakkımız arabayla insan olunmuyo

meltem_

14.04-2009, 15:08
önce adreslere toplu göndermeye çalıştım hata verdi tek tek göndermeyi denedim yine olmadı hata veriyor göndermezsem burada çatlayacağım

göndermem için başka yolu yok mu?

gringo

14.04-2009, 15:08
Ben de gönderdim..Hadi hayırlısı...:):):)

nurullahgorhan

14.04-2009, 15:10
Yasal düzenlemeler başta olmak üzere, karşılaşılan her türlü sorunun çözümüne yönelik olarak attığınız adımlara ben varım

GoXEl

14.04-2009, 15:11
Fikret Bey (http://www.engelliler.biz/forum/gundem/15905-gundem-sakatlarin-otomobil-alim-satim-ve-kullanimi-ile-ilgili-talepleri-4.html#post181999) Niye; Sen Türk Değilmisin???... Tanjunun veya bir başkasının yaptığı suistimalin bedelini gerçek ihtiyaç sahiplerinin çekmesi ne kadar yanlış ise, senin düşünce alanında ki arkadaşların bu oluşuma destek vermemesi o kadar doğrudur... Bize davamızı en iyi şekilde savunacak ve arkasında duracak kişiler lazım...

Senin en yakının bir gün hastanenin acil servisinin kapısının önünde hayatını kaybederse, o zaman bu ülkede insana/ engelliye/ yoksula yapılan haksızlıkları anlarsın. Maalesef yabancılarda ilk önce önem teşkil eden şey insandır.... Bizim ülkemizde ise para ve kişisel çıkarlardır.... Bu yüzden yabancılara, cennet kadar uzağız.... anlayana...

AvnAri

14.04-2009, 15:12
Beşinci maddede değişiklik yaparak gönderdim. Uzun yol, toplu taşım kullanamama gibi şeylere gerek yok sakatlık oranının yüzde 40 üzerinde olması zaten bu demek...
Dokuzuncu maddeye ek yaptım. son yıllarda plakalarda klasik sakat işaretinden hariç sakat işaretleri de görür oldum. Bu işin cılkı çıktı. Birisi plakasına kulak çizimi yapmış bunun anlamı işitme engelli mi? biri de bacak resmi mi yapmalı? Yada göz, beyin vs... Oysa Karayolları trafik kanunu ve yönetmeliğinde tanımlı tek bir işaret var o da klasik tekerlekli sandalyeli sakat resmi.
Sevgiler

zarade

14.04-2009, 15:12
Site üyesi olarak, üzerime düşen görevi yapmaktaktan haz duyarım..Katkım olabilirse ne mutlu bana..

matrix2ma

14.04-2009, 15:12
İşitme engelliyim %55 raporlu h sınıfı kullanıyorum bunu göndersem faydalanabilirmiyim? Teşekkürler arkadaşlar.

RACER

14.04-2009, 15:14
İşlerine geldikleri uygulamaları yürürlüğe rahatlıkla sokuyorlar.
Neden diye sorduğumuzda AB yasalarına uyumluluk diyorlar.
AB yasalarında sakatların hakkı yok mu???
Bir çare olacaklarını düşünmesemde,
grubumun yanındayım her zaman ve bende gönderdim
hayırlısı olsun...

SAVAŞ75

14.04-2009, 15:16
gönderdim arkadaşlar umarım bu mücadeleyi kazanırız

mayyildiz01

14.04-2009, 15:17
Ben de gönderdim inşaallah sonuç alıcı olur. Bütün arkadaşlarıma selamlar.....

mixser

14.04-2009, 15:18
evet arkadaşlar cevaplar düşmeye başladı

BAŞVURU TARİHİ 14.04.2009 BAŞVURU SAYISI 117300
BAŞVURUNUZU BİMERDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZFrom: Halkla İlişkiler DAİRE BAŞKANLIĞI [mailto:bimer@basbakanlik.gov.tr]
Sent: Tuesday, April 14, 2009 2:56 PM
To: Özlem Görür
Subject: İLT: İlgili Makama

gokhanyuncu

14.04-2009, 15:19
inşallah hayırlı uğurlu olur babamda araba olmasına rağmen hiçbir şekilde kullanamıyorum böyle bişey olursa bari ben alırım o da kullanır:) ilginize teşekkürler

dj_ilker

14.04-2009, 15:20
İşlem Tamandır İnşallah Dikkate Alırlar ve Bize Bu Konuda Yardımcı Olurlar

zarade

14.04-2009, 15:20
Sayın fikret, imama kızıp camiye küfretmek diye bir sözümüz vardır bilirsiniz .Siznki de buna benziyor sanırım..Siz doğruyu istemezseniz,siz doğru için çabalamazsanız,birileri hergün kendi çıkarı için yanlışlar yapacaktırç
Doğru ve güzelde birlik olunmalıdır.

gokhanyuncu

14.04-2009, 15:21
hayırlı olur inşallah

readblue06

14.04-2009, 15:21
bende gönderdim inşallah sonuca ulaşır
BAŞVURU TARİHİ 14.04.2009 BAŞVURU SAYISI 117308
BAŞVURUNUZU BİMERDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

zarade

14.04-2009, 15:22
önce adreslere toplu göndermeye çalıştım hata verdi tek tek göndermeyi denedim yine olmadı hata veriyor göndermezsem burada çatlayacağım

göndermem için başka yolu yok mu?
bimer adresini dene meltem,bir yerlerde eksik yapmış olabilirmisin ?

OturanBoğa

14.04-2009, 15:26
Beşinci maddede değişiklik yaparak gönderdim. Uzun yol, toplu taşım kullanamama gibi şeylere gerek yok sakatlık oranının yüzde 40 üzerinde olması zaten bu demek...

Evet, aslında bu doğru, ama o vurguda amaçlanan şey şu: Maliye bakanlığı şu anda uygulanan ötv muafiyetini ilk çıkartırken ve halen uygularken şu mantığı gütmüş/güdüyor; "sakatlar otomobil kullanmak için özel donanıma ihtiyaç duyar (Aydın Menderes zamanında çıktı biliyorsun) ve bu donanımlar çok pahalı. O yüzden bu donanım maliyetini bertaraf edecek bi düzenleme yapalım...".

İşte, 5. maddeyi yazarken aklımızdan geçen şey, bu, "özel donanım maliyeti" gerekçesinin yerine bir öneride bulunmaktır.

5- Vergi muafiyetli otomobil satın alabilmek için araçta özel donanım bulunması şartı kaldırılmalıdır. Onun yerine, sakatlığından dolayı toplu taşıma araçlarından yararlanmak veya uzun mesafeli yürüyüşler yapmak konusunda engelleri olmak, ve aynı zamanda H sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı getirilmelidir

zarade

14.04-2009, 15:29
Sayın Oturan Boğa...
Bu çalışmanıza katkıda bulunmak adına yazınızı kendi sitemde yayınlamamı istermisiniz ?

Ya da sakat olmayanların bu yazıyı göndermelerinde mahsur olabilir mi ?
Ne dersiniz ?

muniraltioglu

14.04-2009, 15:33
Başvuru Sorgulama
Başvuru Tarihi *Hatalı Tarih
Başvuru Sayısı *Sayı GirinizBaşvuru Hareket(ler)i Başvuru TürüGönderen KurumGönderme TarihiAlan Kurum Dilekçe HakkıBİMER14.04.2009DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKCU Dilekçe HakkıBİMER14.04.2009MALİYE BAKANLIĞI Dilekçe HakkıBİMER14.04.2009ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Dilekçe HakkıMALİYE BAKANLIĞI14.04.2009GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Dilekçe HakkıMALİYE BAKANLIĞI14.04.2009SAĞLIK BAKANLIĞI Dilekçe HakkıGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI14.04.2009GELİR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI-1 (B) Dilekçe HakkıGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI14.04.2009GELİR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI-2 Dilekçe HakkıGELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI14.04.2009GELİR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI-3 Dilekçe HakkıSAĞLIK BAKANLIĞI14.04.2009TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dilekçe HakkıSAĞLIK BAKANLIĞI14.04.2009İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

OturanBoğa

14.04-2009, 15:37
Sayın Oturan Boğa...
Bu çalışmanıza katkıda bulunmak adına yazınızı kendi sitemde yayınlamamı istermisiniz ?

Ya da sakat olmayanların bu yazıyı göndermelerinde mahsur olabilir mi ?
Ne dersiniz ?
Tabii ki, çok da güzel olur. Ne kadar çok katılım olursa o kadar çok baskı oluşur ve çözüm de o kadar erken gelir.

Capricorn

14.04-2009, 15:40
Yollanmıştır.

zarade

14.04-2009, 15:42
Tamam o zaman ..
www.bilgipdr.com (http://www.bilgipdr.com) sitesi olarak yanınızdayız ,hatta www.egitimaileforum.com adresinde de yazyınlanması için arkadaşlardan rica edeceğim..

bayane

14.04-2009, 15:43
Araba almak gibi bir düşüncem olmamasına rağmen sırf kamuoyu oluşturabilmek için ilgili tüm adreslere dilekçe gönderilmiştir.
Bilgilerinize...

recep71_71

14.04-2009, 15:43
uygulama yerine ulaşmıştır,:D engelli kardeşlarimiz için hayırlı olmasını canı gönülden dilerim.;) artık bundan sonra engellerimizi engellemekten vazgeçerler inşallah... :o:rolleyes:

Ayşe

14.04-2009, 15:45
Oturan Boğa mailleri gönderdim umarım amacına ulaşır

ozlu.serdar

14.04-2009, 15:47
1- Yurt içinden vergi muafiyetiyle satın alınan aracın vergisiz olarak 5 yılda değil 3 yılda, yurt dışından vergi muafiyetiyle satın alınan aracın ise vergisiz olarak 10 yılda değil 5 yılda satışı mümkün olabilmelidir.

Bu maddenin neden değiştirilmesi gereğini duymaktasınız anlamış değilim geniş bilgi verebilirmisiniz.

bayanF

14.04-2009, 15:53
Bende gönderdim. Hadi hayırlısı..

sabeyad

14.04-2009, 15:58
mail başarıyla ulaştırıldı

TAGI ÇEÇE

14.04-2009, 16:03
bende gönderdim işlem tamam

BAMTELİ

14.04-2009, 16:06
ben de mesajını ilgili mercilere göndermiş bulunmaktayım umarım ihtiyacı olan arkadaşlarıma biraz da olsa yardımım olmuştur.

Öyküm

14.04-2009, 16:09
İşlem tamam .Gönderilmiştir.

Teşekkürler Bülent.

alperstein

14.04-2009, 16:28
Hatırlatma ve organizasyon için teşekkür ederim. İşlem tamam
Sevgilerimle
Alper

ferat

14.04-2009, 16:30
tamamdır umarım hayırlısı olur saygılar

emre1367

14.04-2009, 16:32
Ilşem tamam ilgili makamlara mail olarak gönderildi.. Inşallah bir sonuç alırız

cesar39

14.04-2009, 16:40
tamamdır.. Bende bırkac kere yolladım ama HİÇ ümidim yok bize herhangıbır kolaylık saglayacaklarından aksine suandakı ımkanlarımızı dahada kısıtlayacak calısmalar bıle yapabılırler.. Bu hukumetten bunu beklerım onu bıle yaparlar!!!
hadi bakalım hayırlısıı..

OturanBoğa

14.04-2009, 16:45
1- Yurt içinden vergi muafiyetiyle satın alınan aracın vergisiz olarak 5 yılda değil 3 yılda, yurt dışından vergi muafiyetiyle satın alınan aracın ise vergisiz olarak 10 yılda değil 5 yılda satışı mümkün olabilmelidir.

Bu maddenin neden değiştirilmesi gereğini duymaktasınız anlamış değilim geniş bilgi verebilirmisiniz.

Bu maddenin metinde olmasını isteyen arkadaşlar, 5 senenin çok uzun bir süre olduğunu, bu arada ortaya çıkabilecek maddi ihtiyaçların karşılanması için araç satışının mümkün olamamasının insanları zor duruma düşürdüğünü söylüyorlar. Acil bir durum olunca herkes ilk önce aracını satmak ister ya... Bir de, araçlar çok hızlı değer kaybediyor ikinci elde..
Bu konudaki tartışma: http://www.engelliler.biz/forum/ozel-donanimli-otomobiller-motorlu-araclar-h-sinifi-ehliyet/14095-otv-muafiyetli-arac-satisi-icin-5-senenin-3-seneye-dusurulmesi.html

***
Bunun yanı sıra, bir arkadaşımız da metinle ilgili olarak görmeyenlerin göz ardı edildiği yönünde eleştirmiş. O eleştirilere dair:

Eleştiri 1: "içeriğini inceledim, görmeyenleri kapsayan hiçbir avantaj isten[miyor]"

Cevap 1: Şu anda %90'ın altında raporu bulunan ama sürücü belgesi alamayan az görenler vergi muafiyetli araç satın alabiliyor mu? Hayır. Biz bu haksızlığın ortadan kalkması için ne öneriyoruz? Şunu: "12- Sakatlığından dolayı sürücü belgesi alması mümkün olamayan kişiler adına, sakatlık oranı her ne olursa olsun vergi muafiyetli otomobil satın alınabilmelidir; varolan %90 oran sınırı kaldırılmalıdır."
Pekii, az görüp H sınıfı sürücü belgesi bulunan kişiler vergi muafiyetli araç alabiliyor mu? Hayır. Biz ne öneriyoruz? Şunu: "5- Vergi muafiyetli otomobil satın alabilmek için araçta özel donanım bulunması şartı kaldırılmalıdır. Onun yerine, sakatlığından dolayı toplu taşıma araçlarından yararlanmak veya uzun mesafeli yürüyüşler yapmak konusunda engelleri olmak, ve aynı zamanda H sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı getirilmelidir."

Ayrıca şu maddeler görmeyen ya da az görenleri ilgilendirmiyor mu?:
"7- Vergi muafiyetli otomobil satın almak için gerekli sağlık kurulu raporunu bir kez alan kişilerden daha sonraki araç alımlarında yeniden sağlık raporu istenmemelidir. Araç tescil işlemi ve vergi dairesindeki muafiyet işlemi aşamasında bir kez bu hakkın olduğu kayda geçirildiğinde, daha sonraki araç alımlarında tescil şubelerinden bu hakkın olduğuna dair belge almak, araç alımı için yeterli sayılmalıdır.
9- Plakada sakat damgası bulunması uygulaması tamamen kaldırılmalı veya araç sahibinin tercihine bırakılmalıdır."
Ve, ÖTV, KDV ve muayene ücretinden muafiyet körleri ilgilendirmiyor mu? Sizce görmeyenler için neler istenmeli mesela?

Eleştiri 2: "[metinde] suistimalleri olacak birçok hak istenmektedir."

Cevap 2: Mesela??? Suistimal olabilir diyerek hakların verilmemesini mi öneriyorsunuz? Dilerim gündelik yaşamda bu suistimaller göz önüne alınıp yaşamlarımız rehin alınmaz!..

Eleştiri 3: "dilerdim ki sadece ortapedik engelliler değil diğer engel guruplarınında görüşleri alınarak daha tutarlı hakları isteyen bir içeriğe sahip olmasıydı"

Cevap 3: Engelliler.Biz Platformu 20 bine yakın üyesi bulunan ve herkese açık bir platformdur. Bu girişimdeki metinler de bundan önceki girişimlerde ortaya çıkan metinler de kamuoyuna ve tüm görüş ve eleştirilere açık olarak aylar boyu süren tartışmalar sonucunda son halini almaktadır. Yani, kapalı bir grubun ortaya çıkardığı ve dışarıdan gelen seslere kulak tıkandığı mealindeki eleştiriler hakkaniyete de gerçeğe de uymamaktadır.

umut

14.04-2009, 16:52
Mesaj basariyla gonderilmistir.Umarim basarili oluruz.

BAYRAK

14.04-2009, 17:12
Mesaj gerekli makamlara iletilmiştir. İnş hepimiz için olumlu gelişmeler olur.
Bülent beyi bu girişiminden dolayı tebrik ederim.

boracan

14.04-2009, 17:21
Umarım dikkate alırlar. Bazı haklarımızı elimizden almasınlarda.....

ahidem

14.04-2009, 17:33
Tamam o zaman ..
www.bilgipdr.com (http://www.bilgipdr.com) sitesi olarak yanınızdayız ,hatta www.egitimaileforum.com (http://www.egitimaileforum.com) adresinde de yazyınlanması için arkadaşlardan rica edeceğim..


her zamanki gibi gene benden hızlısın teşekkurler zarade :)

oturanboğa mailler atıldı umarım en kısa zamanda düzenleme yapılr

Zaur

14.04-2009, 17:36
Bende gönderdim inşallah faydalı olur, HAYIRLI OLSUN.

arose

14.04-2009, 17:49
tamamdır :)

sarat

14.04-2009, 17:58
arkadaşlar herkese merhaba,
forma yeni katıldım sayılır ama
bu haklı isteklerimizin dile getirildiği dilekçeyi bende şimdi gönderdim,
hepimize hayırlı olur inşallah,

Zaur

14.04-2009, 17:59
Bildiyiniz gibi bende başka Turan'dan Azerbaycan'dan yazıyorum, ve bende Devletimizden bazı haklı isteklerde bulunuyorum.

Bunlardan biride engellilerin taksi sorunudur ve bunun hall olunması üçün www.president.az (http://www.president.az) , www.mot.gov.az (http://www.mot.gov.az) ve www.ombudsman.gov.az (http://www.ombudsman.gov.az) adreslerine yazdım ve sonuc olarak bu otobüsleri Baküye getirdiler.

http://img217.imageshack.us/img217/2291/yeniavtobuslar2008avquskr1.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/1806/yeniavtobuslar2008avqusxg4.jpg
http://img217.imageshack.us/img217/7127/yeniavtobuslar2008avqustd4.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/5528/55mu8.jpg

d_iskender

14.04-2009, 18:01
Gönderilmiştir....

candankemal

14.04-2009, 18:08
arkadaşlar dılekcelerı gonderdım ve dılekce ornegınıde tum tanıdıklarıma gonderıp desteklerını ıstedım

Zaur

14.04-2009, 18:09
Ama bu yeterli değil, hala yazışıyorum, engelli bir vatandaşın T sandalyesi ile otobüse binmesi az inandırıcıdır, bu yüzdende bu tip Taxi'lerin getirilmesin talep ediyorum;


Kia Carnival CRDi EX hakkında (http://www.mobile.de/Kia-Carnival+CRDi+EX-color-S++en-11111111287345752_NSR43.html?url=http%3A%2F%2Fwww. mobile.de%2FKia-Carnival%2BCRDi%2BEX-color-S%2B%2Ben-11111111287345752_NSR43.html)

http://img86.imageshack.us/img86/7838/p1011740is3.th.jpg (http://img86.imageshack.us/img86/7838/p1011740is3.jpg) http://img149.imageshack.us/img149/7769/kiaspacegasringpo4.th.jpg (http://img149.imageshack.us/img149/7769/kiaspacegasringpo4.jpg) http://img149.imageshack.us/img149/6783/space20drive20kunden201zo2.th.jpg (http://img149.imageshack.us/img149/6783/space20drive20kunden201zo2.jpg)

http://img87.imageshack.us/img87/2307/fahrzeugumbaucx7.th.jpg (http://img87.imageshack.us/img87/2307/fahrzeugumbaucx7.jpg) http://img218.imageshack.us/img218/8676/kia20carnival20k320modeeh6.th.jpg (http://img218.imageshack.us/img218/8676/kia20carnival20k320modeeh6.jpg) http://img86.imageshack.us/img86/304/mercedes20benz20vito20bdb5.th.jpg (http://img86.imageshack.us/img86/304/mercedes20benz20vito20bdb5.jpg) http://img218.imageshack.us/img218/6121/p1011742oa3.th.jpg (http://img218.imageshack.us/img218/6121/p1011742oa3.jpg)

İnşallah Allahın yardımıyla isteklerimiz en kısa zamanda gerçekleşir, AMİN.

boomi

14.04-2009, 18:16
Bende Gönderdimm

nrj12

14.04-2009, 18:17
Bende gönderdim arkadaşlar ama bir sonuç alıcağımızı hiç zannetmiyorum çünkü bu ülkede bizlere değer verilmiyor.

cesar39

14.04-2009, 18:18
Oturan boğa abim ayrıca benım sana bır onerım var TBMM başkanı sayın Köksal TOPTAN gecmıste mılletvekılı donemlıgınde bızım aılecek gorustugumuz ve sıkıntılıramızı (engellılık, karsılastıgımız sorunlar vb durumlar) paylastıgımız saygıdeger bırınsandır..Ayrıca Sayın Köksal TOPTANın oğlu da bızım gıbı engellı oldugundan onun bızım sıkıntılarımızı daha ıyı anlayabılecegıne ve bıze daha ıyı yarımdıcı olabılecegı kanaatindeyım..TBMM başkanı Köksal TOPTAN ile görüşebilme yada sorunlarımızı bır dılekce halınde ona ıletebılme durmumuz olursa ben gonulden ınanıyorumkı sorunlarımız kısa surede ya cozulur yada mantık cercevesınde yanıtlarını bulur.. Bu sadece benım bır tavsıyem eger degerlendırmeye alırsan sevınırm..

cicikıs

14.04-2009, 18:20
Umarım yeterince ses getiririz.

adana01

14.04-2009, 18:21
% 90 Sıkıntısını birebir yaşayanlardan biriyim .bende gönderdim hayırlı olur İnşaallah

suuperisi

14.04-2009, 18:34
işlem tamam :)

mehmet_guzel

14.04-2009, 18:36
Umarım yerine ulaşmıştır ve cevap verilir....

zamane

14.04-2009, 18:38
bende gönderdim inş. çabalarımız bir sonuca varırda bizlerde önemli olan bu konularda ilerlemiş oluruz.

enderture

14.04-2009, 18:45
Umarım beklediğimiz etkiyi yaparız.
saygı ve sevgilerimle.

en9in

14.04-2009, 18:58
ben de yolladım umarım bu birliktelik örneği bizi amaçlarımıza ulaştırır herkese selamlar saygılar!!!

OturanBoğa

14.04-2009, 19:02
cesar39, ileti Meclis başkanına da gönderilebilir tabii. Ama bu gönderilecekler listesini seçerken doğrudan konuyla ilgili kişi ve kurumlar olsun istedik. Zira konunun Meclis'le bir ilgisi de yok...

Prens Esat

14.04-2009, 19:14
Bende yolladim

murat4545

14.04-2009, 19:39
işlem tamam hayırlısı olsun

Baben

14.04-2009, 19:41
Zira konunun Meclis'le bir ilgisi de yok...

Yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerin hızlandırılması aşamasında etkili olabilir, diye düşündüm.:confused: Komisyon seçiminde falan.

OturanBoğa

14.04-2009, 19:42
İş oraya kadar gelse zaten kimse engellemez ki... Yeter ki oraya gidene kadar bürokraside bi irade oluşsun

yaren0638

14.04-2009, 19:54
Emaili gönderdin benim sorunumda elimden ve bana vergi muhafiyeti uygulamıyorlar. yani sakatlar arasında bile ayırdım yapıyorlar. yok sağ bacağından sakat olan adam ötv indiriminden yararlanır elinden sakat olan yararlanamz diye bu konununda gündeme getirilmesini rica ediyorum. Saygılarımla selamlar.

Baben

14.04-2009, 19:57
İş oraya kadar gelse zaten kimse engellemez ki... Yeter ki oraya gidene kadar bürokraside bi irade oluşsun

Doğru! Orası öyle..:)

bayramali

14.04-2009, 20:00
Tüm hepsine gönderdim umarım olumlu sonuç alınır

fero

14.04-2009, 20:09
Arkadaslar bende yolladım bugun.
Umarım ilgililerin gozleri iyi gorur kulakları iyi duyar.

Sevgiyle kalın

merabalar

14.04-2009, 20:17
TÜM DOSTLARA SELAM OLSUN.

''bende gönderdim sayın oturanboğa keşke motor sınırlandırlımasınında kaldırılmasını isteseydiniz'' alıtıdır. Maksat yerini bulsun.. selamlar.

avhva

14.04-2009, 20:18
bende gönderdim. umarım sesimizi duyarlar ve bir girişimde bulunurlar.

aferits

14.04-2009, 20:29
Gereği yapılmıştır.

seker kiz

14.04-2009, 20:30
Gönderdim ;)

Rekursion

14.04-2009, 20:39
Pekii, az görüp H sınıfı sürücü belgesi bulunan kişiler vergi muafiyetli araç alabiliyor mu? Hayır. Biz ne öneriyoruz? Şunu: "5- Vergi muafiyetli otomobil satın alabilmek için araçta özel donanım bulunması şartı kaldırılmalıdır. Onun yerine, sakatlığından dolayı toplu taşıma araçlarından yararlanmak veya uzun mesafeli yürüyüşler yapmak konusunda engelleri olmak, ve aynı zamanda H sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı getirilmelidir."

bu biraz celishkili gibi degil mi, oturanboacim? :confused:... sürücü belgesi alamicak kadar az gören kishi, ille de uzun mesafe yürüyemicek kadar veya toplu tashima araclarindan yararlanamicak kadar az görüyo anlamina gelmez ki?... sürücülük konusundaki görme ile ilgili beklentiler bambashka diye düshünüom...

edit;
ooops, yanlish anlamishim ama hatta bu dedigin daha da celishkili gibi; az gören kishi h-sinifi sürücü belgesi alicak ve araba kullanabilicek kadar görüosa uzun mesafe yürüme ve toplu tashimadan yararlanma konusunda behsettigin kadar sorun yashamaz ki?...

mesut40

14.04-2009, 20:46
Işlem tamam

hakan oktaşlı

14.04-2009, 20:56
adreslere tek tek yolladım...

Hüesyin

14.04-2009, 20:57
İnşallah sesimiz duyulur

berfin

14.04-2009, 21:18
Gönderdim,umarım olumlu bir sonuç alırız.

cellahee

14.04-2009, 21:28
sizin engelleriniz kaldırılmadıkca hepimiz engelliyiz,umarım hayırlısı olur ben de gönderdim.saygılar

fatmabirsen

14.04-2009, 21:55
istediğiniz dilekçe örneğini bende gönderdim.
Hayırlısı olur inşallah

ZERYAM

14.04-2009, 21:59
Ben de gönderdim

ZERYAM

14.04-2009, 22:01
arkadaşlar bende günderdim inşallah yetkililer sesimizi duyar bu hayata her şeyden çok istiyorum bir arabamın olmasını duysunlar artık bizi....

Tunay Yavuz

14.04-2009, 22:01
olay tamam sıra şimdi onlarda ....

Alexius

14.04-2009, 22:06
gönderilmiştir...

öztürkmen

14.04-2009, 22:15
Gönderdim inşallah işe yarar. Bence partinin biri yada milletvekillerine bu maddeleri 'kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun' teklifi yada tasarısı olarak tbmm ye verdirebilirsek net ve çabuk olur.

igves

14.04-2009, 22:57
hayırlı olur inşallah dilegimle gönderdim.

Kimyaci

14.04-2009, 23:10
İşlem tamam.

ikinci bahar

14.04-2009, 23:11
gönderdim dilerim başarırız.

muzikcibaris

15.04-2009, 00:05
Araç alım-satım ve kullanımı ile ilgili taleplerimiz:

1- Yurt içinden vergi muafiyetiyle satın alınan aracın vergisiz olarak 5 yılda değil 3 yılda, yurt dışından vergi muafiyetiyle satın alınan aracın ise vergisiz olarak 10 yılda değil 5 yılda satışı mümkün olabilmelidir.

Site yetkilisi arkadaşım.
Yurt içinden muafiyetle yararlandığımız araç 0 km araç olup 5 yıl olmasında bir sıkıntı yok bence. Asıl sıkıntı Yurtdışından gümrük muafiyetiyle getirdiğimiz araçlarda. Çünkü çoğumuz ikinci el bir araç alıyoruz ve 10 yıl zaten eski olan araba için çok fazla bir süre.

Bu arada çalışmalarınızdan dolayı kutluyorum sizleri. iYİ ÇALIŞMALAR

melodramm

15.04-2009, 00:05
Bende şimdi gönderdim

İyi çalışmalar...

kangb

15.04-2009, 01:43
mesaj gönderilmiştir

creativeen

15.04-2009, 08:23
işlem tamam.

Fikri BURMAOĞLU

15.04-2009, 08:25
Hazırlnan yazıyı verilen mail adreslerine tek tek yolladım gitti

benm

15.04-2009, 08:30
mesaj gönderildi.

devrez

15.04-2009, 08:48
işlem tamam. hayırlısı olur inşallah

karakaya

15.04-2009, 09:01
ÖZİDA Başkan Yardımcısı Reyhan GAZEL,bu uğraşımızda bize destek mi vermiyor,ben mi göremiyorum?

Engellilerin sorunlarının çözümü noktasındaki her projede yanımızda olacağına dair bir sözü vardı!

mastermemo

15.04-2009, 09:15
yaşadığımız sorunları tam olarak anlatan bir metin.gönderdim bende.bu çalışma için ayrıca foruma teşekkürler.

ALACAMLI

15.04-2009, 09:20
Merhaba Başvurdum sorgulama yaptığımda sonuc bu.


Yapılan İşlem(ler)
İşlem Yapan Kurum Yapılan İşlem İşlem Tarihi
BİMER Dosyaya Kaldırıldı (İşlemi Bitti) 14.04.2009

Raman72

15.04-2009, 09:28
ÖZİDA Başkan Yardımcısı Reyhan GAZEL,bu uğraşımızda bize destek mi vermiyor,ben mi göremiyorum?

Engellilerin sorunlarının çözümü noktasındaki her projede yanımızda olacağına dair bir sözü vardı!
Reyhan GAZEL Hanım, elinden geleni yapacaktır.Bundan hiçbir kuşkunuz olmasın.

ikikız

15.04-2009, 10:05
tamamdır ilgili yerlere mesaj iletildi

jonjon

15.04-2009, 10:07
görev tamamdır ;)

Ati

15.04-2009, 10:09
Arkadaşlar hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için, lütfen sorunlarımıza duyarlı olalım.

nasmina

15.04-2009, 10:21
Bende yolladım.

sait

15.04-2009, 10:54
Ben de gönderdim

murat07ant

15.04-2009, 11:07
işlem tamam hayırlı olur inşallah

değerli dost

15.04-2009, 12:36
bende gönderdim değerli arkadaşlar umarım sesimizi duyarlar

seyithan

15.04-2009, 13:13
turkiyede sesimizi duyabilecek siyasetcilerin olduguna inanmak istiyorum nede olsa hayat bir umut dünyası inşallah olur tek istegim bu

sahinbey

15.04-2009, 13:42
İnşallah dikkate alırlarda bu sorundan kurtuluruz.
Metinde motor gücü ile ilgili bölüm olsaydı.
hayırlı olması dileğiyle

MERSİN

15.04-2009, 13:53
Hayırlı olur inşallah

devilcry

15.04-2009, 13:55
ben iki defadır b sınıfı için basvurdum ama alamadım mecburen şimdi h sınıfını alacam.tamam bende yolladım. bu konuyu gündeme getirmeniz benide sevindirdi sevgili oturanboğa.

alikaya

15.04-2009, 14:06
evet arkadaşlar çok güzel başlangıç yapmışsınız. bunu biraz genişletsek olmaz mı? bence engelli otomobillerinin almış olduğu yakıtlardaki vergilerden de muaf sayılmasını ekleyebilirsiniz. çünkü biliyorsunuz; Türkiye'deki yakıttaki vergi, dünyanın hiç bir yerinde bu kadar yüksek değil. bu durumuda yazınıza eklerseniz çok iyi olur. şimdiden teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dilerim.

ÖZÜRLÜ MEMURLAR DERNEK BAŞKAN YARDIMCISI
ALİ KAYA (Ortopedik engelli)

urmaz

15.04-2009, 14:11
gönderildi bimer@basbakanlik.gov.tr inşallah taleplerimizi karşılarlar

meltem_

15.04-2009, 14:20
arkadaşlar dün bir sorun yaşadığım için msj geç saatte gönderebildim . kendi adıma anne ve kızkardeşimin ismiylede gönderdim ( onlarda engelli) yani msj iletildi BİMERDEN YANITRE bugün geldi.


BAŞVURU TARİHİ 15.04.2009 BAŞVURU SAYISI 118033
BAŞVURUNUZU BİMERDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZbu msj başka sitelerde yayınlayabilirmiyiz? destek için iyi olur diyorum

Gothica

15.04-2009, 14:47
Gönderdim:) Umarım iyi sonuçlar alırız;)

EZRA

15.04-2009, 15:05
yüreğine sağlık oturan boğa derdimize tercüman oldun.ben de çok sıkıntı yaşadım.büyük bir sorumluluk duygusuyla gönderdim.teşekkürler

Öyküm

15.04-2009, 16:12
Bana Başbakanlıkdan şöyle bir cevap geldi.Siiznle paylaşmak istedim..

BAŞVURU TARİHİ 15.04.2009 BAŞVURU SAYISI 118005
BAŞVURUNUZU BİMERDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

krtr

15.04-2009, 16:17
arkadaşlar uzun zamandır üye olmama rağmen fırsat bulup gözatamıyordum siteye.konuyla ilgili dilekçeyi ben de tüm ilgili yerlere gönderdim.umarım beklentilerimiz doğrultusunda gelişmeler görürüz

krtr

15.04-2009, 16:19
bu arada başbakanlıktan başvurma gelen ilk tepki
BAŞVURU TARİHİ 15.04.2009 BAŞVURU SAYISI 118293
BAŞVURUNUZU BİMERDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

fabety

15.04-2009, 16:35
bende yolladım

OturanBoğa

15.04-2009, 16:37
Dünkü eleştiriler (http://www.engelliler.biz/forum/gundem/15905-gundem-sakatlarin-otomobil-alim-satim-ve-kullanimi-ile-ilgili-talepleri-6.html#post182260) devam ediyor. Ona dair yazışmalar:

Merhabalar,

Eleştiri 1: "Her şeyden önce gönderilmesi istenen yazıda kullanılan üslubu yanlış buluyorum. Aynen şu ifade kullanılmıştır; "Biz sakatlığı olan vatandaşlar otomobil alımı, satımı ve kullanımı konusunda çok büyük zorluklar ve haksızlıklar yaşamaktayız." Daha sonrada maddeler halinde taleplere geçilmiştir. İfadede sakatların zorluk ve haksızlığa uğradıkları yuvarlak ve genel bir ifadeyle geçiştirilmiş, bazı maddelerde hangi sorunlar karşısında bu taleplerin olduğu belirtilmemiştir. Malesef açıklama yok, sadece engellilerin birçok zaman yaptığı gibi talep var. Bu üslubu yanlış buluyor ve dikkate alınacağını sanmıyorum."

Cevap 1: Bu girişim bir "bildiri" kıvamında yazılmış talepler listesidir. Ne konuyla ilgili olarak analiz yapmak ne de bir şeylere son noktayı koymak amaçlanmamıştır! Tek amacı vardır, konuyla ilgili siyasetçi ve bürokratlarla sakatlar arasında bir diyalog yolunu açmak ve araç kullanımı-alımı ve satımı ile ilgili olarak sakatların sorunlarını görünür kılıp, talepleri gündeme getirmektir.
Keza, yıllardır sürdüğümüz tartışmalar (tartışma linklerini bu paragrafın altına ekleyeceğim) ve bu girişimden önce başlattığımız Arabam Benim Bacaklarım isimli kampanya metni (bkz: http://www.engelliler.biz/Sakatlar_ve_Otomobil.doc), sizin yukarıda eleştirdiğiniz detayları içinde barındırmaktadır. İncelemeye zamanınız olursa göreceksiniz ki tartışmalar çok verimli ve demokratik katılımla geçekleşmiştir. Ortaya çıkan metinler de herkesi tatmin etme iddiasıyla değil, olabildiğince geniş kesimleri kapsama amacını güden mutabakat metni şeklinde düzenlenmiştir. O girişimlerde ÖTV'nin ötelemeden çıkartılıp yeniden muafiyet haline getirilmesi, özel donanıma ihtiyaç duymayan sakatların salt otomatik vitesli araç kullanabilmelerinin sağlanması vb. kazanımlar elde edilmiştir. Ama halen bir çok eksiklikler olduğu için söylenmeye devam ediyoruz...
Hasılı, bu girişim metninin dili tam da bu şekilde kısa ve net olsun diye kaleme alınmıştır. Bundan önceki detaylı metin tartışmada kendisinden beklenen etkiyi kısmen yapmış ve şimdi süreç daha net taleplerle işlemeye devam etmektedir. Ve, Emniyet genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı dahil bir çok kurum bu tartışmalardan da, sorunlardan da, çözüm önerilerinden de haberdardır. Taleplerin ne kadarının karşılık bulacağı ise zamanla görülecek bir şeydir...
2005 yılında başlayan tartışma ve önceki girişimlere dair linkler (yeniden eskiye doğru):
1- http://www.engelliler.biz/forum/gundem/2994-gundem-arabam-benim-bacaklarim-2-a.html
2- http://www.engelliler.biz/forum/gundem/2733-gundem-arabam-benim-bacaklarim-1-a.html
3- http://www.engelliler.biz/forum/gundem/2162-gundem-sakatlarin-otomobil-alim-satim-ve-kullanimi-ile-ilgili-sorunlar-ve-cozum-onerileri.html
4- http://www.engelliler.biz/forum/gundem/1438-gundem-otvden-bagimsiz-araclar-ve-h-sinifi-ehliyet-hakkinda.html
Daha fazlası da var, ama bunca link bile kalabalıkken fazlasını aktarıp yormaya gerek yok diye düşünüyorum.

Eleştiri 2: "Her yüzde 40 rapora sahip engellinin ö t v indiriminden faydalanması diye bir şey olamaz. Bu hak, fırsatçılık için değil engellinin yaşamını kolaylaştırması amacıyla sağlanmıştır. Bir kurumun personel alımında mülakat komisyonunda yer almıştım, şeker hastası, hatta obezim deyip yüzde 40 raporu eline geçiren ve fırsat kollayanları görmüştüm."

Cevap 2: Utanç verici bir bakış açısı! Kendi sakatlığını sakatlık sayıp başkalarını umursamayan, onlarla empati kurmak bir yana sakat olmayanların diliyle (hatta çoğu zaman onların olamayacağı kadar cesurca!) insanların yaşadığı zorlukları küçümseyen bir ifade. Sadece kendine Müslümanlık dedikleri işte bu olsa gerek. Siz bir obezin toplumda nasıl dışlandığını biliyor musunuz? Bir şeker hastasının yaşamının nasıl da zor olduğuna dair en küçük bir fikriniz var mı? Bu insanların çalışma yaşamından nasıl dışlandığını biliyor musunuz? Toplu taşıma araçlarını kullanmak konusundaki zorluklarından haberdar mısınız? Lütfen kendinize gelin. İnsanların çektiği zorluklardan bihaber olabilirsiniz, ama bu sizin için kolayca ayrımcı dile geçmek değil, araştırıp empati kuracak dile dönüşmek için fırsat olmalı.
Vergi muafiyetli otomobil satın almak için kriterimiz sakat olmak değil, sakatlığından/hastalığından dolayı toplu taşıma araçlarını kullanmakta zorluk yaşamak veya benzer şekilde gündelik yaşamda yürümek konusunda sıkıntıları olmak kriterini öngörüyoruz. Bu da "herkes" demek değildir.

Eleştiri 3: "7'nci maddede belirtilenin aksine görmeyenler eski raporlarıyla da araç alabiliyorlar ve bir sorun çıkmıyor."

Cevap 3: Burada bir yanlış anlama var sanırım. Zira anılan 7. Madde "görmeyenler eski raporuyla araç alamıyor" demiyor. "Vergi muafiyetli otomobil satın almak için gerekli sağlık kurulu raporunu bir kez alan kişilerden daha sonraki araç alımlarında yeniden sağlık raporu istenmemelidir" diyor. Bugün varolan uygulamaya göre, ben vergisini ödesem de ödemesem de, her ay bir otomobil alacaksam, her ay yeni bir sağlık raporu çıkartmak zorundayım. Bu madde, bu saçmalığın düzeltilmesini talep ediyor.

Eleştiri 4: "Plakadaki sakat damgasının niçin kaldırılmak istendiğini anlayamadım. Utanıyormuyuz? Bu damganın trafikte bize ne kadar ayrıcalıklar getirdiğinin farkındayız. İşimize geldiğinde ayrıcalık isteyecek, işimize gelmediğinde ayrımcılıktan mı bahsedeceğiz? Engelinden utanan ve dilemeyen öyle bir araca binmesin derim."

Cevap 4: Evet, sakatlığımdan utanıyorum. Ne olacak şimdi!? Sizin gibi muhteşem bir egom ve kendime güvenim yok. Pasif, utangaç, görünmez olmayı seven biriyim. Hiç olmazsa otomobil kullanırken herkes gibi olmak istiyorum. Herkesle aynı trafik kurallarına uyarken, herkesle aynı sürücü belgesi alım sürecini tamamlamışken neden trafikte damalı çiftlik ineği gibi görünür olmak zorunda bırakılıyorum? Sizin gibi süper insanlar bir metrelik damgayla ya da damgalı plakalı araçla gezsin, ama ben sakatlığımdan utanıyorum ve sakatlığımın görünür olmasını istemiyorum. Kadının, erkeğin, yaşlının, gencin, Türk'ün, Kürt'ün, Ermeni'nin, Alman'ın plakasında damga var mı da sakatın plakasında damga olsun?
"trafikte bize ne kadar ayrıcalıklar getirdiğinin farkındayız" diyorsunuz, bana sürüş halindeyken tek bir ayrıcalık örneği verir misiniz? Siz verin, sonra ben size trafikte aşağılanan, "git evinde otursana" diye küfürlere maruz kalan sakatların gündelik deneyimlerinden örnekler vereyim. Bakalım neymiş o muhteşem ayrıcalıklar!
Bir de o muhteşem sakat-olmayan ağzıyla diyorsunuz ki, "İşimize geldiğinde ayrıcalık isteyecek, işimize gelmediğinde ayrımcılıktan mı bahsedeceğiz?". Ya nasıl olacak? Ne isteyip istemediğimize başkaları mı karar verecek? Ya da pozitif haklar için yaşamımıza ipotek mi koyulacak? "Sen sakatsın, böyle böyle olacaksın, haddini de bileceksin" mi diyecek ceberrut-devlet bize!? Kaldı ki, varolan uygulamaya göre vergisini ödeyerek de otomobil alsam o damga plakada olmak zorunda. Yani ortada bir "işine gelirse" diye bir durum da yok. Devlet sakatsan damgalıyor, bu kadar basit. Bu acı, ama daha acısı, sizin gibi düşünen sakatların bu ayrımcı ve haksız tutumu olumlaması ve içselleştirmesi. Ne diyebilirim bilmiyorum...
Dagalı plaka ile ilgili çok geniş bir tartışma için bkz: http://www.engelliler.biz/forum/ayrimcilikla-mucadele-insan-toplum-siyaset-bugun-yarin/2260-sizce-sakatlarin-kullandigi-otomobillerde-ozel-plaka-olmali-mi-neden-tartisma.html

Eleştiri 5: "Ö t v indirimi var zaten, şimdi de k d v isteniyor. Devletin her hizmetinden engelliler ücretsiz, argo deyimiyle beleş yararlanacak diyede bir zihniyet olamaz."

Cevap 5: Yine aynı ceberrut-devlet dili... Devlet dediğimiz mekanizma kimlere ne indirimler yapıyor hatta ne peşkeşler çekiyor, herhalde benim kadar biliyorsunuzdur. Mukayese etmeyi bile sakatlar için istenen pozitif haklara hakaret olarak görürüm. Kimse keyfinden istemiyor bu pozitif ayrıcalıkları. Tek istediğimiz herkes gibi olabilmek! Evimden çıkayım, metrobüse bineyim, istediğim durakta ineyim, caddeyi karşıya geçeyim, orda istediğim yere gideyim, oradan otobüse bineyim, Boğaz'da bi çay içeyim, metroya bineyim, evime döneyim... Bu temel yaşam hakkımı bana tanımayan devlet, benim bu en temel haklara erişebilmem için bana kolaylık yapmak zorunda olmalıdır. Öyle kolay değil "beleşçi" diye kestirip atmak! Devletsen eğer, hukukla yönetiliyor, uluslar arası sözleşmelere taraf oluyorsan, pozitif haklar düzenlemekle de yükümlüsün. Hatta, biri (o biri sakatsa da!) çıkıp "beleşçi" demeye cüret ederse, devlet o lafı o kişinin ağzına tıkmakla da yükümlü saymalıdır kendini. Ben sıradan bir vatandaşın sıradan bir gününü yaşamak istiyorum. Eğer buna engel düzenlemeler varsa, devlet bu engelleri kaldırmak ve benim herkes gibi yaşayabilmem için bana seçenekler sunmak zorundadır. Ben de seçenekler arasında işime geleni seçerim, işime gelene seçmem. Bu da birey olarak benim kişisel hakkımdır.

Eleştiri 6: "Peki madem 20 bin üyesi bulunan bir platformsunuz, bugüne kadar renault, tofaş veya diğer markalardan engellilere özel indirim veya uygulama istediniz mi? Yanıtı tahmin edebiliyorum, peki neden? Onların sosyal sorumlulukları yok mu? Devletten istemek daha mı kolay? Yurt dışından lüks araçlar getirebilirken yerli araçlarla kim mi ilgilenecek? Peki neden görme engellilerin yurt dışından araç getirebilmesi için bir maddeniz yok?"

Cevap 6: İstenebilir tabii ki. De, biri ticari bir kuruluştur, diğeri vatandaşın yaşam koşullarından sorumlu yapılanmadır/devlettir. Vatandaş elbette devletten talepte bulunacak, bu en temel konuda bile anlaşamıyorsak, ya da bu en temel konuda bile siz devlet ağzıyla konuşup taraf oluyorsanız, doğrusu söyleyecek sözüm yok. Sadece, konuşurken sakat olarak değil de, bürokrat olarak konuştuğunuzun altını çizmenizi rica edebilirim, o kadar. Böylece ben de aynı tarafta olan bir arkadaşımla konuşur/tartışır gibi değil, bir bürokratla konuşur gibi hareket ederim.
Şu anda yurt içinden araç almak yurt dışına göre çok çok çok daha avantajlıdır. Maliye'ye ve Gümrük müdürlüğüne sorma fırsatı olsa eminim bu alım-satım rakamlarıyla da çok net olarak ortaya çıkacaktır.
Bir de " Peki neden görme engellilerin yurt dışından araç getirebilmesi için bir maddeniz yok?" demişsiniz. İyi ama karar verin, beleşçi olmayı istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz?

Eleştiri 7: "Daha düne kadar tekerlekli sandalyelerin bakım merkezi yoktu ve elektrikçi, kaportacılarda bakılıyordu, yine bir görme engelli firması bunlarada sahip çıkarak Türkiye'de bir ilki başarmıştır."

Cevap 7: Bunu bir bilgi eksikliği olarak görüyorum. Tekerlekli sandalye bakımı on yıllardır gerek ilgili firmalar tarafından, gerek bu alanda faaliyet yürüten dernek merkezli atölyeler tarafından ve gerekse başka alanlarda faaliyet gösteren ama mekanik-elektronik konusunda uzman firmalar tarafından gerçekleştiriliyor. "bir görme engelli firması bunlarada sahip çıkarak" gibi bir böbürlenme hem dil olarak kötü hem de iddia bakımından mesnetsiz. 10 yıldır tekerlekli sandalye kullanıyorum, ve şükür ki bugüne dek "görme engelli firması"nın sahip çıkmasına ihtiyaç duymadım!

Eleştiri 8: "Şunuda belirtmeden geçemeyeceğim; bu yasa çıkmadan yıllar önce sayın lokman ayva'ya bu konuda bir mail göndererek, bu hakkın 5 yılda bir verilmesini, 1600 c c'den büyük araçlar için verilmemesini, araç trafikteyken engelli kişi araçta yoksa araca el konularak kişinin bu haktan bir daha yararlandırılmamak üzere mahrum edilmesini ben istemiştim"

Cevap 8: Ah ceberut-devlet, sen nelere kadirsin. Her şeyden önce bu yasa çıkmadan önce Sayın Lokman Ayva da AKP diye bir parti de yoktu. Demek sizden önce birileri söylemiş de 5 yılda bir yapmışlar... İkinci olarak, suistimallerin önlenmesi için elbette düzenlemeler yapılmalıdır, buna kimsenin itiraz olamaz. Ama sizin kullandığınız dil ve bakış açınız, bu haktan yararlanmak isteyen herkese potansiyel sahtekar olarak görmek ve beleşçi olarak muamele etmek üzerine kurulu. Oysa olması gereken sizin tam zıddınızdır. Önce bu hakkın gerekliliği konusunda hiçbir şüpheye yer olmadığının altını çizmek, sonra suistimaller varsa bunun haklara halel getirmeyeceğinin altını çizerek adli takip yapılacağının altını çizmek. Ama, neyleyelim ki devlet de sizin gibi düşünmüş, o yüzden tüm beleşçi-sahtekarları görünür yapmak için sakat damgalı plakayla belirginleştirmiş. Ve halen potansiyel sahtekar-beleşçiler trafikte sergilenmeye devam ediyor. Gurur duyulacak bir adli tedbir!

Eleştiri 9: ". Çok yakında isim vermeden passatın tarifi yapılır ve bu özellikte talepler doğar"

Cevap 9: kjfweh hg WHOwhg oWHOHWou!

OturanBoğa

15.04-2009, 16:37
Eleştiri 10: "Hatta benzini biledevletten talep edebilir, sırf bu yüzden meydanlara dökülebiliriz"

Cevap 10: Neden olmasın! Mesela üniversite okuyan sakatların okula gidip gelmelerini kolaylaştırmak için faizsiz krediyle otomobil alımı ve belli bir ölçüde benzin fişi verilebilir. Böylece sakatların üniversite okumak için teşvik edilmesi sağlanabilir (Avrupa'da örnekleri var). Bir gün böylesi bir talep gelirse, Taksim'de slogan atmaktan mutluluk duyarım!

Eleştiri 11: " Engelinizden dolayı bazı haklar isteyebilirsiniz ancak engelinizi kullanarak hak istemeyin ve haksızlık yapıldığını düşünmeyin. Her insan gibi engellinin de onuru var."

Cevap 11: Onurunuz sizin olsun, ben insanca yaşamama engel olan düzenlemelerin ortadan kaldırılması ve o engelleri aşabilmek için haklarımı istiyorum. Bencim payıma düşen onur da buradan gelsin...

Eleştiri 12: "[...] hepimiz otobüse vapura metroya ücretsiz bineceğiz, suyuda indirimli kullanacağız, peki bu vergiyi kim verecek? Lütfen tutarlı olalım arkadaşlar. Günümüz şartlarına uygun, gerçekci, ve makul şeyler isteyelim."

Cevap 12: Sakat olmak vergi ödememek anlamına gelmiyor ki! Çalışan herkes nasıl vergi ödüyorsa, alışverişlerinde nasıl vergi ödüyorsa, sakatlar da, onların aileleri de o vergileri ödüyor! Yukarıdaki gibi ucuz polemiklerle bu gerçeği sulandırmak ancak bir siyasetçiye yakışır zaten. Siz de bunu sahipleniyorsanız, bu sizin tercihiniz... Devlet denen mekanizma vergileri toplar ve sonra o gelirleri yine halka dağıtır. Bu esnada "sosyal devlet" diye kavramsallaştırılan hukuki düzenlemelerle de dezavantajlı olduğunu düşündüğü kesimleri korur. Ha, biz buna sosyal devlet derken siz beleşçilik diyorsunuz, ne diyebilirim, Allah selamet versin...

Eleştiri 13: "Engelliler net iken nasıl engelliler biz olduğunu ve üyeliğimizin netten bize nasıl geçirildiğini gayet iyi biliyorum"

Cevap 13: İşte zurnanın zırt dediği yere geldik! Gizemli ifadeler kullan çamur at izi kalsın! Neymiş o "gayet iyi bildiğiniz" şey?! Üzerinde tartıştığımız konuyla nasıl bir ilgi kurup yazmaya ihtiyaç duydunuz? Bu satırlar için özür dilemenizi bekliyorum.

Eleştiri 14: "Yıllar önce bülent beye mail göndererek sitenin bazı bölümlerini jawsla kullanamadığımı belirtmiştim ve sitenin hazırlanış formatının böyle olduğunu yapılabilecek bir şey olmadığını bildirmişti. Bu nedenle aktif olamamıştım"

Cevap 14: Hatırlamıyorum... Ama genel olarak kör ve jaws kullanan arkadaşlarımız bana mesaj yazdığında, kendilerine bazen sayfalar dolusu mesaj yazıp, forum kullanımı ile ilgili tüm detayları olabildiğince anlatmaya çalıştığımı bilirler. Ama hepsinden önemlisi, o zaman kullandığımız phpbb forumunda üyelik aşamasında jaws'ın aşamadığı bir güvenlik doğrulama sistemi kullanmak zorunda olduğumuz için özür dilemişimdir bu arkadaşlardan. Ve neyleyeyim ki, sadece üye olurken karşınız çıkan bu güvenlik duvarını kaldırmak asla seçenekler arasında olamadı. Zira o duvarı kaldırmak demek sitenin çökmesi anlamına geliyordu. Ama üyelik aşamasında gören birinden yardım alıp siteye üye olunduğunda, artık jaws'ın okuyamayacağı hiçbir aşama söz konusu olmuyordu. Yani öyle "körlere karşı duyarsız olmak" mealindeki suçlamaları hem kabul etmem, hem de kendime hakaret sayarım. Bu konuda internette çaba sarf eden ilk 5 kişi arasındayımdır. Hatta bu engeli aşmak için bilgisayar konusunda uzman 2 kör arkadaşa mesaj yazmış ve çözüm olmadığını onlardan da teyit etmiştim.
Bugün sitemize üye olan yüzlerce kör veya az gören arkadaşımız var. Bir süredir phpbb forumu vbulletin'e dönüştürdük. Şu ana dek forum kullanımı açısından körleri engelleyecek hiçbir şey bana rapor edilmedi. Bilakis, özellikle Arşiv sistemi ile körler için oldukça kullanışlı bir özellik de mevcut: Engelliler.Biz Platformu Forumları (http://www.engelliler.biz/forum/archive/index.php)

Eleştiri 15: "Ayrıca, yurt içinden araç alındığında vergi muafiyet hakkının neden 5 yıldan 3 yıla düşürülmek istenildiğinide merak ediyorum."

Cevap 15: Doğrusu bu benim olmasını istemediğim bir talep. Üzerinde tartışıldı ve çoğunluk bu talebin de yer almasını istedi. Ben de buna uydum. Aynı soru forumda da dile getirildi dün. Orada şunu yazdım: Bu maddenin metinde olmasını isteyen arkadaşlar, 5 senenin çok uzun bir süre olduğunu, bu arada ortaya çıkabilecek maddi ihtiyaçların karşılanması için araç satışının mümkün olamamasının insanları zor duruma düşürdüğünü söylüyorlar. Acil bir durum olunca herkes ilk önce aracını satmak ister ya... Bir de, araçlar çok hızlı değer kaybediyor ikinci elde..

Eleştiri 16 (bu madde başka bir arkadaşın eleştirisi): "Ayrıca, bizler biliyoruz ki; herhangibir engelli üstünden otomobil sahibi olmak isteyenler ve buna alet olan özürlüler var. Trafikte, polisin yasal tedbirleri uygulaması noktasında, plakadaki ibare önemli. Mevcut yasa, işlerliğini yitirdiyse, yetkili mercilerin gerekli alt yapıları oluşturamadığı kadar, suistimaller, istismarlar ve hukuksal boşlukların da rolü vardır. O nedenle, sadece eleştirel bir yaklaşımdan çok, uygulanabilir bir düzenleme için kıstaslar ortaya konabilmeli."

Cevap 16: Yukarıda da değindim aslında bu konuya... Her konuda suistimal oluyor, ama suistimal olacak diyerek haklar elden alınamaz. Suistimalleri önlemek için bir çok tedbir alınabilir ve ceza da öngörülebilir. Ama dediğim gibi, adli düzenlemeler ve önlemler asla haklara zarar vermemelidir.
Konuyla ilgili talebimiz 11. Maddede dile getirildi. Ne diyor o madde: "H sınıfı sürücü belgesine sahip kişinin üzerine kayıtlı olan otomobil 2. dereceye kadar kan ve sıhri yakınları tarafından; sakatlığından dolayı sürücü belgesi alamayan kişinin üzerine kayıtlı otomobil ise 3. dereceye kadar kan ve sıhri yakınları tarafından kullanılabilmelidir. Ayrıca otomobil sahibi araçta olduğu sürece, otomobili kimin kullandığı önemsiz olmalıdır.
Bunların yanı sıra aynı ‘özel donanımlı araç kullanabilir’ ibareli ehliyete sahip (sakat) kişiler birbirlerinin otomobillerini kullanabilmelidir. Yani akrabalık aranmamalıdır. Zira zaten o kişinin de aynı haktan yararlanarak otomobil satın alma hakkı vardır ve suistimal/kazanç sözkonusu değildir."
Şimdi, hak bu madde temelinde ele alınır ve sonra suistimalleri önlemek için eklemeler yapılır, burada bir tereddüt yok. Ama, susitimal olacak diye bu hakları kırpmak, bence akıldan bile geçirilmemelidir...
Yukarıdaki madde diyor ki: Sakat kişi üzerine kayıtlı araç vergisini verse de vermese de kendinden başka hiç hiç hiç kimse tarafından kullanılamıyor şu anda. Bu değiştirilmeli ve en azından anne-baba-eş-çocuk-kardeş tarafından kullanılması sağlanmalıdır. Türkiye'de kaç sakat sadece kendi kullanımı için araç alabilecek maddi güce sahip!? Kendisi araç kullanamayan kişi üzerine kayıtlı otomobilin kimler tarafından kullanılabileceğine dair talep ise zaten yeni değil; halen uygulama o şekilde devam ediyor. Yeni olan, %90 rapor sınırının "sakatlığından dolayı araç kullanamayacak olma" şartı ile değiştirilmesidir. Bu madde üzerinden susistimal yapılabileceğini düşünmüyorum...

sarpdağlar

15.04-2009, 16:53
bende gönderenlerdenim... ayrıca yurt dışı ithal araç meselesinde ankara gümrük müdürlüğüne şahsen başvurma işlemini ortadan kaldıracak bir öneriyide ekleyemez miyiz? kolaylıklar diliyorum

emre1367

15.04-2009, 16:56
BANA GELEN CEVABI SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTEDİM


BAŞVURU TARİHİ 15.04.2009 BAŞVURU SAYISI 117921
BAŞVURUNUZU BİMERDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

From: Halkla İlişkiler DAİRE BAŞKANLIĞI [mailto:bimer@basbakanlik.gov.tr]
Sent: Tuesday, April 14, 2009 4:53 PM
To: Özlem Görür
Subject: İLT: ENELLİLERİN ARAÇ ALIMLARINDA YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (En azından bu Konuda AB'ye girelim)

mustafa-ak

15.04-2009, 17:41
bende atım inşlh hayırlı olur

reys

15.04-2009, 18:34
Sayın OturanBoğa (http://www.engelliler.biz/forum/members/4.html) 'nın verdigi adreslerin tümüne e-posta attım. Birde rapor özür oranları ile ilgili girişim olursa onada e-posta yada faks varım başarılar.

kenancan

15.04-2009, 20:26
bence amacımıza ulaşmak üzereyiz lütfen herkes destek versin

muratazgın

15.04-2009, 21:07
Ben de gönderdim

cesar39

16.04-2009, 01:07
BİZİM BUNCA SIKITIMIZA bu göndermıs oldugmuz Sıkayet yada yasadıgımız zorlukların bır nebzede olsun azaltılması amacıyla baslatılan bu surecte bu sıraladıgımız maddelere zaten karsı cıkan yada sacma sapan sorular sorup tartısma yaratan ınsanlara ben anlam veremıyorum. ya hepsının tuzu kuru ceplerınde paraları altında son model arabaları herseyı parayla halletmeye alısmıslar yada baba parası yıyen kısılıkler!!
Bız engellılerın haklarını savunacagı yerde bır olumusuzlukta bız ekleyelım zıhnıyetıyle yaklasan tum herkesı allaha havale edıyorum.. daha sertte konusabılırdım ama yerı burası degıl ama bu yazıma gocunan olursa yuzyuzede cıkar karsısına haddını bıldırırım..
Saygılarımla..

balıkçı

16.04-2009, 02:00
hayırlısı inşallah:)

pınar ve özgür

16.04-2009, 09:26
Herkeze slmlar... Ben engelli değilim ama engelli harika bir sevgilim var. Bende yolladım ama ne kadar uygun olur bilemiyorum yanlışım varsa beni uyarırmısınız...:(

petitgirl

16.04-2009, 09:44
Gönderdim umarım ÖTV hakkımızı geri aldığımız gibi bu hakkımız olan haklarımızı da alabiliriz.

This is an automatically generated Delivery Status Notification.

Delivery to the following recipients failed.

bilgiedinme@ozida.gov.tr bu adrese de gitmedi.

msg

16.04-2009, 11:03
Arabam Benim Bacaklarım gibi en azından birkaç madde yasallaşır (bütün maddelerin gerçekleşmesi esas amaç olsada).

sedatu

16.04-2009, 11:12
Bende gönderdim engelli yakını olarak umarım çabalarımız boşuna çıkmaz ve daha refah ortamda yaşamlarımızı sürdürürüz.
Kendinize iyi bakın.

Hasan DURMUŞ

16.04-2009, 12:10
hadi hayırlısı işlem tamam;

falim

16.04-2009, 12:25
bu işten en çok benimgibi işitme engelliler muzdalipti çok faydalı olur işallah gönderdim bende

pc_murti

16.04-2009, 12:45
Işlem tamamdır

Rekursion

16.04-2009, 13:46
Eleştiri 9: ". Çok yakında isim vermeden passatın tarifi yapılır ve bu özellikte talepler doğar"

Cevap 9: kjfweh hg WHOwhg oWHOHWou!

eleshtiriyi okiynca bi "hö?" cikiverdi agzimdan ama cevaba bakinca oturanboga da ayni spontan tepkiyi vermish olabiliceni düshünerek rahatladim :):p (yoksa kriptografik anahtarini bulmamizi istedigin cok önemli bi mesaj miydi bu, bogambogam?? :p:p:p)

Eleştiri 10: "Hatta benzini biledevletten talep edebilir, sırf bu yüzden meydanlara dökülebiliriz"


Cevap 10: Neden olmasın! Mesela üniversite okuyan sakatların okula gidip gelmelerini kolaylaştırmak için faizsiz krediyle otomobil alımı ve belli bir ölçüde benzin fişi verilebilir. Böylece sakatların üniversite okumak için teşvik edilmesi sağlanabilir (Avrupa'da örnekleri var). Bir gün böylesi bir talep gelirse, Taksim'de slogan atmaktan mutluluk duyarım!

:) ve hatta faizsiz krediyle dahi olsa araba alamicak durumda olanlara (tahsil süresi boyunca, veya araba alabilecek duruma gelinceye kadar) devlete ait (hatta cogunlukla sifir kilometre) olan araba örencinin sinirisiz kullanimina sunulabilir, sigortasi da herhangi olasi bi tamiri de ödenebilir... neden olmasin? :)... oluyor böyle sheyler... yakita gelince; benzin fishi degil de (araba alabilicek durumda olup olmamaktan bagimsiz olarak) okul ve ev arasindaki mesafeye göre hesaplanan, arabanin ufak tefek bakimi icin ihtiyac duyulabilicek miktari ve sosyal yashama katilmayi da göz önünde bulundurarak belirlenen götürü (umarim dogru kelimedir; sözlükten baktim) bi miktar, sakatligi yüzünden arabaya ihtiyac duyan örenciye her ay ödenebilir... ben dört yil boyunca ("betriebskostenpauschale" ismi altinda) her ay aldim bu parayi ama okulu haddinden fazla uzatinca -bence hic de haksiz olmayarak- kestiler tabe :o:D... bi de ödenen miktar sömestr tatillerinde düshürülüodu biraz ama kesilmiodu...

oturanboga gibi ben de öylesi talepler icin (hele ki) taksim'de slogan atmaktan mutluluk duyarim, hem de cok :)... cünkü her an, her yerde, her konuda sürekli söylenildigi gibi "egitim shart, abi !!!" :):p:)...

sevgiler :)..

emiş

16.04-2009, 13:59
Biraz geç kaldım ama bende gönderdim.

mustafa027

16.04-2009, 14:18
:)Mesajınıza bende katılarak ilgili yerlere gönderdim.İnşallah ilgililer bu taleplerimize duyarsız kalmazlar.

sairyakamoz

16.04-2009, 16:11
Tamamdır gönderdim. Bu arada vbulletine geçilmiş güzel olmuş bencede.

erciyes_38

16.04-2009, 17:09
bende gönderdim. hayırlısı olur inşallah.....

Financal Director

16.04-2009, 18:43
hayırlı olması dileğiyle bende gönderdim.

tahsin yılmaz

16.04-2009, 20:04
Hayırlı olması dileğiyle,bende gönderdim.

smr57

16.04-2009, 21:15
Hayırlısı olur inşallah. bende gönderdim

kokera

16.04-2009, 23:33
girişiminiz için ve benide haberdar ettiğiniz için teşekkür ederim,umarım işe yarar tüm adreslere yolladım

aspetman

17.04-2009, 00:02
Çok güzel düşünülmüş inşallah hayırlısıyla taleplerimiz gerçekleşir

zülal aydın

17.04-2009, 01:30
Maillerime daha sık bakmalıyım.
Belirtilen adreslere yolladım, ilaveten msn deki arkadaşlarıma da.

Sayın oturanboğa bizim güzergahta iett duraklarında oturulacak yer yok, bununla
ilgili de ben bir girişimde bulunmak istiyorum. Ne yapmam lazım?

cesar39

17.04-2009, 02:36
cesar39, ileti Meclis başkanına da gönderilebilir tabii. Ama bu gönderilecekler listesini seçerken doğrudan konuyla ilgili kişi ve kurumlar olsun istedik. Zira konunun Meclis'le bir ilgisi de yok...haklı olabılrısın ama meclıs baskanıda bır engellı babası oldugu ıcın ve hanımıda emeklı bır avukat ve engellıler ıcın bır cok yardım kurulusunda calısmıs oncu olmus bır ınsan.. onlarıda arkamıza almak bence bıze ıkı kat daha guc saglar cunku onlarda bızım gıbı halımızden anlayabılecek ınsanlar..

Fikri BURMAOĞLU

17.04-2009, 07:01
benim de çıkan kanun ve yönetmeliklerden izlediğim kadarıyla her geçen gün sakatlara verilen haklar tek tek alınıyor sonrada sakatlar haftasında bol bol sömürü yapılıyor bumudur sakatlara verilen değer bizi anlamayan kişileri 10 dk lığına biizm yerine kendilerini koymalarını rica ediyorum

nopleman

17.04-2009, 10:46
Gönderdim bülent'çiğim işallah hayırlısı olur.

zeplinster

17.04-2009, 10:53
Az Önce E maillerimi gönderdim Hayırlı Olsun herkeze

fazem16

17.04-2009, 11:34
bende gönderdim inşallah hayırlı bir haber alırız...

juliet35

17.04-2009, 12:12
umarım güzel sonuçlar alırız..

melih80

17.04-2009, 13:16
Arkadaşlar bende gönderdim fakat böyle olmaz ben derim ki sesimizi federasyon ve tüm bizim gibi düşünenlere duyuralım birlikte gerekirse yürüyüş düzenleyelim ben bu hazır mailli tüm arkadaşlarıma ve çalıştığım şirketteki tüm çalışanlara gönderdim lütfen sizlerde böyle yapın.Benim yapabiliceğim başka ne olursa önerilere ve iş birliğine hazırım,
Gerekirse televizyon kanallarına çıkıp anlatalım durumumuzu bizlere duyarlı çok insan var yanlız değiliz aramızda para toplayıp gazete ilanı bile verelim derim birilerine sesimizi duyurmanın zamanı geldi geçiyor.

songulsevinc

17.04-2009, 13:34
Bende gönderdim inşallah hayırlısı olur...

ocaktan

17.04-2009, 17:36
Bende gönderdim gitti.Hayırlısı olur inşallah...

yamuradam82

17.04-2009, 17:46
bende yolladım

gönülyarası

17.04-2009, 20:23
Hayırlı olsun işlem tamamdır

nazif

17.04-2009, 22:42
tamamdır

Goldenarrow

17.04-2009, 22:44
Gönderdim bende.hayırlısı.

necati bacak

18.04-2009, 11:52
BAŞVURU TARİHİ 15.04.2009 BAŞVURU SAYISI 118286
BAŞVURUNUZU BİMERDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ


banada böyle bir yazı geldi sizleri bilgiendireyim dedim.

necoist

18.04-2009, 11:58
Bende gönderdim,ama bana cevap gelmedi.

BOZLAR

18.04-2009, 12:28
Abi bende aaynen ilettim

konur

18.04-2009, 12:56
Bende isteklerimizin kabul edilmesi ümidiyle kampanyaya katıldım.
En kısa zamanda gerçekkleşmesi ümidiyle.........

bahattin ŞAHİNÖZ

18.04-2009, 13:07
sağolun bende gönderdim her zaman hakkımızı aramanın destekçisiyiz.

OturanBoğa

18.04-2009, 14:21
Başbakanlık BİMER'deki başvurmuzun güncel hali:

Başvuru Hareket(ler)i
Gönderen Kurum - Gönderme Tarihi - Alan Kurum
BİMER - 13.04.2009 - DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKCU
BİMER - 13.04.2009 - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
BİMER - 13.04.2009 - MALİYE BAKANLIĞI
BİMER - 13.04.2009 - SAĞLIK BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI - 13.04.2009 - EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 13.04.2009 - TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI - 14.04.2009 - TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - 14.04.2009 - TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİYE BAKANLIĞI - 15.04.2009 - GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI - 15.04.2009 - GELİR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI-1 (B)
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI - 15.04.2009 - GELİR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI-2
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI - 15.04.2009 - GELİR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI-3

GELİR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI-3 - 16.04.2009 - KDV MD.(53)

DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKCU - 17.04.2009 - ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI-1 (B) - 17.04.2009 - ÖTV-2 MD. (2-3-4 SAYILI LİSTE)(52)

BAŞVURU TARİHİ: 13.04.2009
BAŞVURU SAYISI: 116349
BAŞVURUNUZU BİMER'DEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ (http://www.basbakanlik.gov.tr/bimer/index.htm)

Öyküm

19.04-2009, 00:55
şimdi bu ne demek oluyo :)Ben hiçbişi anlamadım Bülent :)

OturanBoğa

19.04-2009, 19:42
Demek oluyor ki, Başbakanlık başvurumuzla ilgili görüş belirtsin diye ilgili kamu kurumlarına talimat veriyor. O kurumlar olumlu-olumsuz bir görüş belirtecekler...

officer

19.04-2009, 19:44
Bende yolladım ama bize böyle kabul edildigine dair mail gelmiyor neden acaba?

OturanBoğa

19.04-2009, 19:47
Bir süre sonra aynı içerikte talep gelince hepsi için işlem başlatılmıyor demek ki...

Bacıbey

19.04-2009, 19:49
Banada gelmedi valla galiba seni tanıyorlar bülentcim.:) baştakine yollayalım gerisinin haberi zaten olur dediler bence..:)

officer

19.04-2009, 19:53
Bülent abi ozaman gelişmelerden bizide haberdar et .......
ayrıca sana bi özel mesaj atmıştım bi ilgilensen..

OturanBoğa

19.04-2009, 20:03
Bu konu başlığının 2. mesajı (http://www.engelliler.biz/forum/gundem/15905-gundem-sakatlarin-otomobil-alim-satim-ve-kullanimi-ile-ilgili-talepleri.html#post187961)her zaman güncel gelişmeleri içeriyor/içerecek...