PDA

İmajlı Sürüme Sıçra : Engelli ve Engelli Yakınına Olana Tayin Müjdesi!Sayfalar : [1] 2

fatih530

19.05-2013, 16:20
10 Temmuz 2014 Güncel:


Tüm Meb personelinin ve tercihlerinde Meb'i yazmayı düşünenlerin gözü aydın olsun.

Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında istihdam edilen engelli personelin yer değiştirmelerine ilişkin yazı yayımlandı.Söz konusu yazıya göre, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında istihdam edilen engelli personelden bir defaya mahsus olmak üzere;

1- Adaylığı kaldırılmış olanlar hizmet süresi şartı aranmaksızın özürlü sağlık kurulu raporu ile birlikte, tek il/ilçe tercihinde bulunacaklardır.

2- Halen aday konumunda olanların, adaylıklarının kaldırılmasına müteakip hizmet süresi şartı özürlü sağlık kurulu raporu ile birlikte, tek il/ilçe tercihinde bulunacaklardır.


http://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_07/10062947_engelli_yer_deg_2014.pdf
______________
Engelli yakını olana tayin müjdesi:

Engelli yakını olan memurlar dikkat! Kurumlar arasında farklılık gösteren tayin düzenlemelerine standart geliyor. Asgari yüzde 50 engelli eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi olanlar tayin hakkına kavuşuyor


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, önemli bir yasa taslağı hazırladı. Diğer bakanlıkların görüşüne sunulan taslak, engellilere yönelik pek çok düzenleme içeriyor. 'Özürlüler Yasası'nın ismini 'Engelliler Yasası' olarak değiştiren taslak, engelli yakını olan memurların tayin konusunu düzenliyor. Her kurumun kendi içinde farklılık gösteren tayin düzenlemelerine standart getiriliyor.

BİR DEFAYA MAHSUS:
Asgari yüzde 50 engele sahip olanlar ile yüzde 50 engelin yanı sıra bakıma muhtaç eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi bulunan memurlar da tayin hakkına sahip olacak. Bu durumda olan memurlar, bir defaya mahsus olmak üzere talepte bulunduğu yere atanabilecek. Taslakla, bugüne kadar 1600 cc motor hacmine sahip araçları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden edinebilen engellilerin alabileceği araçlarda 'dizel motor' seçeneği de getiriliyor. Buna göre engelliler, 1900 cc motor hacmine sahip dizel araçları da ÖTV ödemeden alabilecek.

EZİYET EDENE KAPATMA:
Taslağa göre; yaşlılara eziyet eden huzurevlerine kilit vurulacak. Özel huzurevleri ya da bakımevlerinde kalanlara tehdit, baskı, fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar verecek her türlü tutum ve davranış rapor edilecek. Bu şekilde eziyet ettiği tespit edilen kurumlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından anında kapatılacak.

Alıntı: Engelli yakn olana tayin müjdesi - Takvim - 15 Nisan 2013 (http://www.takvim.com.tr/Ekonomi/2013/04/15/engelli-yakini-olana-tayinmujdesi)
___________

Bu haberden ne gelişme var arkadaşlar?

ENGELTANIMAZENGELLI

20.05-2013, 20:54
acaba aday memurda tayin hakkı kullanabilir mi

serkan_1979

20.05-2013, 21:37
asaletı atanmamış memurlar bu tayın hakkına sahipmi

güncce

20.05-2013, 22:00
İnşallah yasa taslağı onaylanır ve taslakta aday memur gibi ibarelerde olmaz.

serkan_1979

20.05-2013, 22:05
engelli memur olan arkadaş varmı bır kaç bişe sormak istıyorum

kuntakinte

21.05-2013, 00:15
engelli memur olan arkadaş varmı bır kaç bişe sormak istıyorum
Forum bunun için var işte.

selocan

21.05-2013, 09:36
arkadaşlar ben %40 özürlüyüm ve Kamudan 657 olarak çalıyorum engelli kadro kontenjanında ama özür oranım % 50 ne olacak Tayin istiyemizmiyim acaba ????

UZAKLAR

21.05-2013, 09:45
Kanun tasarısı % 50 şartını getirmiş hal böyle iken bu oran altı olanların bundan yararlanma şansı malesef olmaz, diğer hususda 1900 cc meselesi bu sınırda 2000 cc motor olmalı zira 1900 cc ile 2000 cc motor aynı oran vergiye tabiler. burada vergi yönünden devletin herhangi bir kaybı yok.

erdalakbay

21.05-2013, 12:42
aday memurda bulunduğu yerdeki amiriyle iyi geçinir ve orada yaşayamayacağı engelini begelerse istenirse kurum değiştirmeden mesela ankara mebtesiniz diyelim izmir mebe tayin alabiliyorsunuz ha kolaymıdır bence hayır yoksa kanunda var bende bunu araştırıyorum bunu bulabildim...

UZAKLAR

21.05-2013, 13:03
Maliye Bakanlığında çalışanlar için bu genelge tayin konusunda bağlayıcıdır. Durumu uyan arkadaşların bu genelgeyi ilgi tutarak naklen atanma talebinde bulunmaları yararlarına olacaktır.
http://www.engelliler.biz/forum/images/close.png

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.07.0.PER.26/402-2-2/
Konu : Özürlü Personel


GENELGE
(2009/2)


Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde; özürlülerin Devlet memurluğuna alınma şartları ile hangi işlerde çalıştırılacakları, mesleklerini icra ve infazda hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceği ve zihinsel özürlülerin hangi görevlere atanmasında asgari eğitim şartından istisna edileceği hususlarının, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş olup, “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik” 16/09/2004 tarihli ve 25585 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Yönetmeliğin “Özürlülerin çalıştırılacakları işler”başlıklı 25 inci maddesinde; “Belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleri ile ilgili işlerde çalıştırılmaları esastır. Belirli bir mesleği olmayan veya mesleğine uygun kadro bulunmayan özürlüler, özür durumlarına göre, yapabilecekleri hizmetlere ait mevcut kadrolarda çalıştırılır. Özürlüler, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırılamazlar.” hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin “Özürlülerin eğitim ve sınavı” başlıklı 43 üncü maddesi; “Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilişkin şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ve sınavları esnasında gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.” hükmündedir.
Ayrıca, Başbakanlığın 03/12/2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30/11/2004 tarihli ve 2004/28 No’lu Genelgesinde; özürlü personel çalıştırmak zorunda olan kamu kurum ve kuruluşlarının, çalışma yerlerini özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde düzenlemeleri ve gerekli tedbirleri almaları, belirli bir mesleği olan özürlülerin meslekleriyle ilgili işlerde çalıştırılmalarının sağlanması gerektiği, özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirici işlerde çalıştırılmayacakları ve sağlıkları için gerekli tedbirlerin alınmasının gerektiği belirtilmiş, 03/07/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02/07/2009 tarihli ve 2009/12 No’lu Genelgesinde de engelli kamu çalışanlarına yönelik olarak bir kısım hususlara yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızda çalışan özürlü personelin;
a) Sağlık raporlarında belirtilen özür durumları dikkate alınarak istihdam edildikleri hizmet sınıflarının gerekleri doğrultusunda çalıştırılmaları ve özürlülüklerini artırıcı veya ek özür getirecek şekilde görevlendirilmemeleri,
b) Çalışma yaşamında karşılaştıkları güçlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması,
c) Hizmet binalarının engellilerin çalışma şartlarını kolaylaştıracak şekilde düzenlenmesi,
d) Atama ve yer değiştirmelerinde engelleri açısından sıkıntı oluşturmayacak hizmet alanlarında ve birimlerinde görev yapmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması,
e) Mesleki eğitimlerine önem verilerek görevde yükselmelerinin teşvik edilmesi ile katılacakları eğitim ve sınavlarda özür durumlarına göre gerekli tedbirlerin alınması,
f) Mahalli idareler ve ilgili kurumlarla koordinasyon temin edilmek suretiyle kamuya ait servis araçlarından yararlandırılması,
hususlarında gereğini ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere titizlikle uyulmasını önemle rica ederim.
Naci AĞBAL
Müsteşar

black sea

21.05-2013, 13:10
ben emnıyet mensubu olarak gorev yapıyorum annemın %90 raporu var bu duzenlemeden bende yararlanabılırmıyımmmm.

amedli

21.05-2013, 17:25
Engellilerin ve engelli çocuğu olan ailelerin hayatını kolaylaştıracak, daha iyi hizmet almalarını sağlayacak yeni düzenlemeler geliyor. Başbakanlık'a gönderilen ve Haziran ayı içerisinde yasalaşması hedeflenen yeni düzenleme, engelliliğin tanımından başlayarak bir dizi değişiklik içeriyor

Evet haber aynen yukarıdaki gibi arkadaşlar umarım doğru bi haberdir
Konu hakkında bilgisi olan varmı

Tilsim

21.05-2013, 20:55
benim babam 63 yaşında eğitimci. benim engelimden ötürü (%70) istediğimiz yere tayin isteyebilir mi yani?

(not: geçen sene zorunlu tayini çıkmıştı.)

Kalender ŞAH

22.05-2013, 15:55
Memurlar netteki açıklamada 'Özürlüler Yasası'nın ismini'Engelliler Yasası' olarak değiştiren taslak, engelli yakını olan memurların tayin konusunu düzenliyor. Her kurumun kendi içinde farklılık gösteren tayin düzenlemelerine standart getiriliyor.BİR DEFAYA MAHSUSAsgari yüzde 50 engele sahip olanlar ile yüzde 50 engelin yanı sıra bakıma muhtaç eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi bulunan memurlar da tayin hakkına sahip olacak. Bu durumda olan memurlar, bir defaya mahsus olmak üzere talepte bulunduğu yere atanabilecek.....
Yüzde 40 lar yok sayılıp yüzde 50 Gibi Bir ayrımcılık yapılmamalı

Zaten de Başbakanımızın ve Bakanlarımızın Engelliler için de böyle bir ayrım yapacağını veyada yapılmasına izin vereceğini hİÇ sanmıyorum..Haber kaynaklarının çoğun da zaten yüzde 50 ibaresi yok ..

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, önemli biryasa taslağı hazırladı. Diğer bakanlıkların görüşüne sunulan taslak, engellilere yönelik pek çok düzenleme içeriyor. 'Özürlüler Yasası'nın ismini'Engelliler Yasası' olarak değiştiren taslak, engelli yakını olan memurların tayin konusunu düzenliyor. Her kurumun kendi içinde farklılık gösteren tayin düzenlemelerine standart getiriliyor.BİR DEFAYA MAHSUSAsgari yüzde 50 engele sahip olanlar ile yüzde 50 engelin yanı sıra bakıma muhtaç eşi, çocuğu, annesi, babası veya kardeşi bulunan memurlar da tayin hakkına sahip olacak. Bu durumda olan memurlar, bir defaya mahsus olmak üzere talepte bulunduğu yere atanabilecek. Taslakla, bugüne kadar 1600 cc motor hacmine sahip araçları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden edinebilen engellilerin alabileceği araçlarda 'dizel motor' seçeneği de getiriliyor. Buna göre engelliler, 1900 cc motor hacmine sahip dizel araçları da ÖTV ödemeden alabilecek.EZİYET EDENE KAPATMA
Taslağa göre; yaşlılara eziyet eden huzurevlerine kilit vurulacak. Özel huzurevleri ya da bakımevlerinde kalanlara tehdit, baskı, fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar verecek her türlü tutum ve davranış rapor edilecek. Bu şekilde eziyet ettiği tespit edilen kurumlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından anında kapatılacak.

hasan_06

22.05-2013, 17:08
O kadar çok yasa taslağı var ki çoğu taslak olmaktan öteye geçemiyor. Bizleri bunlarla oyalıyorlar.

Kalender ŞAH

23.05-2013, 08:56
Bu kanun taslağı Büyük ihtimalde yasalaşır , Bu kanun taslağının Yasalaşması halinde de farazi konuşuyorum eşitsizlik olacağından 100 de 40/50 ayrımı yapılmaz . 100 de 40 lara ek bir şartoda düşük bir ihtiamal olmaz üzere gelebilir ...Nasıl ki vergi indirim vb durumlarda ayrı olmuyor sadece ek şartlarla ,vergi indirim oranları ve emeklilik süreleri değişiyor,bunda da böyle bir ayrıma gidile bilir . Fakat o bile adaletsiz olacağı için bu kanun tüm engellileri kapsayacak şekilde çıkar ... yüzde kırklar merakta kalmasın ...

amedli

26.05-2013, 23:34
Bu Yasa tahmini olarak ne zaman çıkar bilgisi olan varmı acaba ?

hayırseverizmir

27.05-2013, 20:05
hadi hayırlısı

basays

27.05-2013, 20:17
göstermelik değilde işe yarar bir kanun olur inşaallah

selocan

27.05-2013, 22:36
Ne kadar saçma ya bence diyelim adam özürlü kontenjanından işe girdi zaten özürlü olduğu için işe girdi çalışıyor.

>> ama özürlüler için Kanun çıkıyor ama Faydalanamıyor Umarım ;

En az %40 özür oranı
Personelin İsteğine göre ayarlarlar
ve İlerde bu yasalaşır gibi geliyor yani 1 defaya mahsus olmaz

Kalender ŞAH

30.05-2013, 09:00
Arkadaşlar Bu konu İL SAYFADA SABİT TUTMAMIZ VE YORUMLARIMIZI HİÇ EKSİK ETMEMİZ GEREKEN BİR KONU....ömss de atanan yada atanacak olan hepimiz için hayati önem taşıyan bir konu ....

EnemyHunter

30.05-2013, 09:13
bilgi için çok teşekkürler

cicikıs

30.05-2013, 11:22
Acaba istediği yere tayin olma hakkı kurumlar arası tayin şeklinde de olabilecek mi?

Kalender ŞAH

30.05-2013, 11:50
:) kim bilir,neden olmasın

hayırseverizmir

30.05-2013, 11:59
böyle olursa ilerde memur olursak işimize yarar tabi seçim yaklaştı bunlar bence oy toplamak için gibime geliyor

halilha

30.05-2013, 12:07
arkadaşlar birlik olmamız lazım bende aday memurum bu yasanın aday memurlarıda kapsaması lazım oyüzden yasayla ilgilenen milletvekiline yazalım Adıyaman milletvekili Murtaza Yetiş mail adresine mesaj atalım Murtazayetis@tbmm.gov.tr lütfen herkes mesaj atsın

womanizer

30.05-2013, 12:19
Taslak çıkmadan önce vermişdim dilekçemi.ömss den atandım.memlekette ablamda var engelli.raporları dilekçe ekınde sundum.ve emınım gıdecem memlekete.aydın gibi bi yer ama normal ınsan bile yaşayamıo burda

ihsen

30.05-2013, 14:09
Ya arkadaşlar hepinize iyi günler
Herkes memur galiba ya engelli kamu işçilerinin durumu ne olacak lütfen du durumda olan arkadaşlar BİMER, Cumhurbaşkanına e-mail atsınlar işçilerde faydalansın

Riera

30.05-2013, 16:47
Bence bu yasa onaylanırsa bir memura memuriyeti boyunca 1 yada bilemedin en fazla 2 defa hak tanınmalı yoksa iş düzenide bozulur engelli bireyin çalıştığı ortamlarda.

BuAşkFazlaSana

30.05-2013, 18:06
engelli öğretmenler de yararlanabilecektir heralde değil mi bu tayin hakkından?

Maki

30.05-2013, 22:40
tabiki yararlanabilirsin özel statü il olmasa da egm dilekçeni gönder raporla birlikte

serkan_1979

30.05-2013, 22:42
asaletı onaylanmamış memur adayları yararlana bılecekmi

fatih530

30.05-2013, 23:21
ne zaman çıkacak acaba bu yasa

gidengelmez

31.05-2013, 09:39
Arkadaşlar "engelli bireyler hakkında kanun tasarısı" meclis tatile girmeden önce (01.temmuz 2013) %99.99 yasalaşır. Yalnız şart olarak asgari %50 engelli ve sürekli ibaresi şartı konulmuş. 1 DEFAYA MAHSUS TAYİN HAKKI GETİRİLDİ.

Benin yorumum bu yasa sadece kadrolu çalışan engelli memurları kapsıyor. Aday memurun durumunu bilmiyorum.

KURUM DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN ENGELLİ MEMURLAR İÇİN BÜYÜK MÜJDE..!

BEN DE BU YASAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM. ENGEL ORANIM %60 . İŞYERİM ÇOK UZAK.(GÜNLÜK 3 SAATİM YOLDA GEÇİYOR.) EVİME YAKIN BİR KURUM SEÇERİM HERHALDE...

çamlıca

31.05-2013, 10:06
Haberde kurum değiştirmekten bahsedilmiyor. Sadece başka bir yere, şehre tayin sözkonusu .

Kalender ŞAH

02.06-2013, 11:56
bakını konumasın da yüzde 40 yada yüzde 50 yok bu yüzde elli nederden çıktı anlamadım

hayırseverizmir

02.06-2013, 13:19
seçim yaklaştı tabi böyle müjdeler verir hükümetimiz ama gezi parkındakı olaylardan sonra bu hükümete oy vermem

pro_license

05.06-2013, 11:16
arkadaslar kanun tasarisi hakkinda son durum nedir ?

gidengelmez

05.06-2013, 11:57
Son durum halen başbakanlıkta oradan komisyona gelecek orada tartışılacak ilaveler olabilir . kolay bir süreç değil.
bende istanbul da kamuda çalışıyorum. ` engelliyim. işyerim avrupa yakasında hergün 3 saatim yolda geçiyor. anadolu yakasında oturuyorum. engelli hizm. genel müd. bilgi istedim. bana çalışmaların devam ettiğini söyledi. tabi son zamanlardaki olaylar bazı şeyleri ciddi etkiliyor. yasal çalışmaları yavaşlatıyor.

Bence tayin derken ucu açık. ikamet ettiğim evime yakın başka bir kuruma (kurum değişikliği) gönderirse bu yasa iyi olur. sadece iller arası olmaması gerekir. bununla ilgili ilgili bakanlığa talebimi ve isteğimi yazılı olarak ilettim.

Eğer ki sadece kurum içi tayin olarak çıkacaksa bu yine çoğumuzu mağdur edecek ve sadece belli sayıda engelli bu haktan yararlanacak. özellilke P ve üstü....

bence çıkacak olan yasa da mutlaka "kamuda çalışan engelli memura bir defaya mahsus olmak üzere istediği yere tayin ve kurum değiştirme hakkı verilmiştir." maddesi yazılması gerekir.

ilgili bakanlığa mutlaka talebinizi ve görüşünüzü yazın. "söz uçar,yazı kalır."

ENfER

05.06-2013, 14:18
Aynı şehirde kurum değiştirmek bu yasayı ve iyi niyeti suistimal etmek olmaz mı?

pro_license

05.06-2013, 17:00
gidengelmez;

hocam "P ve üstü" derken neyi kastediyodunuz ?

gkmnblm

06.06-2013, 09:06
Baraj ne amaçla konulmuş anlamadım memur olmak için zaten şart uygulanıyor. Engelli memur olma şartı ne ise engelli memurların tayin hakkı da o oranlara göre olmalı! %49 engelli birey ile %50 engelli birey birbirinden çok uzak değiller. Ayrıca kendisi %49 engelli olan arkadaşımız bu yasadan yararlanamazken %50 orana sahip engelli kardeşi olan engeli olmayan sağlıklı memur bu yasadan faydalanacak. %40 ve üstü engelli memurların tamamı adına yasa çıkartmak lazım bence! İlla ki oran olarak değerlendireceksek oranı ve engel durumuna göre değerelendirme yapıp tayin isteğini ona göre değerlendirmek ve ailesinde de engelli kişiler olan memurlara da bu duruma göre değerlendirme yapmak daha sağlıklı olur düşüncesindeyim.

Herkese saygılar.

gidengelmez

06.06-2013, 09:21
sayın murat arslan ; p ve üstü derken %50 ve üstü yazdım ancak sistem p olarak göstermiş.

selocan

06.06-2013, 10:53
İnşalah oran kalkar oran konması çok saçma çünkü %40 engelli olan ve kamuda çalışan bir çok insan var Özürlü kadrosunda onlarıda kapsayacak bir şey olması lazım yoksa Bölge idare mahkemelerine çok işler düşer

bensalih1131

06.06-2013, 11:53
ÖTV siz araç alımında yapılacak motor hacmi sınırlaması komik olmuş şu an piyasada 1.9 dizel sıfır dizel araç yokki ya 1.6 yada 2.0 zaten 1.6 dizelden yararlanılıyor 1.9 dizel sıfır araç olmadığına göre anlamsız olmuş yani dalga geçer gibi olmuş dizel araç sınırı 2.0 olmalı

pro_license

06.06-2013, 17:03
yasa kesin cıkıcak diyosunuz yani ?

bnim rapor %67 P miyim değil miyim ?

sedat56

13.06-2013, 13:34
Sevgili arkadaşlar yakın zamanlarda medyadan takip ettiğimiz gibi kamuda engelli kadrosunda çalışan engelliler için bir yasa taslağından haberdarsınızdır mutlaka. taslak % 50 ve üzeri engeli olan kamu çalışanının bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri ile tayin edilebileceğiyle ilgili.ciddi anlamda konuyu takip ediyorum izliyor gerekli yerler ile görüşmekteyim.

evet tasarı şu anda tbmm de görüşülmek üzere bekliyor.lakin degerli arkadaslar söyle bir durum var engelliler kanunu %40 ve üzeri olarak tanımlama getirmiş olup % 40 ve üzeri saglık kurulu raporları olan engellileri ömss sınavıyla kamuya atamıştır.eminimki bir çogumuzun özür raporu % 40-50 aralığında olup bu yasa bu haliyle yasalasırsa bu aralıktakilerin bundan yararlanamıyacagı hususudur ki anayasayada kazanılmış haklar mad ve engelli tanımı ve engelli kanununa aykırıdır.böylelikle idari mahkemeleri kapılarında elimizde dilekçe ile dolasacagımız.
cogumuz tek basımıza atandığımız illerde bir cok yasamsal hareket zorlugu cekmekteyiz keza ben ortopedik özürlüyüm calıstıgım ilin cografi yapısı ve iklim dokusu( uzun süren kar yağışı)  bir cok sıkıntıları meydana getirmektedir.bu durumda olan yüzlerce arkadasımızın oldugunu blmekteyim.bakın arkadaslar böyle bir yasa bir daha cıkmaz sadece bu aralıktaki arkadaslar degil tüm özürlü arkadaslar birlik olup bu kanunun % 40 ve üzeri şeklinde yasalasması için sesimizi duyurmamız gerekiyor.

bu konuda allah defalaca kendinden razı olsun bakan sayın fatma şahin çok duyarlı ve öz verili hakikaten.şimdi size vereceğim faks numarasına hepimizin durumumuzu anlatan bir dilekçemizi fakslamamız.
bunu sayın bakanın sekreterinden aldık lütfen ciddiye alıp duyarlı olup her kes bu konuyu yazsın.isteyen olursa benimle de iletişim kurabilir.

aile bakanlığı
engelli ve yaşlın hizmetler genel müd:
fax: 0 312 705 70 50

düşenyaprak

13.06-2013, 15:01
bu düzenlemeyi heyecanla bekleyenlerdenim

sedat56

13.06-2013, 15:12
tşk ederim lütfen arkadaşlar sadece uzaktan bekleyen olmayalım yazdığım fax numarasına bu kanunun özür oranı %40 ve %50 arası olanlarıda kapsaması hususunda dilekçelerimizi yazıp fakslıyalım
aile bakanlığı
engelli ve yaşlın hizmetler genel müd:
fax: 0 312 705 70 50

fero

13.06-2013, 15:14
Sedat Beye katiliyorum..Madem %40 olanlari devre disi birakmaya yonelik bir taslak,hala taslakken,hepimiz uzerimize duseni yapalim ve
durumumuzu faksla bildirelim...Hatta %50 nin olumsuz taraflarinida yazalimki,olurda makul,mantikli gorurler...Cunku neler cektigimizi birtek biz bilebiliriz yine...
Belkide bizdende bir aciklama,yada yol gosterme bekliyorlardir....

sedat56

13.06-2013, 15:45
tşk ederim.arkadaşlardan özverili ve duyarlı olmalarını rica ediyorum.bu bizim anayasal hakkımız zaten.yani yasa çıkmadan sesimizi duyurmalıyız.hepinizden çok rica ediyorum hepimiz için ne kadar çok verdiğim fax numarasına fax cekip bu kanunun %40 itibariyle cıkması hususunda yüklenirsek emin olun ciddiye alınacaktır.ve verdiğim fax bakan sayın fatma şahin e ulaşacak fax numarasıdır.bunu bir zat görüştüm.bunu yaparsanız muhakkak dikkate alınacaktır dediler.böyle bir fırsat biz engelliler için de inanın bulunmaz nimettir.şimdiden duyarlı tüm arkadaşlara tşk ederim...lütfen bu durumdaki tüm arkadaslarımıza da duyuralım lütfen.

fero

13.06-2013, 16:29
Sedat Bey faks gonderme disinda baska bir iletisim adresi varmi? Cunku herkeste faks olmayabilir!!!

mehmetx

13.06-2013, 18:35
bence memurlar ve yakınları icin süper bir haber inşallah onaylanır.

kuntakinte

13.06-2013, 20:30
Dogrusu ben pek ümitli değilim en azından meclis tatile girene kadar çıkmayacakmış gibi görünüyor. Belki Ekimden sonra meclis tekrar açılınca gündeme alınır. İnşallah yanılıyorumdur...

sedat56

14.06-2013, 10:40
fax dısında baska iletişim aracı yok.ve bu yasa inanın çıkacak.

fax ı olmayan arkadaslar dilekçenizi bir yakınınıza verin bir tüm ptt şubelerinde fax gönderiliyor.

Tekrar yazıyorum bu yasa çıkacak arkadaşlar hepinizden sadece bir fax cekmenizi rica ediyoruz..sonra bana dua edeceksiniz inanın:))

gidengelmez

14.06-2013, 11:58
sedat bey bir şey sormak istiyorum . bende sizin gibi yasayı dört gözle bekliyorum. ilgili yerlere defalarca eposta, faks ve telefon kanalıyla talebimi ilettim.
yalnız "tasarı şu anda tbmm de görüşülmek üzere bekliyor." demişsiniz bu bilgiyi nereden aldınız banada teyit edermisiniz.

benim araştırmalarımda tasarı halen meclise gelmemiş, çünkü tbmm.gov.tr Ana sayfasında 24. Dönem 3. Yasama Yılı Son 10 Günlük Tasarı ve Teklifler bölümünde bizim yasa tasarısını göremedim.

sizde ki bilgiyi benimle paylaşırmısınız.

sedat56

14.06-2013, 14:32
hocam gündem degişti bu sıralar malumunuz bu bilgiyi adıyaman millet vekili abimizden edindik.ayrıca yaşlılar ve engelliler dairesi genel müd. aile bakanlığından.yani burada günlerdir neden ter döküyorum amanda aman ha diye...

komisyon üyesiyle görüşülmüş bu ay içerisinde görüşülecekti işte gündem değişince malum askıya alındı.sonucta böyle bir yasa taslagı var ve mecliste görüşülmek üzere sırası bekleniyor.bize düşen verdiğim faks numarasına sıkıntılarımızı anlatan bir dilekçe göndermek sevgili arkadaslar bu da o kadar zor olmasa gerek diye düşünüyorum.lütfen duymayan arkadaslarada duyurup sesimizi duyuralım ki özür oranı %40-50 arası olan kardeşlerimiz magdur olmasın bu kanundan faydalansın.

karbeyazı

17.06-2013, 10:32
engelli yakınlarının tayin hakkı yasalaştımı şuna bi engelli yakını memur tayin isteyebilir mi

usta.fth

17.06-2013, 15:22
arkadaşlar biz başbaknlıkla görüştük.raporun %40 olmasının yeterli olduğunu ve asaletin tasdik olmasına gerek olmadığını söylediler.yani 1 yılı doldurmaya gerek yokmuş.torba yasayla birlikte yasalaşacakmış.

erdoggan38

17.06-2013, 15:50
Babamın % 70 raporu var ancak ağır özürlü kısmı HAYIR yazıyor. Babamın bu raporu tayin istememde etkili olurmu?

sedat56

18.06-2013, 18:00
arkadaşlar telaş için yetersiz bir durum mu sizce?kanun taslağı %50 ve üzeri seklinde.şimdiden ufacık bir çabayla daha başındayken bunun önüne geçilebilir işte.sadece bir fax cok zor degil. engelli yakını olan memur da engellinin yanına tayin isteyebilecek.tasarı böyleymiş...

usta.fth

19.06-2013, 09:12
arkadaşım %50 diye birşey yokmuş.başbakanlığı arayıp sorabilirsiniz.bilip bilmeden insanları yanlış yönlendirmeyin ya.herkesin işi var duruma göre hareket edecek millet.sitelerde yazana bakmayın.hepsi saçmalık başbakanlığı arayıp doğru,net bilgiyi alın. bu yasa başbakanlığa kadar geldiyse emin olun ki çıkacaktır.Ama bugün ama yarın.

HOŞCAKAL

19.06-2013, 09:32
SORU 1_ ADAY MEMUR TAYİN HAKKI YOKTUR ASALLET BİTENE KADAR
SORU 2_ ANACAK GÖREVLENDİRME İSTEYEBİLİR
SORU 3 _ ADAY İKEN İLAHİ TAYİN İSTİYORUM DERSE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İSTER BU GÖREVLENDİRMEYİ SÜREKLİ UZATARAK ADAYLIK BİTİNCE TAYİNİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUR.
SORU 4_ MAZETTEN DOLAYI TAYİN HAKKI HER ZAMAN VAR (Sağlık, maddiyat,yardım veya bakıma mihtiyaçlık,iftira veya tehdit'e maruz kalma vs)
5_ MANTIKLI BİR TAYİN İÇİN ÖNCE GİDECEĞİNİZ YERE(memlekete) ORADKİ KURUMLA KONUŞUP MAZERETİNİ ANLATIP DAHA SONRA ÇALIŞTIĞI KURUMA (işyerine dilekçe verip) TAYİN İSTENİLİR. BÖYLECE İKİ TARAF HABERDARLIDIR GEREKEN İŞLEMİ KISA SÜREDE YAPARLAR ...
NOT: 5'İNCİ SORU TAYİN İÇİN EN MANTIKLI SECENEK ACELECİ OLANLAR İÇİN...

Riera

19.06-2013, 21:09
usta.fth;

Yasalaşmadan inanmam, inşallah o torba yasadan tavşan çıkmaz.

usta.fth

20.06-2013, 11:00
NEYZO5;

benimde aklımda aynı sorular vardı.Ancak hepsini sordum bu bi yasa ve bir seferliğe mahsus yapılacağı için sorun yok.1 yılı doldurmana gerek yokmuş.yani bu yasa kalıcı değil bir seferliğe mahsus olduğundan senden 1 yılı doldurmanı falan istemiyorlar.Amaç engelliye yardımcı olmak.

ercanaltun

20.06-2013, 14:17
yasa çıkmadan inanmam...çıkta bile kim bilir kaç kişi mağdur olacak..burası TÜRKİYE...

exelans

20.06-2013, 14:57
%49 ve altı özürlü değilmi veya çünkü sağlam değil özürlüde değil uzaylımıyız acaba ne kadar saçma bir devlet olduk biz yaaaa

kunta

20.06-2013, 15:12
umarım olur guzel bir yasa

Kalender ŞAH

21.06-2013, 13:43
usta.fth;

Bakın arkadaşınız ne düzel demiş .... Arayın Bakanlığa sorun... Benim düşünceme göre de yüzde 40/50 adaletsizliği uygulanmaz .Özür ölçüldü kaçtan başlıyor ondan olur...Sizi Bilmem ama benim kurumdakiler beni çok arar...Bende onları çok ararım hepsi çok değerli insanlar...
Bir Kalender ŞAH daha zor bulurlar ... Maşallah her işe el atıyorum attığım iş elimde kalıyor daha töbe her işten anlamakta kötü...:) :) ... Vallahi tüm umudumuz atamada...

pro_license

24.06-2013, 12:29
okul müdürlüğü izin veriyor ilçe vermiyor. bu nasıl iş anlamıyorum.

bülent yalçın

24.06-2013, 14:37
:D işte süreklilik önemlidir kardeş işler durmaz yürür sen merak etme senkilerde işleri yürüttüğün sürece yzüne gülerler ...

Bakın arkadaşınız ne düzel demiş .... Arayın Bakanlığa sorun... Benim düşünceme göre de yüzde 40/50 adaletsizliği uygulanmaz .Özür ölçüldü kaçtan başlıyor ondan olur...Sizi Bilmem ama benim kurumdakiler beni çok arar...Bende onları çok ararım hepsi çok değerli insanlar...
Bir Kalender ŞAH daha zor bulurlar ... Maşallah her işe el atıyorum attığım iş elimde kalıyor daha töbe her işten anlamakta kötü...:) :) ... Vallahi tüm umudumuz atamada...[/QUOTE]

ÖMSS ile atanan aday memurları gıda tarım ve hayvacılık bakanlığı asalet onayı beklemeden devlet peronel başkanlığına görüş sormuşlar tayin yapabilrsiniz yanıtı alınca bakanlık söz konusu memurların tayinlerini yapmış...

SORU 1_ ADAY MEMUR TAYİN HAKKI YOKTUR ASALLET BİTENE KADAR
SORU 2_ ANACAK GÖREVLENDİRME İSTEYEBİLİR
SORU 3 _ ADAY İKEN İLAHİ TAYİN İSTİYORUM DERSE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İSTER BU GÖREVLENDİRMEYİ SÜREKLİ UZATARAK ADAYLIK BİTİNCE TAYİNİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLUR.
SORU 4_ MAZETTEN DOLAYI TAYİN HAKKI HER ZAMAN VAR (Sağlık, maddiyat,yardım veya bakıma mihtiyaçlık,iftira veya tehdit'e maruz kalma vs)
5_ MANTIKLI BİR TAYİN İÇİN ÖNCE GİDECEĞİNİZ YERE(memlekete) ORADKİ KURUMLA KONUŞUP MAZERETİNİ ANLATIP DAHA SONRA ÇALIŞTIĞI KURUMA (işyerine dilekçe verip) TAYİN İSTENİLİR. BÖYLECE İKİ TARAF HABERDARLIDIR GEREKEN İŞLEMİ KISA SÜREDE YAPARLAR ...
NOT: 5'İNCİ SORU TAYİN İÇİN EN MANTIKLI SECENEK ACELECİ OLANLAR İÇİN...[/QUOTE]

usta.fth

25.06-2013, 13:33
Bakan beklenen yasanın tarihini verdi - Milliyet (http://siyaset.milliyet.com.tr/bakan-beklenen-yasanin-tarihini/siyaset/detay/1727557/default.htm) linke bakalım.

gidengelmez

25.06-2013, 14:00
fatih bey; sayın bakana sorulan soru ekim ayında görüşülecek olan "kadın istihdamının ve doğurganlık hızının artırılmasına yönelik paket" ile ilgili görüşüdür, engellilerle ilgili tayin düzenlemesi meclis tatile girmeden torba yasa ile birlikte yasalaşacaktır. Yazının tamamını dikkatle takip edersek yanıtını buluruz.


ALINTI ;Şahin, TBMM'nin tatile girmesinden önce söz konusu düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmayacağına ilişkin soruyu da, "Bu dönem çok zor. Çünkü elimizde, bizim bakanlığımızın ücretsiz seyahat hakkı, Afyonkarahisar (http://www.milliyet.com.tr/index/Afyonkarahisar/default.htm)'daki şehitlerimizle ilgili durum, engellilerimizle ilgili güçlü bir paket var, ancak bunu çıkarmayı planlıyoruz. Bu da döner dönmez yani ekimin başında ilk çıkaracağımız yasalardan biri olacaktır. Önce kamuoyuna açıklanması ondan sonra da yasal altyapının oluşması gerekiyor" yanıtını verdi.


"Engellilerle ilgili bir takım düzenlemeler ( tayin vs...) önümüzdeki 10 gün içinde mecliste yasalaşıp resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecektir.

usta.fth

25.06-2013, 14:43
tmm bende farklı birşey sölemedim ki =) torba yasayla birlikte çıkacağını, artık kesinleştiğini belirtmek istedim.siz 10 gün içerisinde çıkacağını nerden biliyorsunuz?

gidengelmez

25.06-2013, 16:43
fatih bey meclis 7 temmuzda tatile giriyor o tarihe kadar yasalaşması lazım.

usta.fth

25.06-2013, 16:52
evet farkındayım ama fatma şahinin dediğine göre meclis tatile girmeden yasa çıkacakmış.ya şimdi çıkmasa bile en geç eylül diyelim arkadaşlar

usta.fth

26.06-2013, 16:08
http://web.tbmm.gov.tr/gelenkagitlar/metinler/224782.pdf - www.tbmm.gov.tr (http://www.tbmm.gov.tr) yasa taslağı yayınlandı arkadaşlar yasa artık mecliste.

hayırseverizmir

26.06-2013, 16:44
bu yasa cıksın var yaa koç kesecem;)

usta.fth

26.06-2013, 16:46
meclis tatile girene kadar yetişmese bile ekime kadar kesin çıkıyor.

gidengelmez

26.06-2013, 17:09
yalnız tasarıyı okudum ancak tayinle ilgili bir şey göremedim. acaba gözümden kaçtı mı. arkadaşlar

gkmnblm

26.06-2013, 17:13
Ben kaba taslak baktım ama tayinle ilgili net ifade yok gibi geldi son kısmına akşam bakacağım detaylıca ama gördüğüm kısımda net açılım yoktu :( Net ifadeyi gören varsa paylaşırsa sevinirim.

kuntakinte

26.06-2013, 20:06
Evet müjde arkadaşlar ! İşte konuyla ilgili memur (http://memurunyeri.com) sitesinin yorumu... MemurunYeri-Memur haberleri | ENGELLİLERE TAYİN HAKKI GELİYOR (http://memurunyeri.com/2012-08-19-15-32-43/atama-ve-yerdegistirme/4256-engellilere-tayin-hakki-geliyor.html)

halilibrahim

26.06-2013, 20:06
Kanun gerekçeleri kısmında
madde - 10 Engellilikten kaynaklanan yer değiştime taleplerinin karşılanması için özeliki ve ayrık düzenlemeler yapılması gerekmektedir...


kanun metnınde ilgili düzenlemeyi ifade etmez kanun esası verır daha sonra ilgili kanuna atıf yapılarak düzenlemeler yapılarak uygulanır... velhasılı inşallah süratle kanun geçerek ve ilgili düzenlemeler ivedi bir şekilde hazırlanarak fiiliyata geçer.

yani kanun gecerse bıle ilgili düzenlemelein hazırlanması ve uygulanması süreci var en ıyı ıhtımal bır kaç aylık süre var

kuntakinte

26.06-2013, 23:54
Süreç bir kaç aydanda uzun sürecektir muhtemelen. Ancak kanun başbakanın imzasıyla sevk edildiğine göre çok büyük ihtimalle çıkacaktır diye umud ediyorum meclis kapanmadan. ondan sonra kurumların yönetmeliklerini buna göre ayarlamalarını beklemek gerekecek.

pro_license

27.06-2013, 01:05
buda olmadı heralde. zaten rapor alınca gidiliyordu yeni bi durum yok gibi boşa umutlanmışız.

Kalender ŞAH

27.06-2013, 16:53
engelli kamu personeline tayinlerde ayrıcalık tanınacak657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “yer değiştirme suretiyle atanma” başlıklı 72 nci maddesine eklenen fıkra; kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların, engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için kurumlar tarafından özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılması öngörülmektedir.Bu maddenin tasarıdaki haliyle yasalaşması durumunda, kurumlar yer değiştirme yönetmeliklerinde engelli personel ya da engelli yakını olan personel için yer değiştirme hakkını düzenleyen düzenlemeler yapmak durumda olacaklar.

O Madde yasaya ek fıkra ile eklenmiş \yasa teklifinde göremezsiniz / Bu madde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “yer değiştirme suretiyle atanma” başlıklı 72 nci maddesine eklenen fıkra olarak geçiyor

alfi

27.06-2013, 17:25
Bu arada 1900cc hacimli araç alımı ne oldu oda gümeemi gitti

usta.fth

28.06-2013, 08:52
kalender şah;

sölemek istediğinizi tam anlayamadım?

fero

28.06-2013, 11:46
Evet bende 1900 cc arac alim tasarisi ne oldu acaba merak ediyorum? Bu arada tayin tasarisi,umarim her engellinin istegine hitap eder...

sedat56

30.06-2013, 21:58
arkadaşlar inşallah bu hafta bir şeyler netleşir belirginleşir engelli arkadaşlarda gurbetlerde çektiklerinden kurtulur..lütfen tüm arkadaşlar öğrendiğimiz bilgileri buradan paylaşalım.bir birimizden haberdar olursak hepimiz için menfi sonuçlar doğuracaktır.

yalnız insan

30.06-2013, 22:05
aslında ben engelli yakınlarına bu kadar hakka sahip olmalarına karşıyım. çünkü engeli olupda çocuğunun üzerinden yada kardeşinin üzerinden bir dünya devleti masrafa sürükleyenler var. bence gereksiz. örneğin annesi engelli yada babası engelli yada oğlu yada kızı engelli diye ev araba vs bir çok şeyler alıyorlar vergiden kaçıyorlar oysaki durumları iyi olupda devletin 2 krş na tamah edenler bile var. bana sorarsanız gereksiz. kimisi desen çocuğu umrunda bile değil ama devletten para almak için her yolu yapıyorlar böyleleride var yani

sedat56

01.07-2013, 12:01
hocam sizinkiside laf mı varsın engellilere bir imtiyazı olsun bu kadarcıkta.devleti yiyen siyasetciler iş adamlarının yanında bu tayin hakkını bir kıyaslayın lütfen...neden söz ediyorsunuz sayın hocam.lütfen yani...

eygayli

01.07-2013, 13:10
ya bu tayin müjdesi saçma adam ömssde atanıyo vana ama istanbulda ailesi yakına varda bu tayin engelliye n,iye yok

Kalender ŞAH

05.07-2013, 14:34
Arkadaşlar Hizmetlilerim , Bir defaya mahsus sınavsız memur olması şu an torba yasada yok .

Fakat Engellilere bir defaya mahsus tayin hakı verilecekmi yada o damı torba yasaya girmedi ortda kesin değil net bir bilgi yok ...Bazen arkadaşlara bilgi kirliliği olmasın diye kızıyoruz ama gelinen durumu anlamak zor tayin var mı yok mu ... Hepimizin kafası karıştı .
Kanun İçeriğin de MADDE 10- DA 72. Maddeye Eklenen Bir Fıkra var . Ama bu Eklenen fıkra üzerinden yorum yapmak zor ....

MADDE 10- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılır.”

ayrık düzenlemeler yapılır.” Cümlesine bakıldığın da bir düzenleme yada bu konuda Yenilik geleceği kesin ... Bekliyip uygulamayı görelim hayırlı olur inşallah .. Hiç bir engelli arkadaşımız mağdur edilmeden tayin hakkı alır umudumuz bu...

Bu tayin yasasından ses seda yok

corci

07.07-2013, 16:39
bu konu ile ilgili olarak personel şubesini aradım ama bu kanunun çıkmadığını ama torba yasasının içinde olduğunu söylediler torba yasasının içine baktım ama bununla ilgili bişey göremedim eğer bilgi alırsanız bu konuyla lütfen paylaşırmısınız!!!!

ayrıca 1900 cc araçlar için vergi dairesinde engelliler için araç alımı işlerine bakan bölümle görüştüğümdede ticari araçlar için uygun olduğunu söylediler belkide bu torba yasasının içinde değişiklik yapmışlardır eğer bilgi alırsanız lütfen paylaşalım!!!!!!

galipcanohde

08.07-2013, 11:22
TBMM 9.tem.13 de tatile giriyor. süre uzatılmazsa yetişmeyecek.

gidengelmez

08.07-2013, 12:04
Arkadaşlar bende sizin gibi yasayı takip ediyorum. doğru şu anda bir gelişme yok ancak torba yasanın içinde çok madde olduğundan bizim torba yasa görüşmelerine daha gelinmedi. biraz önce plan ve bütçe komisyonundan bir arkadaşla görüştüm sıraya girdiğini söyledi. yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. meclis bu hafta sonuna kadar çalışacakmış. başbakan meclis tatile girmeden bekleyen yasaların geçmesi için talimat vermiş.

"SABIR ACI MEYVESİ TATLIDIR."

Kalender ŞAH

08.07-2013, 13:09
Arkadaşlar Bu konuda bilgi kirliği de çok ... Aday memurların durumu , yüzde 50 yüzde 40 sorunu ... Atama neye göre yapılacak , atama yapılan kadrolar çakılı kadromu olacak yada yine istenirse normal tayin sistemi ilerleyecek mi oda ayrı bir muamma ...

galipcanohde

08.07-2013, 13:10
gidengelmez;

bu hafta sonu derken yani ayın 15. temmuza kadar mı linki gönderebilirmisiniz.

Kalender ŞAH

08.07-2013, 13:19
İnşallah hepiniz hakkınız da hayırlısı olur . Çok zor bir durum ... Ben Çalıştığım ortam ve kurumdan çok memnunum. İş arkadaşlarım ve özellikle ilçe kurum yöneticilerin den de çok memnunum ... Ama Bunun dışındaki tüm etkenler hastalığımın ilerlemesine ve özür oranımın yükselmesine sebep oldu.... Bu durumu mümkün olduğu kadar işime , iş yerime yansıtmıyorum... ..Ama nereye kadar .. Fakat kendime ait özel ve genel hayatı telafisi olmayacak şekilde mahvediyorum ...

inşallah bu kanun tez zamanda yasalaşır...yoksa hepimizin işi zor

galipcanohde

08.07-2013, 13:39
anayasa 10.m.gereği bu düzenleme yapılıyor BM Engelli hakları sözleşmesi kriterleri

gidengelmez

08.07-2013, 16:38
nedim bey bu hafta sonuna kadar. yani pazara kadar meclis çalışacakmış; bana öyle söylediler... bende kamuda engelli kadrosunda çalışan MEMURUM. bende sizin gibi yasayı takip ediyorum.

ARKADAŞLAR AYRICA İNTERNET ÜZERİNDEN www.tbmmtv.gov.tr (http://www.tbmmtv.gov.tr) ÜZERİNDEN MECLİS YAYINI CANLI OLARAK SAAT 14:00 İTİBARİYLE TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

yasa çıkacak sıkıntı yok, gelecek döneme bırakmazlar..... nisan ayından beri konuşulan bir konu ve tasarı başbakanlıktan çıkmış ciddi hazırlık yapılmış. komisyonda son aşamada meclise sevkedilmiş. çocuk oyuncağı değil bu "kanun." kıldan ince kılıçtan keskin.... insanların umutlarıyla oynamamak gerekir değil mi.?

"ümit en büyük kötülüktür, çünkü işkenceyi uzatır."

Kalender ŞAH

09.07-2013, 08:37
Arkadaşlar cünleten hayırlı ramazanlar : Ben biraz rahatsızım bu konuyla fazla ilgilenemedim ...Aday memurların durumu , yüzde 50 yüzde 40 sorunu ... Atama neye göre yapılacak sağlam bilgisi olan varmı..

galipcanohde

09.07-2013, 08:55
sanırım yeni pakete geçecekler bugün

Kalender ŞAH

09.07-2013, 11:47
Inallah

resmi gazete de aile ve sosyal politikalar bakanlanlığı ile ilgili yönetmelik yayınlandı ...Bizim kanun içindemi bilmiyorum
9 Temmuz 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28702YÖNETMELİKAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER
DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 17/5/2013 tarihli ve 28650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Yardımcı hizmetler sınıfı personel, bu Yönetmelikte bölgeler için belirlenen zorunlu çalışma sürelerine tabi değildir. Ancak diğer hususlarda bu Yönetmelikte yer alan kurallara tabidir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin;
a) Üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış,
b) Dördüncü fıkrasının başına “Personelin tüm bölgelerde görev yapması esastır.” cümlesi ile üçüncü cümlesine“talepleri halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “genel atama döneminde” ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesinde yer alan“doğrudan bir üst hizmet bölgesine” ibaresi “diğer hizmet bölgelerine” olarak değiştirilmiş,
c) Beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bir üst hizmet bölgesinde” ibaresi “üst hizmet bölgelerinde”şeklinde değiştirilmiş,
ç) Beşinci ve altıncı fıkralarda yer alan “birinci bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olanlar hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,
d) Yedinci ve sekizinci fıkralar yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya azami” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“d) Taşradan Bakanlık merkez teşkilatına, Bakanlık merkez teşkilatından taşra teşkilatına yapılacak atamalar.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmişve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(2) Zorunlu çalışma süresini doldurarak kendi talebi üzerine atanmış olanlar, en az iki yıl fiilen çalışmadan 13, 14 ve 15 inci maddelerde yer alan sağlık, eş ve öğrenim mazeretleri hariç başka bir yere atanma talebinde bulunamazlar.”
“(4) Bakanlık kadrolarına istifa/müstafi sonrası yeniden atananlar ya da başka kurum veya kuruluşlardan naklen ataması yapılanlar, en az iki yıl fiilen çalışmadan 13, 14 ve 15 inci maddelerde yer alan sağlık, eş ve öğrenim mazeretleri hariç yer değiştirme talebinde bulunamazlar.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi “Bu şekilde atama talebinde bulunanların sağlık raporuna uygun tedavilerini yaptırabilecekleri bir il’e atamaları yapılabilir.” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “özür” ve “özürlü” ibareleri “engel” ve “engelli” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma neticesinde görev yaptığı yerde/birimde kalmalarında sakınca görülen personelin görev yerinin değiştirilmesi, gerekçeleri ile birlikte illerde valiler, merkez teşkilatında birim amirleri tarafından Bakanlığa teklif edilebilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının “a” bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Hizmetlerin geçici olarak yürütülmesi amacıyla bir takvim yılı içerisinde 2 aya kadar geçici görevlendirme yapılabilir. Bu süre personelin kendi isteğinin bulunması şartıyla 6 aya kadar uzatılabilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yer değişikliğine tabi olacak personel ile bulunduğu yerde on yılını dolduran” ibaresi, “yer değişikliği talebinde bulunacak”şeklinde değiştirilmiş, ikinci cümlesinde yer alan “ile doğrudan Bakanlığa yapılan müracaatlar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresi “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

gidengelmez

09.07-2013, 11:51
Arkadaşım bu çıkan yönetmelik bakanlığı bağlar.

galipcanohde

09.07-2013, 12:01
torbadan tavşan çıktı. eski düzen devam

acanso

09.07-2013, 12:14
şimdi bizim beklentilerimiz boşa mı çıktı :(

galipcanohde

09.07-2013, 12:24
bu yönetmeliğe göre öyle, başka bakanlıkların yönetmeliklerininde buna benzer çıkacağını düşünüyorum.

Kalender ŞAH

09.07-2013, 12:26
Ben sadece aile ve sosyal politikalar bakanlığı ile ilgili resmi gazetede yayınlanmış bir yönetmeli var dedim ...

UZAKLAR

09.07-2013, 13:20
Arkadaşlar Resmi gazetede yayınlanan ne? AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER
DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. Yani Bu bakanlıkda çalışma şartlarını belirleyen bir yönetmelik. Bu Bakanlıkda çalışıp zorunlu yer değiştirmeye tabi müdür, uzman vs gibi unvanları ilgilendiren bir yönetmelik. Bizim beklediğimiz ve meclise sevk edilen yasa tasarımız değil yani. Endişe etmeyin. Bu döneme yetişmese bile Meclis açıldığında erinde geçinde çıkacaktır. Önümüz seçim. Bakın adamlar 100 bin kişiye kadro verdi. Bu kadro verilme meselesi çıktığında belediye ve diğer kuurmlarda çalışan sözleşmeli personel sayısı 20 bin di bir dedikodusu olayı 100 bine çıkardı. Her kurum nasılsa kadro verilecek diye sözleşmeli personel aldıkça aldı. Siz müsterih olun çıkacak, mesele sadece ne kadar süreceği. Başbakan imzasıyla meclise sevk edilen bir yasa tasarısının çıkmama ihtimila sizce nedir? % SIFIRRRRRRR.

galipcanohde

09.07-2013, 13:29
yasa çıksa ne olurki, engelli atamasında idareye taktir hakkı veriyor.

Kalender ŞAH

09.07-2013, 14:17
o zaman yandık ben ömür boyu bu ilçeden ayrılamam ..

pro_license

09.07-2013, 14:19
olmadı heralde . sağlık olsun.

gkmnblm

09.07-2013, 14:27
galipcanohde;

Şayet bu yasa sonunda 1 defaya mahsus olmak üzere engelliye hak tanınacak ise idareye takdir etmek değil hayırlı yolculuklar demek düşer şahsi fikrimce.. Ancak şunu kabul ederim gitmeyi düşündüğünüz yer ve açık kadro durumu uygun değilse atama kısa süreliğine ertelenir bunlar takdir hakkıyla alakalı değildir. Bence bu hak bize tanınmayacaksa bu yasanın çıkmasının ne anlamı var ki?? Aynı düşüncede olmadığımı söylemek istiyorum :(

pro_license

09.07-2013, 15:14
ne kadar zamandır yasa çıkıcak dediler şu yapılana bakarmısınız ? insanların umutlarıyla oynamak bu kadar kolay olmamalı.

Kalender ŞAH

09.07-2013, 15:43
İnternet te de bilgi kirliği var .. Kimi İnternet siteleri siyasi amaçlarla da bunu yapıyor .. Mesa la 100 40 ila yüzde 50 tartışması da bunlardan biri . engelli atamasında idareye taktir hakkı veriyor. da bunlardan biri...

Fakat bir yetkilinin de net bir bilgi açıklaması-da kötü... Arkadaş ben kendi şahsıma istediğim yere tayin hakkımı istemiyorum ben sivasa atandım merkezde ikamet ediyorum .. Atandığım il merkezine tayinimi istiyorum

galipcanohde

09.07-2013, 16:20
yine amca,dayı aramak durumunda kalacak engelli

Kalender ŞAH

11.07-2013, 11:09
engelliye tayin müjdesi...müjdeden daha çok sıkıntı oldu bu belirsizlik hepimizi mahvetti...

Ama Yinede SABIR, SABIR, SABIR , Başka yolu yok ...ALLAH cc
Bismillahirrahmanirrahim

Vel asr İnnel insâne lefî husr İllellezîne âmenû Veamilus sâlihâti Vetevâ sav bilhakkı vetevâ sav bissabr.(Asra yemin ederimki insan gerçekten ziyan içindedir.Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler,birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır)

galipcanohde

11.07-2013, 16:01
bu kanun çıksada uygulamada pek birşey değişeceğini zannetmiyorum.

Kalender ŞAH

12.07-2013, 09:55
Abi :( çok zor bir durum, Benim, senin ve tüm engelli arkadaşlarımın, engelli yakınlarının , çıkacak bu yasadan , umudu beklenti çok ....

pro_license

12.07-2013, 20:59
bu konuda tapon çıktı arkadaşlar dağılabiliriz.

galipcanohde

13.07-2013, 12:15
asker torbasından sonra engelli tayin torbası gelecek

acanso

13.07-2013, 13:34
Arkadaşlar şimdi torba yasası kabul edilip biizm hiç bir umudumuz kalmadımı ?

Muharrem GÖK

13.07-2013, 16:03
Torba yasada engelliye tayin hakkı ile ilgili birşey göremedim.

galipcanohde

13.07-2013, 16:45
şu anda görüşülen torbadan sonra gelen torbada

erdalakbay

13.07-2013, 17:00
Arkadaşlar neden herhangi bi yasaya bağlı kalıp bekliyorsunuz... Memlekette yasa açıklarından başka bşey yok engelli osun yada olmasın 1 yılınız dolduktan sonra zaten tayin hakkınız var ayrıca bir yıl dolmazsa bile özrünüzün çalıştığınız işe ve yere uygun olmadığını rahatlıkla belgeleyip tayin isteyebilirsiniz... bu süreçte beklerken şansınızı denemenin ne zararı olabilir ki

Kalender ŞAH

14.07-2013, 01:02
Vallahi o zor be arkadaş. Bir arkadaşım onu denedi .. Görelim

womanizer

14.07-2013, 01:21
ömss 2012 de atandım
iş yerindeki sorunumda dolayı tayın ısdedım
1 hafta sonra bu yasa çıkdı
tr de işler karınca hızıyla yurur.dilekçeme 2 ay sonra ret geldi.yenı bir sağlık kurulu raporu ısdedıler.masrafım haddini aştı.2 3 ayda öyle beklicez.hadi hayırlısı...

erdalakbay

14.07-2013, 02:11
ben sadece söz olarak görüştüm olumlu yaklaştılar çünkü iş yaptıramıyorlar işe yararsanız kimse bırakmaz ben mevzuattaki işim dışında hiçbişey yapmıyroum... lakin temmuz 31 de eğitim bitiyor onu bekliyroum... ha iş veriyolardamı yapmıyorum yok işte veridkleri yok ama işlerine yaramayacağımı adları gibi biilyolar...

Riera

14.07-2013, 18:24
galipcanohde;

TBMM bekleyen/görüşülecek kanunlar veya taslaklar kısmından ilgili linki eklerseniz bizde ciddiyetini anlarız işin yoksa yazılar havada kalır.

Kalender ŞAH

15.07-2013, 14:36
Torba yasadan engelliye tayin müjdesi çıkmadı , Onca yasa çıkarken bu yasanın çıkmamasının da elbet ki geçerli bir sebep vardır, İnşallah Bu yasa daha genişletilerek engellilere daha çok kolaylıklar sağlayacak şekilde çıkar...mesala engelli hizmetlilerin sınavsız memur olması vb durumlar gibi .. Kalbinizi ferah tutun

dawn112

15.07-2013, 14:48
Yapacaklarnı yaptılar Nisan ayından beri bu kadar insanın hayelleri ile oynamak gerçekten vicdansızlıktır. Allah hepsinden rası olsun!!!

Muharrem GÖK

15.07-2013, 15:04
15.07.2013 günü meclisten bilgi aldım engelli tayini kanunu çıkmamış ekim e kaldı diyorlar.

acanso

15.07-2013, 15:33
yaparsalar ekim'e kadar,yapmazsalar........kadar diyesi geliyo insanın içinden ama mecburen bekleyeceğiz,başka çaremiz yok malesef :(

Kalender ŞAH

17.07-2013, 16:42
Arkadaşlar inşallah her şey çok güzel olacak ... İnanın sahip siz değiliz bu yasa meclise kadar gitti .... İnanın Gerisi de gelir .. Yıllardır unutulmuşluğu muzu göz ardı etmeyelim ..Arkadaşlar Ülke gündemimizi ağır şekilde meşgul eden olaylar yaşandı .... Masumane Bir doğacı eylem den ,çok ilerlemiş protestolara amacı tamamen sapmış sokak çatışmalarına giden bir süreç yaşandı.... Arkadaşlar . Benim inancım her şeyin iyi olacağı yönünde İyilik diyelim iyi olsun....Arkadaşlar Sayın Başbakan ve onun çalışma arkadaşları inanıyorum ki bizi (Biz engellileri ) yalnız bırakmayacaktır .. Artık her siyasi partide belirli ölçüde bizlere sahip çıkmaya kısmen de olsa özürlü sorunlarını dile getirmeye başladı buda çok önemli bir durum .. Kamu da ki yeni atamalarla beraber engelli çalışanların sayısının artması sendikaları da harekete geçi di .. Artık sendikalarda kamuda çalışan engellilerin sorunlarını dile getirmeye başladı ..... Farkında mıyız bilmem ama engelliler olarak belirli ölçüde gündemdeyiz

karbeyazı

21.07-2013, 14:06
engelli yakınlarına tayin müjdesi dendi böle bir haber çıktı ama bizde yetkilere soruyoruz kimsenin haberi yok, bu haberin gerçeklik payı nedir arkadaşlar bilen varsa bilgi verirse sevinirim...

galipcanohde

25.07-2013, 11:11
bu yasa çıkacaktı fakat, yaz ayları genelde atamaların tayinlerin belli olduğu ay olduğu için, kafa karışıklığına sebebiyet vermemek için ertelediler diye düşünüyorum.

taho

25.07-2013, 11:40
Bunlar o yasayı çıkarana kadar ben bulunduğum yeri sevdim.kalmaya karar verdim. bunlar hep oy için oyun.

burak_br

25.07-2013, 17:56
engelliye tayin hakkı nezaman başlayacak

hayırseverizmir

25.07-2013, 23:22
bu kanun çıkmaz bak görürsünüz

kuntakinte

28.07-2013, 14:06
Tayin ile ilgili kanun meclise gönderilmişti. ENGELLİLERE TAYİN HAKKI GELİYOR | Atama ve Yerdeğiştirme (http://memurunyeri.com/2012-08-19-15-32-43/atama-ve-yerdegistirme/4256-engellilere-tayin-hakki-geliyor.html) Ama tatil araya girdi. Ekim ayında insallah ilk sıralara alınır

burak_br

24.08-2013, 10:57
arkdaşlarr bu tayin olayı nezman yasalaşcakkkkk ayrıca buna gerek klmadan ben aday mmemurum kurum içi ve il içi bir tayin için neyapmam gerekir

krum içi yer deiştirmek nasıl oluyor mesla anakrada dliyteisnden sincna adliyesine geçiş

usta.fth

26.08-2013, 08:14
Karbeyazı; gerçeklik payı burda
http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0796.pdf

sağlam türk

26.08-2013, 10:53
beyler siz o yasadan ümidinizi kesin derim 10 yıllık memur olma şartı arıyorlar

usta.fth

26.08-2013, 11:06
nerden öğrendiniz 10 yıl olduğunu acaba? resmi bi bilgi mi yoksa kulakdan dolma mı?

burak_br

27.08-2013, 18:04
arkdaşlar ben sıhhıye adliyieensdeyim yeni başadım sincna adliyeisnde geçebr,litmyim aynı il içi lütfen cvp

_suna_

28.08-2013, 10:38
bekleyelim bakalım belki çıkar...

burak_br

07.09-2013, 16:34
bu yasa daha ne zman çıkacak ya beni şi bırakcam bu yasa çıkana kadar bu gidişle

Sehribanu

07.09-2013, 16:48
Engelim az diye üzüldüm, benim engelim yüzde 40 :( Ama yasa da henüz çıkmamış sanırım.

gkmnblm

03.10-2013, 15:30
Son durum ile ilgili bilgi sahibi olan var mıdır?

amokachi

03.10-2013, 15:38
hemen çıksın arkadaş yaa, artık dayanma gücüm kalmadı ,ailem yada bi yakınım olmadan tek başıma yapamıyorum artık ya.

dawn112

06.10-2013, 21:36
Arkadaşlar 3 ekim dünya Engelliler gününe bu yasayı kavuşturalım ve baskı yapalım

Riera

21.10-2013, 20:06
Yar gelecek yar gelecek bekleki bahar gelecek!!!

atmacabey

23.10-2013, 16:20
Mayıs 2013 de gündeme gelen Tayinlerde engelli memura öncelik verilmesiyle ilgili yasa yürürlüğe girdimi?
cevaplayan arkadaşlara şimdiden teşekürler...

amokachi

23.10-2013, 16:51
henüz girmedi ama sırada bekletiliyor bakalım inşallah kısa sürede gündeme gelir tekrardanda biran önce atamalar başlar .tıpkı askerliğin kısaltılmasında olduğu gibi !

cicikıs

23.10-2013, 20:15
tanyolda_12;

3 Aralık olmasın o :)

dawn112

24.10-2013, 12:07
Tamam 3 aralık olmasın siz belirleyin ama mümkünse 3 aralıktan sonrada olmasın:)

Çapa63

24.10-2013, 12:21
3 Aralıklar bitmez ki

amokachi

24.10-2013, 12:58
offf of

hayırseverizmir

24.10-2013, 14:48
bu yasa cıkmaz ama kendilerine geldimi hemen jet hızıyla çıkarırlar

ugurci

24.10-2013, 15:07
belki faydası olabilir . 1993 yılında kendi rahatsızlıgım (Behcet hst + uveit) nedeniyle mazeret ataması yaptırdım. Daha sonra otistik cocugumun saglık raporu ile 2000 yılı içinde 2 kere (Ankara ve İzmir'e), 2002 yılında 1 kere (Çanakkale) tayin yaptırdım. Yani çok uzun yıllardır kendiniz ya da bakmakla yükümlülüğü oldugunuz kişilerin saglık kurulu raporunu kullanarak tayin yaptırma hakkınız var. Yine yakın cevremden pek cok meslektasımın yukardaki sartlarla tayin hatta mecburi hizmet sırasında bile tayin yaptırdığını biliyorum. Bu arada kurumum saglık bakanlığı ama özlük hakları acısından bakanlıklar arasında fark olmaması gerekir.

mcagatay

28.10-2013, 09:23
Arkadaşlar

MEB yeni bir yönetmelik yayınladı ve il dışı tayinler için süreyi 5 yıl olarak belirledi. Ben hizmetli kadrosundayım bu benim gibi arkadaşları etkiliyor mu? Daha önce engellilere sorun çıkartmıyorlarmış. Ama 5 yıl durumu bizim içinde geçerliyse bu yasadan başka çare kalmıyor. Adaylığın kalkmasına 5,5 ay kalmışken hiç iyi olmaz.

pro_license

28.10-2013, 15:37
allah yardımcınız olsun ben cok şükür tayin işimi yonetmeli k cıkmadan tmmladım. bu yonetmelik biraz sıkıntı yapar gibi duruyor .

mcagatay

28.10-2013, 21:08
Ne yazık ki 2. atamayla yerleştik ve en yakınımız görev yaptığımız şehire 8 saatlik mesafeden geldi. 8-12-16-22 saat şeklinde gidiyor. En yakın havalimanına ulaşmam için 2 saat yol gitmem gerekiyor. Umarım şu bir kereye mahsus hakkı verirler ve herkes memleketine yerleşir. Bu şekilde hepimiz için büyük zorluk olacak.

burak_br

28.10-2013, 22:07
artıkk bir çıkısnyaaa

burak_br

06.11-2013, 19:27
arkdaşlar buyasa ne alemde

ENfER

06.11-2013, 23:19
bizim yasa yalan oldu. 2014 teki sinava girip tekrar yerleşmeyi bekliycez mecburen...

Kalender ŞAH

07.11-2013, 10:15
Arkadaşlar .. Engellilerin Görevde yükselmesi ila ilgili başlık açtım lütfen ilgilenip yorumlarımızla destek verelim

gkmnblm

20.11-2013, 11:32
Torba yasa meclis tatile girmeden görüşülmeye başlanmıştı ve bu çıkacak yasa torba yasa içerisinde vardı son durumu sürekli takip etmeme karşın herhangi bir değişiklik yok :( Umarım yıl sonuna kadar sonuçlanır...

kuntakinte

28.11-2013, 17:28
İşte yeni yasa tasarısı meclise gelmiş:
ENGELLİ YAKINI OLAN MEMURA TAYİN HAKKI GELECEK Mİ? (http://memurunyeri.com/memur/atama-ve-yerdegistirme/5691-engelli-yakini-olan-memura-tayin-hakki-gelecek-mi.html)

burak_br

28.11-2013, 18:36
nezman çıkcak 3aralıkta çıksa bari

mcagatay

02.12-2013, 10:57
Umarım kısa sürede çıkar ve planlarımızı buna göre yaparız.

EROLLL

02.12-2013, 13:20
bence cok guzel bır haber

erolgol

02.12-2013, 16:25
güzel bir çalışma ama unutulanlar var kamuda engelli kadrosunda çalışan işciler var kidlerdede var işie engeli olarak alınıyoruz sonradan sahipsiz kalıyoruz özelleştirme kapsamında olan kurumlardaki arkadaşlarımızda mağdur. ? ayrımcılık mı var neden bu ve benziri çalışmalar eksik yapılıyo Devletin özelleştirme kapsamına aldığı kurumlarda engelli ve mağdur insanların özelleştirmeden önce işlerine son verilmesi gerekiyor ki alan kişi engelli ve mağdur çalışanı devralmasın. Bu gerçekle ülkemizde engellilerin istihdamı için köklü politika ve yaptırımların getirilmesi için çalışmalar yapılırken en büyük yanlışın özelleştirme kapsamında yapılması tepkileri arttırdı.

Başbakan Erdoğan, "Teyidini aldım"
Başbakan Erdoğan, özelleştirmeyle ilgili özürlülerin karşı karşıya kaldığı işsizlik için maalesef bir yanlışlık yapıldı. Bunu maliye bakanımıza duyurdum, ve bu problem giderildi. Teyidini aldım." Dedi
Bu açıklamalardan sonra özelleştirme kapsamında hiçbir engelli ve mağdur işsiz kalmayacak her türlü hakları korunacaktır.İNŞALLAH Saygılarımla .

mcagatay

03.12-2013, 09:26
erolgol;


Kardeş bunun bizim tayin olayıyla ne ilgisi var? Sen tamamen farklı bir konudan bahsediyorsun.

usta.fth

03.12-2013, 09:27
Yasa tasarısı 04/12/2013 tarihinde komisyonda görüşülüp meclise gönderilecek.

mcagatay

03.12-2013, 14:53
Yasa tasarısı 04/12/2013 tarihinde komisyonda görüşülüp meclise gönderilecek.

hadi hayırlısı

TARIK TOMA

04.12-2013, 09:53
usta.fth;

İnşeALLAH(CC)...
Yalnız %40 ile işe alınmış ise bir engelli,bu orandan başlanmalı bence ki "DOĞRUSU" da odur.Yâni alt sınır ne ise;"HANGİ ENGEL YÜZDESİ İLE ALIM YAPILIYOR,HANGİ YÜZDELİ ENGELLİ HAK SAHİBİ İSE KAMUDA GÖREV YAPMAYA" o kişilere "HAK DOĞMALI"...
İnanıyorum ki "KENDİSİYLE ÇELİŞİK BİR KANUN KARARI ÇIKMAZ"...

TARIK TOMA

04.12-2013, 17:11
Anlaşılan sulanacak bu konu yine...Umut ALLAH(CC)'dan ama örneği mevcut...

burak_br

04.12-2013, 18:48
nezman geçcek buysaaa hala bir ses seda yok

kunta

04.12-2013, 21:36
çok guzel olur bu yasa çıkarsa

TARIK TOMA

05.12-2013, 15:35
İş vatandaşa birşey vermek olunca uyurlar,hasta olurlar,meclisi tâtile sokarlar...Yeter artık yahu!Hayâl bile kuramaz olduk...Çıkarın bir sonuç da gazımız çıksın,şiştik!

mayhan2515

05.12-2013, 15:38
Haktan hayırlısı ...başkada ne gelir elden..

Ghaneli

05.12-2013, 16:45
usta.fth;

Konuyu takip edebilecwğimiz bir link atabilirsiniz? ?

BuAşkFazlaSana

05.12-2013, 16:59
bu da yalan oldu heralde.bakan yeniden bir alt komisyona gidecek demiş.kendilerini ilgilendiren birşey olsaydı 2 dakikada çıkarırlardı ama.

TARIK TOMA

05.12-2013, 17:35
TRT teletext'inden de kaldırılmış haber.Gâliba birilerinin zoruna gitmiş,sevinmişiz diye...

usta.fth

13.12-2013, 10:32
F.C.Ü alt komisyonun ne olduğunu biliyomusun arkadaşım? ne iş yapar bi bilgin var mı?

ghaneli;

herhangi bir link yok meclishaber die bi site var ordan takip edebilirsin,tbmm nin sitesinden takip edebilirsin veya meclis plan bütçe komisyonunu arayarak bilgi alabilirsin ben bu yolllarla bilgi alıyorum.

fero

13.12-2013, 14:25
Mrb arkadaslar
Bu yasa ile birlikte,1600 motor siniri 1900 motora getirilecekti! Sanirim bu konu da hayal oldu!?

BuAşkFazlaSana

19.12-2013, 14:29
usta.fth;


anlat da öğrenelim.

usta.fth

19.12-2013, 15:30
madem bilmiyosun nie yorum yapıyosun.

BuAşkFazlaSana

19.12-2013, 16:07
madem bilmiyosun nie yorum yapıyosun.

madem biliyorsun niye cevap vermiyorsun?

usta.fth

20.12-2013, 11:21
arkadaşım alt komisyon o yasadaki maddeleri tek tek kontrol eder ve ayrıntılarını belirler tamam mı. mesela orda engellilere tayin için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılır diyor.bu maddeyi alıp o ayrık düzenlemeler dediği ayrımı yapar örneğin aday olanlarda yararlanabilir veya aday olan yararlanamaz der.yeterli mi bu senin için.anlamadıysan da senin bileceğin iş bu işi uzatmak değil prosedürdür.hadi bakalım.öğrende gel

BuAşkFazlaSana

20.12-2013, 13:01
kardeşim aylardır bekletiliyor bu yasa komisyonda.geçen seneden beri söyleniyor bu yasa çıkacak diye.tam umutlanmıştık genel kurula gönderilecek diye yeniden komisyona gönderildi.
kendi emeklilik yasaları olunca milletvekilleri prosedür filan takmıyorlar ama 1 gecede çıkarıveriyorlar.hikaye bunlar prosedürmüş filanmış.isteseler anında çıkarırlar.kime hikaye anlatıyorsun.işi uzatmaktan başka birşey değil bu çok bilmiş arkadaşım.

amokachi

24.12-2013, 11:07
nolacak bu yasanın akibeti ? olmayacaksa olmayacak desinlerde bari okadar insan boşuna ümitlenmese . şimdi öle bi laf attılar ortaya yok mecliste yok kabul olacaktıda bekletiliyo vs okadar insanın umutla bi yasa bekliyor , çok sıkıntılı bi süreç ya , olmayacaksa olmasın 1-2 sene neyse bekleyip zaten tayin hakkımız olabiliyor .

mcagatay

26.12-2013, 00:40
amokachi;

Hangi kurumdasın bilmem ama MEB 5 seneye çıkarttı. Memleketten 1300 km uzaktayım.

amokachi

26.12-2013, 08:28
Adalet bak.dayım ben , bizde 2 yıl ,genel diğer bakanlıklardada asaleti alınca olabiliyor ama MEB bu yönden çok sıkıntılı bi kurum . allah yardımcınız olsun inş istediğiniz yerlere atanırsınız

selocan

01.01-2014, 16:17
Ben Bir bakanlığın taşra teşkilatın dayım ve aynı yerde 5 yıl 6 ay 20 gün çalışıyorum yasa çıkarsa direk EGE tayin isteyeceğim olursa bekliyorum

gesees

01.01-2014, 19:16
Engelli-Yakını Olana Tayin Müjdesi! başlığı altında bir yazı okudum bu durum kamuda kadrolu çalışan işçiler içinde geçerlimi varmı böyle bir kanun yasa

burak_br

01.01-2014, 19:44
nezman çıkcak buyasa hala çıkcakkk

gesees

01.01-2014, 19:50
kamuda çalışan kadrolu işçiler için geçerlimi bu kanun yasa

Ghaneli

10.01-2014, 16:49
En son durumdan haberdar olan var mı? ? Telefon açıp öğrenebileceğimiz telefon varmı

İlgili milletvekili ile görüştüm sonuç ÇOK KISA BİR ZAMANDA GENEL KURULA İNECEĞİNİ SÖYLEDİLER

enr41

11.01-2014, 02:35
Ghaneli şuraya bir göz at istersen. 10 ocak 2014 tarihinde kabu edilen torba yasa


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı | (http://www.aile.gov.tr/tr/26365/Plan-ve-Butce-Komisyonunda-Aile-ve-Sosyal-Politikalar-Bakanligi-ile-ilgili-maddelerinin-tamami-kabul-edildi)


Sağlık kurulu raporuna göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların, engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılacak.

Ghaneli

11.01-2014, 02:38
İşte düzenleme yapılacak demiş. Yapılıyor yani genel kurula gelmesine az kaldı. . Az daha sabır az kaldı 657 ye eklenirse bu iş biter

dawn112

11.01-2014, 08:42
Bakalım hayırlısı

corci

16.01-2014, 14:27
Daha önce aciklanan %50 uüzerinde engeli olan bireylerin 1 derece yakinlarinin bir defeya mahsus tayinlerinin istediği yere yapilacak diye aciklama yapilmisti aile ve sosyal politikalar bakanligindan ama bununla ilgili herhangi gelişme oldumu bununla ilgili bilgisi olan varsa lütfen bizleri aydinlatirmisiniz?

selocan

16.01-2014, 14:30
http://www.memurlar.net/haber/448861/ burada gecen ibareden ne anlaya biliriz arkadaşlar, yani kamuda çalışan ve özürlü olan her kez ilgili bakanlığın taşra teşkilatından başka yere atanabilir mi yani ben bu kanunun çıktısını alıp ekinde de dilekçe ile başvursam tayin işlemlerim olur mu acaba kendim %40 ortopedik engelliyim ve Özürlü personel kontenjanından işe başladım aynı kurumun taşra teşkilatında 6 yıldır çalışıyorum ve fikirlerinizi bekliyorum

Ghaneli

16.01-2014, 14:34
selocan;

Tabiki tayinin olur hayırlı olsun şimdiden

selocan

16.01-2014, 15:44
bu yasa kesinleşti mi acaba

Ghaneli

16.01-2014, 15:59
Biraz daha beklemek lazım 657 de değişiklik yapılsın yada resmi Gazetede yayınlansın

AzMiCaN

16.01-2014, 16:18
Kesinlikle beklenmeli sonuç itibari ile daha yasalaşan bir şey yok resmi gazetede yayınlanana kadar beklemeliyiz.

corci

16.01-2014, 18:06
Aile ve sosyal politikalar bakanlığı %50 ve üzeri engeli olan bireylere ve yakınlarına istediği yere tayin olabileckler diye kanun taslağı hazırlamışlardı bu taslağın son hali ne oldu? meclise geldimi acaba? bu konuda bilgisi olan arkadaşlar varsa lütfen paylaşabilirlermi bizlerle

Ghaneli

16.01-2014, 19:02
% 50 oranı nereden çıktı ?? Tasarıda öğle bir ibare yok

mcagatay

17.01-2014, 22:43
AzMiCaN;

önce tasarıyı oku sonra yorum yap. insanların aklını karıştırma. Raporu I olan adam meb de 5 sene bekleyecek mi diyecekler. o ilk tasarıdaydı şu an öyle bir durum yok.

selocan

20.01-2014, 10:19
varmı bir gelişme arkadaşlar haberi olan varsa paylaşsın bizler ile

usta.fth

20.01-2014, 10:43
Alt komisyonda ve plan bütçe komisyonunda görüşülüp meclise gönderildi.hsyk ile ilgili yasadan sonra büyük ihtimal görüşülecek.

selocan

20.01-2014, 13:04
çok iyi olur inşallah ben 1-2 seneye kadar anca tayin isteyecem o zamana kadar netleşir inşallah

AzMiCaN

20.01-2014, 13:14
mcagatay;

Sen beni yanlış anlamışım kimi arkadaş bu taslak ile tayin isteme niyetinde onlar için karar yasalaşana kadar beklemeleri gerektiğini söylemek istemiştim . Meb de çalışan arkadaşlarımızıda unutmazlar inşallah .

besalti20

20.01-2014, 15:12
acaba aday memurda tayin hakkı kullanabilir mi

kulanabılır tabı.

altunkesen

23.01-2014, 11:12
Şimdi ben kendim zonguldakta kit kuruluşunda 399 khk ya tabi memurum annemin %88 engelli raporu var kendisi şizofren aslen ankaralıyız ve bütün sülalemiz ankarada tayin aldırabilirmiyim annemin rapornu kullanarak bu arada kurmumun sadece ankarada misafirhanesi var ve kadro yok misafirhanede başka bi kurumamı atanacagım bilgisi olan biri varsa yardımcı olabilirmi

mcagatay

23.01-2014, 11:49
AzMiCaN;

Zaten taslak herhangi bir detay içermiyor. Sadece kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılır diyor. Mesela MEB de 5 sene kolaylaştırdık 3 sene yaptık derlerse yandık demektir. Nedense hep böyle bir açık oluyor. Ben olmadı eş durumundan tayin isteyeceğim ama eş durumunda da diyor ki: her sene mayıs ayında eşinin çalıştığını ve evli olduğunu belgelendireceksin. E arkadaş hanımı nisan da işten çıkarttılar ne olacak? Bakanlık karar verir yazıyor. Anlaşmalı evlilik olmasın diye yazılmış ama ucu çok açık.

Ghaneli

23.01-2014, 12:58
% 50 oranı olmasın önemli olan bence bu

altunkesen

23.01-2014, 13:23
yani bundan çıkarcagım sonuç zorunlumu beni istedigim ile tayin etmeleri anlamadım da pek

mcagatay

25.01-2014, 23:25
Ghaneli;

Kardeş tasarıda oran vs bir bilgi yok. Sadece kolaylaştırıcı düzenleme deniyor. Olay tamamen kurumlara bırakılmış gibi görünüyor. % 50 olması çok saçma işe % 50 yle girdiysen kurum senden tayin için rapor istediyse ve yeni raporda oranın düşerse mağdur olursun. İşe %49 la girilmişte olabilir. Rapor oranı belirtilmemesi lazım.

Ghaneli

25.01-2014, 23:28
% 40 ile girdim

Ne çıkmaz bir yasa oldu bu böyle

Ghaneli

29.01-2014, 17:13
MADDE 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için özellikli ve ayrık düzenlemeler yapılır.”

Bu kanun maddesi böyle çıkarsa hiçbir şeye yaramaz. AYRIK DÜZENLEMELER YAPILIR ifadesi ucu açık isteğin gibi yorumla.

Bio

29.01-2014, 17:35
Yasada böyle diyor evet ama adamlar bir yönetmelik bir kararname çıkarıyor bu yasa güm :D mesela meb şehir içi tayinler 3 yıla şehirlerarası tayinleride 5 yıla çıkardı bu nasıl olacak karmakarışık bir durum bence umarım iyi olur...

sonbahar.44

29.01-2014, 20:32
Universitede calisan abim merkezden ilceye tayin aldirabilirmi universite birimi var,farkli bi kuruma mesela meb olsun saglik olsun buralara atanma sansi varmi..annem babam raporlarini sunup yanimiza gelebilirmi..

mcagatay

31.01-2014, 08:59
Bio;

Karışık bir durum yok. Kanun esastır. kanuna karşı yönetmelk çıkartamazsın. Kaldı ki yönetmelik geçen kasım da çıktı. Yasa daha yeni çıkıyor. Yani bizim için yeni bir yönetmelik hazırlanacak. Gerçi çoktan hazırdır. Yasanın çıkması bekleniyordur. Gidip sendika temsilcinizle görüşün. Gereksiz moral bozukluğu yapmayın.

burak_br

31.01-2014, 20:10
tay,n yasası meclsiten geçti

pro_license

01.02-2014, 15:07
hayırlısı olsun . inşallah herkes istediği yerde calısma imkanı bulur.

ahmetgezer

01.02-2014, 15:11
ilk defa memur olacaklarda bundan yararlanıp nokta tayin yapabiliyolarmı acaba

mcagatay

03.02-2014, 23:32
ahmetgezer;

Hiç bir şey kesin değil. Biz 1 sene diye MEB seçtik 5 yıla çıktı. Bu yasada da ne olacağı belirsiz. O yüzden kesin giderim diye düşünmeden tercih yap. Sonra çok uzak bir yere tayin çıkınca havalimanı da yoksa büyük sıkıntı oluyor.

amedli

14.02-2014, 13:54
Engellilere Tayin Hakkını Öngören torba yasa Cumhurbaşkanlıkta
Engellilere 'torba' dolusu müjde-Sabah - 14 Şubat 2014 (http://www.sabah.com.tr/Gundem/2014/02/14/engellilere-torba-dolusu-mujde)

Ghaneli

14.02-2014, 17:05
Ne zaman onaylanır takip için link aradım bulamadım

incememet

15.02-2014, 09:01
Arkadaşlar engelli çalışanların veya engelli yakını olan kamu çalışanlarının tayin hakkı ne oldu ne zaman başlanır bu işe Bülent bey veya bilenler bi yazsın

candy crush

15.02-2014, 09:20
haberin linki
Engelli yakını olan memura tayin hakkı geliyor - Memurlar.Net (http://www.memurlar.net/haber/361924/)

adsabey

19.02-2014, 08:55
kanun çıktı ama uygulaması için yönetmelik çıkması gerekli T.C. Resmi Gazete (http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140219.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140219.htm)

kunta

19.02-2014, 09:02
şimdi bu yasa ile tayın istesek tekrar rapor mu isteyecekler ben anlamadım engellinin kendisi veya birinci derece yakınına verilecek rapora göre diyor tayin istedigim zaman yeni rapormu almam gerekecek

malican

19.02-2014, 11:07
Cumhurbaşkanı bugün onayladı yasayı, hayırlı olsun.

erolgol

06.03-2014, 10:44
arkadaşlar yasalarda ayrım yok degilmi ben çözemedim de bende kamuda engelli işci kadrosunda çalışmaktayım eşimde çalışıyo başka bir ilde kamuda işci kadrosunda çalışana tayin hakkı yok deniliyo işci - memur sonuçda her ikiside engelli ayrıma bakın ben ve benim gibi olan engelli kardeşlerimizi kendi aramızda ayrım yapılyo bu nasıl bir düzen anlamış degilim sonuçda işci veya memur çalışan kamuda degilmi daha fazla bilgisi olan varsa paylaşabilirmi saygılarımla

mcagatay

08.03-2014, 23:37
erolgol;

Kardeş sen olayı çok yanlış anlamışsın. Yasa 657 sayılı devlet memurları kanuna ek oalrak çıktı. Yani 657 değilsen kamuda çalışmanın bir anlamı yok.

enis

10.03-2014, 10:45
Şimdiki süreç nasıl olacak arkadaşlar

murathan

10.03-2014, 11:30
"düzenlemeler yapılacaktır" denildiğine göre yönetmelik çıkarılacaktır diye düşünüyorum.

inflack

12.03-2014, 16:23
en son gelişme nedir? tayin alabiliyor muyuz şimdi?

burak_br

17.03-2014, 18:31
arkdaşla rbuyasadan sonra başvurupda tayin alan oldumu

guzgulu

26.03-2014, 13:36
bu yasayı bekliyoruz bir gelişme var mı cumhurbaşkanı onayladı şimdi resmi gazetemi gelişmeler çok yavaş ilerliyor ama bir umut

usta.fth

09.04-2014, 10:59
devlet personel başkanlığıyla görüştük arkadaşlar.şuan maddeyle ilgili yönetmelik çıkartılıyor.dpb yönetmeliği çıkarttıktan sonra bakanlar kuruluna gönderilecek,bakanlar kurulu onayından sonra kurumlara yönetmeliklerini değiştirmeleri hakkında yazı yazılacak ve kurumlar yönetmeliklerini değiştirecek.yani en az temmuz ağustosu bulur.

fatih530

09.04-2014, 15:29
arkadaşlar kanunun resmi gazete sayı ve numarasını verir misiniz?

kelebek21

09.04-2014, 16:11
lütfen bu konuyu güncel tutun ve bilgilerinizi paylaşın.çok önemli. takipteyim.:(:(