PDA

İmajlı Sürüme Sıçra : Yaşlı, engelli, şehit ve gazi yakınlarına 'Ücretsiz ulaşım' hakkıSayfalar : 1 [2] 3 4 5 6 7

turan yılmaz

02.08-2013, 10:39
sayın cihan arkadaşım yasayı kararnameyi komple okudum ama ben göremedim madde sayısını yazarmısın zahmet olmazsa

DADAŞ06

02.08-2013, 10:54
Madde 88
saygılar sunarım

turan yılmaz

02.08-2013, 11:06
cihan kardeş evet buldum ve okudum teşekkürler gözümüz aydın olsun bu arada demir yolları ücretsiz yazıyo bu demir yolları derken hızlı treni kapsıyomu acaba şu an 50 indirim var eğer kapsıyosa süper iyi haber

erolktr

02.08-2013, 11:34
Muhtemelen uygulamaya başlanabilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yönetmelik çıkarılacak. Uygulamanın nasıl olacağı bu yönetmelikte yer alacak. Aşağıda bu konuda resmi gazetede yer alan bilgi var.

"İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında hizmet verecek toplu taşıma araçları, toplu taşıma hizmetlerinin kapsamı ile bu hizmetlerden ücretsiz ve indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

izmirksk35

02.08-2013, 11:38
Bugün gitsek tcdd'den bilet alsak ücret vermiyecek miyiz ?

kardelenn

02.08-2013, 11:39
şehirlerarasıdamı ücretsiz

turan yılmaz

02.08-2013, 11:42
bugun gitsen vermeyebilirler çünkü aile sosyal politiklar bakanlığı yazı gönderecek bu kuruluşlara ve belki bize başbakanlık kimliği veya farklı elektronik kimlik gibi bişey uygulamaya konur tek tip kart tüm ülke genelinde geçerli olması acısından


şehirlerarasıdamı ücretsiz şehirler arası zor devlet istese özel sektör kabul etmez indirim olabilir şimdi bile 30 indirim yapmamak için bin takla atan firmalar var iken zorki ne zor

DADAŞ06

02.08-2013, 12:06
%40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere,belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.


en güzel bu şekilde oldu sanırım
saygılar sunarım

turan yılmaz

02.08-2013, 12:09
Tamamda ben şehirler arası kısmına inanmak istiyom ama firma uygulamaz şöyle yapar belki bir çoğu kota kor örneğin her seferde 2 engelli kontenjanımız var derler oda dolu derler yani her türlü kıvrırlar ama böyle yapan firmaları şikayet edilirse birkaçı yüksek ceza ödemeye mecbur kalırsa belki ozaman uygulanır

DADAŞ06

02.08-2013, 12:18
sayın turan yılmaz

bakın şehirler arası sadece demir yolu ve deniz yolunda var ve bunlar devlete ait olanlar kıssacası devletin tren ve vapurlarında ücretsiz imkanı var özel firmalarda zaten yok kıssaca devletin tren ve vapuru şehir içi ve şehir dışı bedava

ayrıca belediye tarafından yetki verilen toplu taşıma araçlarından özel yada devlet farketmez sadece şehir içi birdaha yazıyorum sadece şehir içi olanlar ücretsiz

saygılar sunarım

turan yılmaz

02.08-2013, 12:20
evet şimdi düzelttin

Esra_Mustafa

02.08-2013, 13:50
MADDE 88 – 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettik- leri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine birinci ve dördüncü fıkralarından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, aynı maddenin mevcut ikinci fıkrasında yer alan “malûl, yaşlı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili hükümleri” ibaresi “ilgili diğer hükümleri” ve beşinci fıkra- sında yer alan “üçüncü fıkrada” ibaresi “beşinci fıkrada” şeklinde değiştirilmiştir. “24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun veya 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri se- bebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü madde- lerine veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanu- nunun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerek- tiren kanunlara göre vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin kendileri ile eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve yirmi beş ya- şını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin ken- dileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri, demiryol- ları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar. Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şe- hiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve iş- letmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise P indirimli olarak yararlanırlar. Bu fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler altmış ila altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak ya- rarlanmasını sağlayabilirler.” “İlgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şir- ketler, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alır- lar. Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması hâlinde bu haktan faydalandı- rılmayan her kişi için toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası mülki idare amiri tarafından uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

yunus_can

02.08-2013, 13:52
2 Ağustos 2013 Güncel:

"Madde 88:
[...] engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar."

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Resmî GazeteTarih: 2 Ağustos 2013
Resmî Gazete Sayı : 28726
Kanun No. 6495 (Kabul Tarihi: 12/7/2013) (http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802.htm)

lalempe

02.08-2013, 13:59
İlimiz Büyükşehir Belediyesini aradım uygulamaya girmesi için önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve
Ulaştırma Bakanlığınca yönetmelik hazırlanması gerekli dediler.O da tahminen 2-3 ayı alır dediler. Niye resmi gazetede yayınlanması yürürlüğe girmesi anlamına gelmiyormu? 2-3 ay dahamı bekliyecez şimdi.

Esra_Mustafa

02.08-2013, 14:03
Bende Aradım Şimdi Bulunduğum İlin Kordinasyon Merkezini Bana Denilen Şey UKM Bu Yazı Mail Olarak Gider Türkiyenin Tüm Şehirleride Dahil Bu Yazı Gittiği Taktirde Belediyenin Onayından Sonra Yasalaşır Denildi Ben Sımdı Bu Yazıyı Mail OLarak Bilgilendirmek Amacıyla Yollucam Dedi Bakalım Kader Kısmet

gncali

02.08-2013, 14:16
Torba yasası yürürlüğe girdi. Şimdi tüm illerde şehir içi hatlar ücretsiz mi?

slimer

02.08-2013, 15:12
Ya arkadaş o değilde tamam ücretsiz deniliyor ama ücretsiz binerken neyle ispatlayacağız bunu ona dair bir yazı yok

murathan

02.08-2013, 15:34
evet şimdi düzelttin

şimdi anladın :)

MuKoM

02.08-2013, 16:21
Bingöl de yaşıyorum burda hiç bir indirim görmedim

ferhat1965

02.08-2013, 18:00
i.e.t.t. resmi sitesinden almis oldugum linki paylasiyorum,tabi bu linki istanbul ili ile alakali ENGELLİ KARTI (http://skart.iett.gov.tr/Ucretsiz-Kart-Detaylari.aspx?id=7)

bekir0675

02.08-2013, 18:16
Bence bu süreç uzun sürmezz seçim propagandası ne de olsa en yakın zamanda beledıyeler duyurur.

Esra_Mustafa

02.08-2013, 18:29
Seçimlerden Sonrada İnsallah Raporunda Ağır Engelli İbaresi "EVET" yazılı OLanlar Sadece Ücretsiz Binebilir Diğerleri İndirimli Biner Diye Bir Yasa Çıkarmazlar Antalya Büyük Şehir Belediyesinin Ve Otobüscüler Odası Başkanlığının Saçmalığı Şuanda Devam Edıyor Umarım Bu Yasa Bunları Düzeltir Ki Düzeltmesi Gerekli Yazılanlara Bakılırsa İnsaALLAH iyi Birşey Olur Ve Devamlılığı Olur

buzluçay

02.08-2013, 19:46
özürlü kimlik kartının yeterli olması lazım bence

gncali

02.08-2013, 20:47
kafası karışıyor insanın

Absrm

02.08-2013, 20:55
Kanun yürürlüğe girmiş ama detaylar yok, birkaç gün sonra detaylar su yüzüne çıkar.Yerel yönetim birimleri duyuru ile bir şekilde açıklama yaparlar.

TOLGA_HAN

03.08-2013, 09:33
Benim anlamadığım bir konu var. Şehir içinden kasıt bulunduğumuz ildeki ilçeden ilçeye giden dolmuşlarda mı bedava? Örnek vereyim. Mesela ben yozgatın ilçesinde oturmaktayım. Yozgat merkeze giden dolmuşlar var. Gideceğim mesafe 35 kilometre. Benim rapor oranımda 100 de 64. Şimdi ben bedava olarak bu dolmuşları kullanabilecekmiyim. Bilgisi olan arkadaşlar varsa bir cevap bekliyorum.

kardelenn

03.08-2013, 10:01
o merkeze giden dolmuşla yozgat belediyesine aitse ücretsiz ama özel diye biliyorum ben ki özelse ücretlidir.

TOLGA_HAN

03.08-2013, 11:21
Evet özel. Benim anlamadığım engelliler için bedava ulaşım hakkı sadece demir yolları ve deniz ulaşımı için mi? yoksa şehrin içindeki özel halk otobüsleri için mi geçerli. Yani sadece demiryolu ve deniz ulaşımı içinse benim yaşadığım yerde ne demiryolu tren var nede deniz var. Benim için bir anlam ifade etmiyor. Eğer ki karayolları için geçerliyse belediler tarafından belirnen özel şahıs yada şirketlerden de yararlanabiliyoruz. Diye anladım ben. acaba yanlış mı anlamışım. Konuyu tam olarak bilen birisi var mı acaba?

gncali

03.08-2013, 12:25
aynen ya kimse net bir şey yazmıyor

hayırseverizmir

03.08-2013, 14:53
hayırlısı neyse o olsun seçim öncesi bunu yaptılar yaa ne diyim hayırlı olsun

turan yılmaz

03.08-2013, 15:02
sonuca yaptılarmı yaptılar

castabala

03.08-2013, 15:33
Bakanlık valiliklere yazısını yazmalı,valilikler ilgili (belediyeler,belediyeler birliği,kurum,işletme vb.) yerlere yazısını yazar ve duyurur
kanunlar , mahalledeki kahvehanede 51 oynamanın kurallarına benzemez, kurallar bellidir,yaptırımları bellidir.
Ne demek ben uygulamam.........Sen kimsin de uygulamıyosun......Kanun var.
Bakanlığımız ne güne duruyor,harekete geçmeli........
Saldım çayıra, mevlam kayıra...bize bunu reva görenler (Kanuna ragmen uygulama mada ısrarcı olanlar ) kendileridir çayıra gitmesi gerekenlerdir.....

Arkadaşlar lütfen haklarımızı koruyalım..hiç olmazsa sayın bakanımızın twitter hesabına bir mesajla isteklerimizi,sorunlarımızı,sorularımızı iletelim...

Her zaman diyorum,yine hatırlatayım (KUSURUMA BAKMAYIN)...
Yazışmalar lütfen insani ve nezaket kurallar içerisinde hakaret ve suçlama tarzı olmamalı (ÖYLE OLDUGU İÇİN DEMİYORUM,DİKKAT EDELİM DİYE KARDEŞÇE UYARIYORUM)

"Biz,Yaşlı,engelli,gazi ve şehit yakınlarımızın Kanuni haklarının uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği ile ilgili,Muhatabların uyarılmasını saygılarımızla arz ederiz."

Şeklinde ve benzeri yazışmalarla gündem oluşturabiliriz.

Fatma Şahin ‏ (https://twitter.com/FatmaSahin_ASPB) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Gaziantep Milletvekili


Twitter Hesabı @FatmaSahin_ASPB (https://twitter.com/FatmaSahin_ASPB)

Ve herşeyden önce Sayın Bakanımız 2 çocuk annesi bir hanımefendidir.Hepimizinde manevi annesi'dir. Anneler üzülmemeli.

Haklı iken haksız konuma düşmeyelim.

hayırseverizmir

03.08-2013, 16:22
sonuca yaptılarmı yaptılar
bunlar oy için ama olsun faydalanayım ama oy vermem:D
şaka bir yana hayırlısı bakalım

Esra_Mustafa

03.08-2013, 17:17
Meclisten geçmesini bekledik cumhurbaşkanının imzasını bekledik Resmi gazetede yayınlanmasını bekledik hepsi gerçekleşti şimdi belediyelerin keyfini bekleme vakti :)

death_king

03.08-2013, 17:24
Engelli ve yaşlıya tek kartla bedava ulaşım-Sabah - 03 Ağustos 2013 (http://www.sabah.com.tr/Yasam/2013/07/18/engelli-ve-yasliya-tek-kartla-bedava-ulasim) şu kartların çıkmasını bekleyeceğiz sanırım

mami23082

03.08-2013, 19:42
ankarada metrolar ücretsiz mi engelliye yaa ben indirimli kart kullanıyorum sadece ....

DADAŞ06

03.08-2013, 21:03
selam arkadaşlar

kafa karışıklıklarından bazılarını giderelim

1 ) hiç bir yönetmelik kanuna aykırı hareket edemez ve yönetmelikler kanundaki maddenin halk diliyle nasıl anlaşılıp nasıl uygulanacagını anlatır . yönetmelikler kanunun emrettigi alanı sınırlayamaz . açık olan kanun maddesinin uygulanması için yönetmeligin olmasına gerek yoktur

bu sebeple kanun açıktır % 40 engelini belgeleyen kişiler bu kanundan faydalanır

2 ) % 40 engeli nasıl belgeleyecegiz

a ) hastahanelerden aldıgımız engelli raporu

b ) özürlü kimlik kartlarımız

bunların dışındaki belgelerin ülke genelinde bir geçerliliği yoktur

3 ) şehir içindeki dolmuş yada otobüs olayına gelince

burdaki esas olay otobüs yada dolmuş yada tır yada metro yada kagnı yada atarabası olayı değildir esas olay toplu taşıma olayıdır ve kanun diyorki şehrin genelinde belediyeden aldıgı yetkiyle hizmet veren özel yada tüzel toplu taşımalara engelliler beleş biner . kıssacası belediyenin yetki verdiği otobüs dolmuş metro ulaşım kooperatifi ulaşım şirketi ( varsa atlı toplu taşıma sistemleri ) engellilere beleş

saygılar sunarım

gncali

03.08-2013, 22:05
DADAŞ06;

tamam da bunu belediyeler ne zaman onaylayacak yani resmi gazetede yayınlandı ama belediyeler kim bilir ne zaman uygulamya sokacak. bunun için neler yapmamız lazım şimdi belediyeye gitsek böyle bir şeyden habrimiz yok diyecekler

DADAŞ06

03.08-2013, 23:26
sayın gncali

bakın ben bir maliyeciyim ve sürekli mali kanunlar degişir . bir mükellef geldiği zaman resmi gazetede yayınlanmış bir kanunu gösterdiği zaman benim haberim yok deme şansım varmı ? yada böyle bir lüksüm varmı ? TABİKİ YOK adamı tefe koyarlar . her memur kanunlar çerçevesinde görevlerini yerine getirmek zorundadır yoksa idari suç işlerler ve size şunu idda ederimki memurlar kadar kanundan korkan hatta altına bile edebilecek başka bir zümre yoktur bu sebeple bir kanunu 40 kez okuyup ayrıca 3 tane amirine danışmadan hiç bir işlem tesis edemezler ve uzarda uzar halk arasında buna kıssaca bürakrasi denir lakin çok açık olan bir kanun karşısında hemen işlem tesis ederler ve bu kanun çok açık bir kanundur .

ayrıca yönetmeliğin beklenmesine gerek olmadıgını belirten ibare yine kanunun içinde mevcuttur alta aktarayım 88. maddedin 4. paragrafı şöyledir

“İlgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketler, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alırlar.

saygılar sunarım

ekinos

03.08-2013, 23:44
ya iyi diyosunuz da şehirler arasıda %30 çoğu firma indirim yapmıyo ne yapabildik

DADAŞ06

03.08-2013, 23:54
sayın ekinos

engelliler kanunu çıktıgında engelliler bayram etmişti süper diye ama biz bu kanunun süper olmadıgını hatta bazı maddelerinin rezalet oldugunu anlatmaya çalıştık ama başaramadık velvelev sizin anlattıgınız olay işte bu rezalet olan kısma dek geliyor şöyleki cezai bir yaptırımı olmayan kanun kanun degildir bu sebeple o firmalara bir şey yapılamıyor . lakin son çıkan kanunun cezai yaptırımı var ve artık bu yaptırım devlete gelir kaydediliyor son 2 yılda bu tür yaptırım kararları neticesinde devletin gelir kaydettigi rakam kdv gelirini geçti cok temiz kazanç hatta deli para işin içinde biri olarak bunu rahatlıkla ispatlarım
saygılar sunarım

bozo40

04.08-2013, 10:08
selam adana da bu sayılan var zaten yen bir şey degil fırınlayıp yeniden sürüyorlar hatta adanada özel halk otobüsü öyleydi sonra ağır engeli deyilim diye özeli kadırdı ZİHNİ ALDIRMAZ başkan şimdi sorarım bld başkanına ağır engelli birinin otobüse binemiceni biliyonuz kelime oyunu yapıyonuz tilkiler sizi seçim geliyor

mssql

04.08-2013, 12:08
İndirim otobüs firmalarına göre değişkenlik gösteriyor.Kurumsal firmalarda indirim oranları biraz daha artmaktayken, acente bazlı çalışan firmalarda ayıp olmasın indirimi yapılmakta.
Örneğin Kamil Koç 60 TL lik bilet için 15 tl almıyor.

gncali

04.08-2013, 12:34
tcdd %50 indirimliydi 1 hafta önce gittim adamlar hala %20 indirimli diyorlar öğrenci de %20 engellide %20 dedi sen zaten öğrencisin diğerine gerek yok aynı şeye denk geliyor dedi bende o kadar milletin arasında indirim çoktandır %50 oldu diyemedim

mssql

04.08-2013, 14:04
gncali;

İnternette biletler yarı yarıya.
Pulman için 40 tl olan bilet 20 tl oluyor.Gişedeki memurun bilgisizliğine denk gelmişsiniz.

http://s1308.hizliresim.com/1d/4/r3u7s.jpg

hayırseverizmir

04.08-2013, 15:48
gncali;
bilgisiz olanına denk geldiniz normalde tren engelliye yarı fiyat

gncali

04.08-2013, 18:53
aynen bana anlamayan denk geldi

KaRe

04.08-2013, 23:46
:) agaya beleş

gncali

05.08-2013, 18:57
:) bekleyecez bakalım

keremöz

05.08-2013, 22:26
selam erkadaslar ücretsiz diyorsanizda peki ben istanbuldan eski sehire gidecem gitdim bilet almaya bana soyleyecekleri su beyfendi melefes kontejan dol bu bir dahaki sefere birdahaki sefer ne zaman diye soruyorum oda bana ayin 10 da bu numarayi arayin eger yer varsa gidersiniz diyecek belesye engelliye eeee bukardarda beles olsun yani

DADAŞ06

05.08-2013, 23:14
selam arkadaşlar

sayın keremöz

1 ) yeni çıkan yasada kontenjan diye bir ibare okudunuzmu ?

2 ) trende boş yer varken engelliye yok demeleri hangi kanunlara aykırı biliyormusunuz ?

3 ) yukarıda anlattıgınız durumu düşünebiliyorsunuz peki bu durumda ne yapmalısınız biliyormusunuz ?

diğer arkadaşlara seslenerek ( herkesin affına sıgınarak ) devam edeyim

4 ) hep dert yanıyoruz sadece sözlü şikayet ediyoruz içimizden kaç kişi yazılı şikayette bulunuyor ?

5 ) burada belki dogru belki yanlış birbirimize destek olmak için yazılı paylaşımlarda bulunuyoruz allah aşkına bir sayında bilelim sadece bu başlıkta kaç arkadaşımız yazılanları okumadan aynı soruları sorarak cevap bulmaya çalışıyor ?

6 ) bir konuda aynı cevapları defalarca yazarak yardımcı olmaya çalışan iyi niyetli kaç tane arkadaşımız var ? ( onlara çok teşekkür ederim kendi adıma )

son olarakta o meşhur soru NE YAPALIM ????? NE YAPALIM ????? NE YAPALIM ???????


CEVAP = arkadaşlar ben çalıştıgım kurumda bimer den gelen şikayetleri gerekli kişilere ulaştırıp sonuçlanmasından sorumlu bir konumda çalışıyorum ve her şikayet ve bilgi isteme enkıssa sürede cevaplanmalı yada işleme koyulmalı yoksa cezai müeyyide ile karşılaşıyorum . inanın bimer çok işe yarıyor . bir öneri olarak türkiye genelinde her engelli bulunduğu belediyeye , tcdd ye , deniz işletmesine geri dönüşlü olarak son kanunla ilgili bimer şikayet dilekcesi yazsın ( hatta ben bir dilekce hazırlayım , zaman bulursam tabi , onu gönderelim ) ne dersiniz ?

saygılar sunarım

sonsuz sevdam

06.08-2013, 02:16
sen dilekceyi hazırla biz yollayalım sonuçta bizim için

TOLGA_HAN

06.08-2013, 09:49
Kardeşim ne kanundan bahsediyorsunuz siz. Dolmuş şöförleri kanun filan bilmezler. Onların kanunlkarı levye ve bezbol sopasıdır. Kanundan bahseden arkadaşlar türkiyede kanun var uygulayacak insan yok. Herkes birbirinden korkuyor. Haberlede şahit olmadık mı öldüresiye insanları dövenler 1 gün bile ceza almadan karakoldan çıkıyorlar. Kanunmuş dilde kalıyor tüm kanunlar.
Bu olayı tek bir şekilde çözerler nasıl mı? Engelli kişiye bir kart verilecek dolmuşa binerken otamatik olarak para ödenmiş gibi engelli arkadaş geçecek. Dolmuş sahibide devletten o engellinin dolmuş parasını devletten alacak.Özel şirketlerden bahsediyorum Başka türlü bu olay çözülmez eğerki kafaları bozulursa bedava bindirmeyi bırak ibret olsun diye bir güzel döverler. Devlet kanunları şahısla değilde bizzati şikayet üzerine kanunu ihlal eden şahısla kendisi muhattap olmadığı sürece biz engellileri beleşçi ve düşman olarak görürler.

turan yılmaz

06.08-2013, 12:24
arkadaşlar gecen gün ankara büyükşehir belediyesi 153 aramıştım konuyla ilgili o gün belediyelere yazı gelmemiştir deyip isterseniz bilgilerinizi alayım bilgilendireyim sizi dedi ve bugun gelen mesajda şikayet numrası ve aynen şöyle diyo yasanın uygulanması ile ilgili genelge hükümet tarafından belediyelere gönderildiğinde engelliler 65 yaş üstü yaşlılar şehit ve gazilerin eşleri çocukları anneleri ve babaları ile gazinin kendilerine toplu taşıma hizmeti verilmeye başlanacaktır BİLGİ İÇİN ARANABİLEÇEK TELEFONLAR 507 14 79 VE 507 15 67 BİLGİLERİNİZE RİÇA EDERİZ diye böyle bi mesaj geldi kısacası hükümet genelgeyi meclis açılmadan yapamıyor galiba kaldı sonbahara sabırrrrrrrrrrrrr ne diyelimmmmmmmmmm

kardelenn

06.08-2013, 12:58
:):)..

gncali

06.08-2013, 13:48
başka arayan yok mu

35izmir1

06.08-2013, 16:53
Izmirdede belediye otobüsleri yüzde 40 olanlara bedeva

bilgeadam

06.08-2013, 17:10
Istanbulda torba yasasından önce su yüzde 50 indirimli vapurlar belediye otobüsleri metrolar treleybüsler yüzde 40 engelliler ve ağır özürlülere refakatçisi ile beraber bedavaydı yeni yasa çıkmış gibi yayınladılar şu an elektrik ve doğal gaz gazilere ve şehit yakınlarına zaten indirimliydi oda yeni çıkmış bir yasa değildi yeni olarak neyin yasası çıkmış onuda anlamış değilim

sesene

07.08-2013, 01:29
bilgeadam;

Her sehirde uygulama farkliydi Simdi yeni yasayla farkli uygulama kalmayacak.

Ornek: Sakarya'da % 40 engelli vatandas toplu tasimalardan % 50 indirimden yararlanabiliyordu. % 60 ve uzeri serbest kart (ucretsiz) binebiliyordu. Agir engelli olanlara refekatci hakki yokdu.

Bazi sehirlerde hic indirim bile yokdu. Simdi her sehir bu yasanin ongordugu indirimleri uygulama zorunda.

çamlıca

07.08-2013, 09:15
Ankara ile ilgili bir gelişme var mı? Telefon kullanamadığımdan soramıyorum belediyeye.

sergete

07.08-2013, 10:39
ankara herhalde bu yasayı enson uygulayacak şehirdir mevcutta %40-59 arasına indirimli kullandirıyor

sesene

07.08-2013, 10:43
Buyuk olasilikla Yonetmeligin yayimlanip , ilgili kurumlara tebligi bekleniyor.

15-20 gunu bulur bu islemler..

çamlıca

07.08-2013, 10:55
ALINTIDIR


resmi gazete tarih:02.08.2013


sayı:28726


ulusal alanda kullanıcak olan kartlar hazırlanacakmış.


ankara büyükşehir belediyesini aradım. bu kartlar hazırlanana kadar indirimli kart almak için kullandığımız kartları şöföre göstererek otobüsleri ücretziz kullanabileceğimizi söyledi. arkadaşlar aile ve sosyal politikalar bakanlığı ile bulunduğumuz belediyeleri arayarak süreci hızlandıralım.

http://forum.memurlar.net/konu/1869691/

gncali

08.08-2013, 22:30
offf :(

çalık

09.08-2013, 10:28
Yönetmelik çıkmadan bir şey beklemyin boşuna.

Ehliyetlerin 5 yılda bir değişiceğini de göz önüne alırsak yakında forumda ehliyetlerin iptal edilmesine ilişkin bayağı konu açılacaktır. Büyük bir temizlik yapılacaktır.

Ehliyeti iptal edilenlere de ulaşım bedava, git onu kullan diyecekler.

ahmet3847

11.08-2013, 09:04
kayseride özel halk otobuslerınden ücretli yararlanıyoruz resmi gaztede yayınlanmış ama ne zaman uygulanacak bılmıyorum inşallah bir an önce uygulamaya geçilir.. :/

TOLGA_HAN

12.08-2013, 08:48
Bir şeyi merak ediyorum. Engelliler için bedava ulaşım sadece otobüsler için mi geçerli? Şehir içindeki minibüsleride de kapsıyor mu acaba. Bilgisi olan arkadaşlar varsa cevap bekliyorum.

death_king

12.08-2013, 09:14
otobüsler için değil sadece şehir içi minimüsler trenve deniz yolu için geçerli bu yasa :p

yunus_can

12.08-2013, 23:41
Bugün Ankara 153 irtibat bürosunu aradım. Ego otobüslerinin yasa gereği engellilere ücretsiz olduğunu yasanın resmi gazetede yayınlandığını söyledim ve halen % 40 engellilerin ücretsiz ulaşımdan yararlanamadığını söyledim bana bu konuda bilgilerinin olmadığını ego sosyal işler biriminin telefonunu verdi orayı aramamı söyledi. ego sosyal işler birimini aradım engellilere belediye otobüslerinin yasa gereği ücretsiz olduğunu söyledim İlgili torba yasa kanununun kabul edildiğini resmi gazetede yayınlandığını söyledim. Bu konuda kendilerine bilgi verilmediğini aynen eski düzen indirimli olarak otobüs hizmetlerinden yararlanacağımızı söylediler. Arkadaşlar ego tarafından hakkımız gasp ediliyor bu durumu bimere yazmalıyız.

ahmet3847

13.08-2013, 09:02
aynı şey kayseri'de de oluyor özel halk otobuslerınden halen indirimli yaralnıyoruz ilgili birimlere bildirmeliyiz...:'(

turan yılmaz

13.08-2013, 10:38
hala ses solul net bilgi yok resmi gazetede yayınlandı bunu belediyelere faks çekip bilgilendirmek zor olmasa gerek ya

KaRe

13.08-2013, 11:46
adanamız bukonuda en iyi illerden birisi demek özel halk otobüsleri ve beledyeye ait toplu taşıma araçları ücretsiz %70 ve üzeri engellilere de hem kendi hemde refakatçisi ücretsiz yararlanabiliyor birde anlamadığım ben şehirler arası trenide ücretsiz kullandım refakatçimle izmirde vapuruda kullandım ücretsiz ben de refakatçimde yani bu ücretsiz binme konusu vardı kaldırıp tekrar yeni verilmiş bir hak gibi önümüzemi sunuyorlar

*malcolmx*

13.08-2013, 12:55
Her belediye kafasına göre okuyup uyguluyor çıkan yasaları.Mesela yıllardır ankarada ücretsiz ulaşım hakkı sadece belediye otobüslerinde geçerli.Metro,ankaray ve halk otobüslerine ücretsiz binilmiyor..

çamlıca

13.08-2013, 14:49
Ankara Belediyesine internet üzerinden sordum ve cevap geldi
________

07/08/2013 tarihli ve xxxx numaralı başvurunuz ilgisi nedeniyle ego halkla ılıskıler grubu birimine iletilmiş olup , verilen cevap aşağıda belirtilmiştir ;

12/07/2013 tarıh ve 6495 sayılı kanunun ılgılı maddelerı kapsamında hızmet verecek toplu tasıma aracları, toplu tasıma hızmetlerının kapsamı ıle bu hızmetlerden ucretsız ve ındırımlı yararlanmaya ılıskın usul ve esaslar; malıye, ulastırma, denızcılık ve haberlesme, ıcıslerı ıle calısma ve sosyal guvenlık bakanlıklarının goruslerı alınmak suretıyle aıle ve sosyal polıtıkalar bakanlıgı tarafından cıkarılacak yonetmelıkle duzenlenecektır. Duzenlenecek bu yonetmelık yururluge gırdıgınde, kurulusumuzda da bu yonetmelıge gore gereklı duzenleme yapılarak; % 40 ve uzerı engellıler, 65 yas ustu kısıler, sehıt ve gazılerın eslerı, cocukları, anne ve babaları ıle gazılerın kendılerıne ucretsız toplu tasıma hızmetı verılmeye baslanacaktır. Halen kurulusumuzda; % 40 ıle % 59 arası engellıler, % 60 ve uzerı agır engellıler, altmıs yas ustu kısıler, sehıt ve gazılerın eslerı, cocukları, annelerı ve babaları ıle gazılerın kendılerının sehır ıcı toplu tasıma araclarında seyahat etmelerı ıle ılgılı mevcut uygulamaya devam edılmektedır. Bılgı ıcın aranabılecek telefonlar: 507 14 79, 507 15 67 bılgılerınıze rıca ederız.

Ilginize teşekkür eder , iyi günler dileriz.

gncali

13.08-2013, 19:16
o yönetmelik ne zaman yürürlüğe girecek acaba

KCETAŞ

16.08-2013, 09:56
arkadaşlar ücretsiz ulaşımdan yararlanmak için hala olumlu bir sonuç yok galiba ?

gncali

16.08-2013, 12:15
evet hala yok

Esra_Mustafa

17.08-2013, 10:22
hele bi seçim yaklaşsın iyice partilerin kulak ağrıtan anonslarını yapan otobüsler caddelerde gezmeye başlasın bi bayrakları caddelerde boy boy gösterilsin esnaflar yardıma muhtaç olanlar engelliler teker teker başbakan encümenleri tarafından ziyaret edilsin bir ozaman görün siz ücretsiz binişlerin onaylanmasını hizmeti ve kaliteyi ya seçimden sonra ? :D

_suna_

17.08-2013, 10:51
. izmirde yıllarca bedava bindiğim toplu taşıma araçlarına ne erzincanda bedava bindim ne de samsunda bedava binebiliyorum. hatta yaklaşık iki ay önce zam bile yaptılar. kısa mesafede para idaesi yapılırken herkese bize o bile yapılmıyor. kısa mesafede 75 kuruş öderlerken biz 90 kuruş ödüyoruz.

garip38

17.08-2013, 10:54
Tum dunyada ucretsiz yapılsa kayseri de yine aynı kalır cunku kayseri ayrı bir ulke arkadaşlar o yuzden kayseride zor kayseride birkere engelliler birbirine sahip cıkmıyor yolda görse selam bile vermiyor tutkunluk yok

hayırseverizmir

17.08-2013, 11:17
_suna_;
90 kuruşmu neden böyle bir ayrım yapıldı herkes 75 kuruşa binerken.ben izmirdeyim 2010lu yıllarda 750 kontörlü binerken şimdi bedava biniyom

gncali

17.08-2013, 13:36
Alo 183 ü aradım. 2 Ağustos da resmi gazetede yayınlanan karardan bahsettim şehir içi ulaşımın ve şehirler arası tcdd seferlerinin ücretsiz olacağını yani kararda yazılanları belirttim belediyelerde henüz uygulanmadığını söyledim. Ne zaman uygulamaya geçeceğini sordum. Henüz daha yönetmelikler çıkmadı çıkınca uygulanır herhangi bir tarih veremeyiz ilerleyen zamanlarda tekrara arayıp bilgi alabilirsiniz dedi. Anlaşılan daha çoooooooooooook bekleyeceğiz :mad:

hayırseverizmir

17.08-2013, 17:37
böyle beklicez mi

_suna_

17.08-2013, 22:30
izmirde ben 2005ten beri bedava biniyorum. hala gittikçe yinede yararlanıyorum bu olanaklardan ama engelli indirimi zaten olduğu için yakın mesafe bizi etkilemiyor. zararlı çıkıyoruz bu nedenle.

hayırseverizmir

18.08-2013, 11:50
_suna_;
peki bulunduğun ilin belediye başkanına çıkıpta durumu anlatmadınız mı

KCETAŞ

20.08-2013, 10:49
ARKADAŞLAR Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (http://www.udhb.gov.tr/) NA MAİL ATMIŞTIM GELEN CEVAP BU ...İlgi müracaatınız incelenmiştir. 6495 sayılı Kanun'un uygulanması hususu 103. Maddede belirtilmiş olup 88. Madde' de yer alan Kanun'un yayımı tarihinden itibaren uygulanacağı açıklanmaktadır. diyor ama incelediğimde uygulama tarihini göremedim.

alex_16

20.08-2013, 11:08
bursa da %40 ve üzeri olanlar ücretsiz, ve yanlış anlaşılma var belirtilen kişilere indirim veya ücretsiz taşıma sağlanmasının fırsat eşitliğine de önemli katkısı olacağını dile getirdi.

Hotar, “Farklı mevzuat hükümlerinden kaynaklanan, farklı uygulamalar sebebi ile şehit yakınları, gazi ve yakınları mağdur olmakta, engelliler ve yaşlılar hareket kısıtlılığı nedeniyle toplumun diğer fertlerine göre daha fazla emek ve maliyetle toplumsal hayata katılabilmekte ve özellikle yaşlıların hareket kısıtlılıklardan dolayı ulaşım desteğine ihtiyaçları artmaktadır. Bu kişilerin muafiyet, indirim veya belirli saat aralıklarıyla faydalanmaları fırsat eşitliğinin sağlanması adına çok önemli bir adım olacaktır” diye konuştu.

Esra_Mustafa

20.08-2013, 13:30
herhangi bir gelişme olursa yazalım arkadaşlar

ismail yavuz

20.08-2013, 15:04
selam arkadaşlar tren bedava dendı ama daha öle bışey yok biletimi yüzde elli indirimli aldım

hayırseverizmir

21.08-2013, 12:30
tren bedava olamaz ancak yarı fiyat olur ki normaldir

KCETAŞ

22.08-2013, 13:57
güncel...

Esra_Mustafa

25.08-2013, 14:11
hala bir ses yok sanırım

erşin

29.08-2013, 10:21
var mı bir gelişme?

_suna_

29.08-2013, 10:42
.........

YANDEX

29.08-2013, 10:58
nası yani anlamadım zaten bizde engelli kartı var yönetmelik felan diyorlar yayınlandımı ki emin olmadıgın konuda kesin bir dille yazma istersen

kardelenn

29.08-2013, 11:05
Canım engelli kartı yeterlimiymiş

KCETAŞ

29.08-2013, 14:40
Artık ücretsiz ulaşım uygulama geçse. ne zamana kadar bekleyeceğiz. Bir kanun çıkarttılar bir türlü uygulamaya geçilmiyor..

ahmet3847

29.08-2013, 18:51
kayseride inşallah olur uzun yol yürüyemıyorum :'( ne kadar indirmli olsada bilet dayanmıyor (özeL halk otobusleri) :mad:

KaRe

30.08-2013, 09:00
ücretsiz ulaşım yönetmenliği çıkması yakın eli kulağında olsa gerek azönce FOX TV sabah haberlerinde gösterdi yönetmenlik yolda diye hadi hayırlısı inşallah bir an önce çıkarda bu konuda sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız rahatlar

ahmet3847

30.08-2013, 09:36
sakaryada ücretsiz ulaşım başlamıştır... bilginize
Sakarya Bykehir Belediyesi - Haberler - Ulamdaki Yeni Dzenleme Sevindirdi (http://www.sakarya.bel.tr/haber.php?id=5434&uk=16&ak=44&uk2=37
i)nşallah bir an önce kayserıdede başlar :'(

Esra_Mustafa

30.08-2013, 12:10
antalyada böyle bişey yok nasıl bi saçmalık bu anlamadım

aradım firmayı ücretsiz biniş diye birşey yok indirimli biniş var dediler ayrıca yasa sisteme girdi ama derdinizi şoförlere anlatacaksınız eğer sizi ücretsiz bindirmezse beledıyeye bildireceksınız bizlik birşey yok dedıler ANTALYA ENGELLİLER ŞEHRİ Diyenlere sesleniyorum Bence uzaktan yakından alakası bile yok

ahmet3847

01.09-2013, 10:06
bir an önce uygulamaya geçse KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ :mad::mad::mad:

yunus_can

01.09-2013, 10:13
Arkadaşlar yasalaşan ücretsiz ulaşım hakkının uygulamaya geçmesini 65 yaş üstü ve gazilerde bekliyor onalarda bu duruma tepkili. Daha ortada hiç bir şey yok yönetmelik çıkacak diye uyutuyorlar.

kaplan19

01.09-2013, 22:53
2.5 yıldır uğraştığım projemi sonunda meçlisten geçirtip yasalaştırmaya vesile olduğum için çok sevinçliğim ağır özürlülerve yanında en az bir refakatçısı Türkiyenin her yerinde Toplu taşımadan üçretsiz faydalanacaklar...

Bu kanun resmi Gazetede ilan edilmiş olup şu an Sosyal Politikalar Bakanlığında yönetmeliğin hazırlanması aşamasındadır. en fazla 3 ay içerisinde o engellilere yapmacık etkinliklerde bulunan Belediyelere inat tüm Türkiyede uygulanmaya başlayacaktır. Başta Çorum Belediyesi 2.5 yıldır bu projeyi uygulamamaya direndiği için
uygulanmaya başladığında Çorumda binlerce Engelli ve aileleri tarafından naletlenecektir. Tüm Türkiyeye duyurulur. Lütfen bu yazımı okuyanlar tüm sanal alemde bulundukları sitelerde paylaşsınlar. Millet bu insan sömürücü insanları aldatan belediyelerin ne olduğunu görsünde (İstisnalar hariç)sonunda azmin herşeyi alt edeceğine inansın...

Türkiyede sakatlar derneği ve bir çok engelliler dernekleri statüsündeki kurumlar ancak yemeli içmeli toplantılar yapıp sadece eylenmeye ağırlık versinler aman kalıcı bir şeyler yapmasınlar çünkü çok ayıp olur.

ahmet3847

02.09-2013, 14:10
kayseride olmaz diye düşünüyorum :/ belediye otobuslerınden ucretsiz özel halk otobuslerınden ındırımlı yararlanıyoruz şimdi hepsimi ücretsiz olacak kayseride, 65 yaş üstü,gazi ve gazi yakınları,şehit yakınları zaten toplu taşıma araçlarının hepsinden ücretsiz yararlanıyor..bir tek biz engelliler yararlanıymıyoruz haksızlık bu :'( :mad:

efsane999

03.09-2013, 01:41
Ocak Ayını bulacak sanırım bu düzenleme.

izmirksk35

03.09-2013, 03:07
kurban bayramınada kadar yetişir bence o kadar uzun sürmez ekimde zaten meclis açılıyo.

ahmet3847

03.09-2013, 15:55
http://www.samsun.bel.tr/haber-Detay.asp?NewsId=1073
s (http://www.samsun.bel.tr/haber-Detay.asp?NewsId=1073)amsunda böyle bir başlık duyurusu var kayseride adı bıle geçmıyor :/

koselim

04.09-2013, 14:38
Arkadaşlar ücretsiz ulaşım için BİMER'e şikayet yazısı gönderdim.
Bana gelen cevap şöyle bilgilerinize sunuyorum. Sizler buradan ne anlıyorsunuzİlgi: 06.08.2013 tarih ve 665786 sayılı elektronik postanız.

İlgi müracaatınız incelenmiştir.

6495 sayılı Kanun'un 88. maddesi yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Uygulanmak zorunda olduğundan uygulamayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulması uygun olacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim

efsane999

04.09-2013, 23:47
Yasa çoktan çıktı ve Meclisle işi kalmadı.Son yetkili merci Bakanlık.

izmirksk35

05.09-2013, 00:29
Arkadaşlar geçen gün gazetede okudum 9 eylül'de gece 22-00 06:00 saatleri arası alkol satışı yasağı yürürlüğe girecekmiş aynı torbada kabul edilmişti bizim yasa belki bizimde 9 eylülde başlar ücretsiz ulaşım

akre74

06.09-2013, 10:45
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nı aradım ilgili yazıyı valiliklere gönderdiklerini söylüyorlar.Valiliklerler de şu anki mevcut kartlar mı geçerli olacak yoksa yeni kart mı basılacak diye bir çalışma yapacakmış her nedense bir türlü karar verip uygulamaya sokamadılar.

ahmet3847

07.09-2013, 12:50
ne zaman uygulanacaksa artık :/

efsane999

08.09-2013, 13:55
Ne düzenlemeymiş kaç zaman oldu haala tık yok.

turan yılmaz

12.09-2013, 09:49
ses yokmu

ahmet3847

12.09-2013, 11:51
kayseri büyükşehir belediyesinden hala bir ses yok :'(

UĞUR-60

12.09-2013, 12:16
Tokat belediyesi yazı gelmesini bekliyor yazı gelince tokatta engellilere ücretsiz olacak

sesene

12.09-2013, 12:25
Sakarya Buyuksehir beldiyesi 10 gunden fazla oldu uygulamaya basladi.

ahmet3847

12.09-2013, 12:29
kayseri'de çok ilginç 65 yaş üstü,şehit yakınları,gazi ve gazi yakınları'na serbest biniş kartı veriliyor (özel halk otobusu ve diğerleri hepsınden ücretsiz yararlanıyor) engelliler ise ister ağır engelli olsun ısterse, %40 oranında engellı olsun belediye otobuslerı hariç özel halk otobuslerınden ve tramvaylardan ücretli yararlanıyoruz bu adalet değil, zor yürüyen bir engellıye bir bilet ne kadar dayanır ? inşallah bir an önce bu duzenlemeye engellilerde katılır..

blackman34

15.09-2013, 20:35
Merhaba;

Şehirlerarası yolculuklarda indirim hakkımız var mı? Eğer ki var ise; indirim ne kadardır? Bana bu konuyla ilgili yasanın linkini gönderebilir misiniz? Yardımcı olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum...

UnFeeLinq

15.09-2013, 20:43
blackman34;

böyle bir hakkınız var. en az %40 raporunuz varsa %50lik bir indirim söz konusu sanırım ama bunu her firma uygulamıyor. uygulayan firmalarda genelde %30 olarak uyguluyor. benim bildigim bu kadar :)

blackman34

15.09-2013, 21:06
UnFeeLinq;

ilk önce vermiş olduğun cevap için teşekkür ederim. Bu P lik indirimin söz konusu olduğu yasanın linki var mıdır? Otobüs firması yasayı görmek istedi..

ahmet3847

15.09-2013, 22:23
yeni bir haftaya başlıyoruz inşallah bir gelişme olur.. :((

UnFeeLinq

15.09-2013, 23:01
blackman34;

http://www.engelliler.biz/forum/ulasim/4306-engellilerin-sehirlerarasi-seyahatlerde-yuzde-30-indirim-hakki-ve-sikayet-mekanizmasi.html

sevda buyuk

16.09-2013, 00:42
yasayı görmek isteseler araştırma yaparlar... zaten biliniyor ben geçen sene hatay a gittim %30 indirimle normalde %50 ödenmiyor falan dediler 75tl olan bileti 56 tlden aldım bu yasa geçen senede vardı zaten

UnFeeLinq

16.09-2013, 20:24
uzun yıllardır var bu durum. yasadan habarimiz yok diyen firma ya yeni kurulmuştur yada safa yatıyordur :)

KaRe

16.09-2013, 23:34
ben diyorum olan yasayı yeni çıkartmışlar gibi çığırtkanlık yapıyor devlet ben 2 sene önce trenle şehirler arası ücetsiz bindim hem ben hemde refakatçim her ikimizde ücret vermeden sadece bilinmiyordu engelliler arasında birde seçim yaklaşıyor ayağına durdurmuşlardı sorduğumuzdada düzenlemme falan var deyip geçiştiriyorlardı maksat seçim malzemesi olsun böyle ufaktan çıokta işine yaramayacak bir uygulama yi yaptık ettik engellinin hizmetine sunduk diye söylenmesinler yapacaklarsa birşeyler şu arap saçı olan ve berbat bir yönetmenlikle engellinin elinden aldıkları 2022 maaşı yönetmenliğini düzeltsinler

turan yılmaz

17.09-2013, 09:40
sayın kare ya yanlışını düzeltmek istiyorum engelli 65 yaş ve ücretsiz ulaşım diye bir şey yoktu ama şu şekilde bi uygulama vardı sayıyorum sırayla istanbulda 40 ve üstü belediye çoğu yerde ücretsiz mahkemeyle kazanıldı ankaraya gelelim ankarada 60 raporu olana serbest ve refakatçi sebest ama 40 ile 59 serbest değil indirimli sadece ve örnek tokat indirimli örnek Eskişehir 40 üstü olan serbest beledieye tramway vede elektronik kart vermişler binen kişinin engelli olduğunu anlamazsın şimdi örnek yaşlılara çoğu yerde nasıl bilmem ama ankarada saat 10 ile 16 arası ücretsiz ve yıllık 60tl mi70 tl mi ne ücret ödüyo vede çok şahit oldum saat 9,55 geciyo diye bindirmeyen şöför bi sonrakine bin diyen örneği çok gazilerimizle ilgili olan hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim ve şehirler arası otobüs yüzde 30 olan indirimi uygulamazken 50 çok zor helede ağır özürlü ücretsiz ve refakatçi si ücretsiz zor bin dereden su getirirler sayın kare arkadaşım madem bilmediğin konu hakkında yalan yanlış yorum yapma ve secime denk getirmelerini bende kınıyorum niye uzatılıyor resmi gazetede yayınlandımı tamamdır ankarada şu an yaşlılarımız saat sınırlaması kalktı birde tüm ülke genelimizde 40 ve üşüt engellilerimiz yaşlılarımız gazilerimiz tüm ülke geneli tek kart verilerek faydalandırılırsa süper olur il ildeğişik uygulamar bugüne kadar olan saçmaydı zaten bana göre istanbulda ücretsiz ise ankarada niye aynı değildi iki şehirde bu ülkenin böyle saçmalık olmazdı zaten

çalık

17.09-2013, 11:07
Yasada yer alan hususların tüm ülke genelinde uygulanması için ( akıllı kart vs. ) yönetmelikle düzenlenmesi gerekiyor. Yetki aile ve sosyal politikalar bakanlığında. Yönetmeliğin bir an önce çıkarılması için herkes oraya başvuru yapsın. Ben pek ümitli değilim açıkçası. Yerel seçimlere doğru ancak çıkar. Reklam yapmak için.

turan yılmaz

19.09-2013, 09:06
arkadaşlar ücretsiz ulaşımda uygulamaya geçme aşamasında sona geliniyor ankara 153 ile konuştum dün akşam ankara ego ile aile sosyal politikalar bakanlığı ile birlikte irtibatta olduğunu şuanda nasıl bi uygulama yapılacağına dair görüşme yapıldığını yakın bizaman da uygulamaya geçeceğini belirttiler aynı kartlarla devammı yoksa başka akıllı kart uygulaması olaçakmı ankarada size verilecek kartlar tüm ülke genelinde geçerli olacağı için ona göre göre uygulama başlayacak

hayırseverizmir

19.09-2013, 16:20
yani şimdi ben izmirden kalkıp o kartla ankarada bedavamı dolaşcam saçma

turan yılmaz

19.09-2013, 17:21
allah aşkına neresi saçma türkiyede hangi ile gidersen belediye araç larına ücretsiz olması neresi saçma söylede bizde bilelim ömrü hayatında izmirden dışarı çıkmıyomusun sen saçmala saçmalayan sensin farkında değilsin

hayırseverizmir

19.09-2013, 19:01
ben şuna inanamıyom %40 olanlara paralı yapan ankara belediyesi şimdi bende mi paralı faydalanacam yoksa bedavamı olacak gerçi ben bedava olacağını hiç sanmıyorum bu akparti belediyelerinde engelliler indirimli biniyor bedava bindirmezler birde şöyle bir şey var belli saatte faydalanılıyor mış ankarada ne işime yarıyacak izmire gelde 24 saat bedava bin toplu ulaşımlara dolmuş hariç

UnFeeLinq

19.09-2013, 20:51
o halde sen izmirde kal.

greensea

20.09-2013, 09:18
Bende bursada ikamet ediyorum bursa da büyükşehir belediyesi akpnin bursada da biz istediğimiz saat ücretsiz biniyoruz net bilginiz olmadan bi partiyi karalamayın boşyere bu akp chp vs. farketmez ve eminim ki daha kaç şehir vardır aynı şekilde ücretsiz olan bilmeden karalamak ne kadar kolay ilginç doğrusu...

april14

20.09-2013, 09:46
Ankara'da indirimli veya serbest geçiş kartı olan engelli vatandaşlar Ankara EGO otobüslerinden, otobüslerin çalışma saatleri boyunca ücretsiz veya indirimli geçiş hakları vardır. (ANKARAY,METRO ve Özel Halk Otobüsleri için serbest geçiş yoktur,çalışma saatleri boyunca indirimli geçiş vardır) Kulaktan dolma laflara itibar etmeyin lütfen. Bilginize.

turan yılmaz

20.09-2013, 10:04
kardeş bende ankarada oturuyom yazdıkalrımı okursan kulaktan duyma laflar olduğunu anlarsın diğer bir bilgiyi bana ego verdi 40 olan engellilerede ücretsiz olacak kulaktan duyma bir laf değildir bilgine

april14

20.09-2013, 12:41
Duran; sana birşey dediğim yok. özer özkan "belli saatte faydalanılıyor mış ankarada" dediğini çürütmek için yazdım onları. bir kaç saat gibi bir kısıtlama olmadığını, tüm gün boyunca Otobüs çalışma saatlerinde indirimli veya serbest geçiş olduğunu ve Kulaktan dolma laflar gerçeği yansıtmadığını söylemek adına.

UnFeeLinq

20.09-2013, 22:34
özere bakmayın siz adam chp li fazilet partisinde çalışıyor :D:D:D:

hayırseverizmir

21.09-2013, 00:24
bakın ben chpli değilim bu bir ikincisi saadet partiliyim engellilere hakaret eden akpartililere saygım var 3 şunu söyliyim akparti engellilere hakaret etti niye bunlara oy veriyorsunuz

turan yılmaz

21.09-2013, 09:20
sayın özkan yazını bile yanlış yazmışsın engellilere hakaret edene saygın var öylemi kusura bakma bana hakaret eden hangi parti olursa olsun saygımmmmmmmmm olmazzzzzzzzzzz bazen galiba yazdığının farkında bile değilsin partizanlık yapıyım diye dünde yazdığın şuydu şimdi ben bu kartla gelip ankarada üçretsizmi gezecem ne saçma düşün neresi saçma

DADAŞ06

21.09-2013, 13:55
sayın BAŞBAKANIM

2 ağustos 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı kanunun 88. maddesinde '' % 40 engelli olduğunu belgeleyen engellilerin şehir içi ulaşımda kamuya ait veya kamunun izni ile çalışan otobüs tren metro . şehirler arası ulaşımda kamuya ait veya kamunun izni ile çalışan tren ve deniz otobüsü ulaşımlarından ücretsiz olarak faydalanır '' ifadesi çok açık bir şekilde hüküm ifade etmekte iken . gene aynı kanunun aynı maddesinde sorumlu kurumların gerekli tedbirleri almakla yükümlü oldukları açık bir şekilde ifade edilmiş iken . ben ................... tarihinde ............... şehrinde .................. ulaşım aracına binmek istedigimde yetkili memur tarafından '' bize bu konu hakkında yazı gelmedi veya aile bakalıgı yönetmelik çıkarmadı '' gibi söylemlerle araca binmem engellenmiştir . sizden ricam kanun mu geçerli yönetmelik mi geçerli ? ve kanunda açık olan bir ifade için yönetmeliğin beklenmesine gerek olup olmadıgının ? araştırılarak tarafıma bilgi verilmesini saygılarımla arz ederim.


ARKADAŞLAR yukarıdaki yazdıgım karalamada eksiklikleri doldurup yazıyı düzenleyerek BİMER e gönderelim

saygılar sunarım

akre74

21.09-2013, 21:18
2 Ağustos 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28726KANUNBAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6495 Kabul Tarihi: 12/7/2013

MADDE 88 – 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine birinci ve dördüncü fıkralarından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, aynı maddenin mevcut ikinci fıkrasında yer alan “malûl, yaşlı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasında yer alan “ilgili hükümleri” ibaresi “ilgili diğer hükümleri” ve beşinci fıkrasında yer alan “üçüncü fıkrada” ibaresi “beşinci fıkrada” şeklinde değiştirilmiştir.

“24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun veya 28/5/1986 tarihli ve 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki hizmetleri sebebiyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlananların; 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi ile mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesine, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre vazife malulü sayılarak aylık bağlananların kendileri, eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin kendileri ile eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış çocukları, anne ve babaları; yukarıda sayılan kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılacak şekilde hayatını kaybedenlerin ya da aynı kapsamda aylık almaktayken hayatını kaybedenlerin eşleri, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocukları, anne ve babaları; engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.
Türk vatandaşı olan altmış beş yaş ve üzeri kişiler, demiryolları ve denizyollarının şehiriçi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak, demiryolları ve denizyollarının şehirlerarası hatlarından ise P indirimli olarak yararlanırlar. Bu fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar, belediyeler, belediyeler tarafından kurulan şirketler, birlikler, müessese ve işletmeler altmış ila altmış beş yaş arasında bulunan kişilerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmasını sağlayabilirler.”
“İlgili kurumlar, belediyeler ile belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketler, ücretsiz ve indirimli seyahat hakkının kullanılması ile ilgili olarak gerekli tedbirleri alırlar. Ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması hâlinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi için toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası mülki idare amiri tarafından uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamında hizmet verecek toplu taşıma araçları, toplu taşıma hizmetlerinin kapsamı ile bu hizmetlerden ücretsiz ve indirimli yararlanmaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme, İçişleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının görüşleri alınmak suretiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
1005 sayılı Kanun ve 3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar ile 5434 sayılı Kanunun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddelerine veya 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesine göre harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananların ya da 2330 sayılı Kanuna veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre aylık bağlananların veya harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam eden kamu görevlileri ile harp veya vazife malullüğü aylığı almakta iken 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında çalışmaya başlamaları nedeniyle ödenmekte olan aylıkları kesilenlerin, bu fıkrada sayılan kanunlar veya maddeler gereğince dul ve yetim aylığı bağlananların ikametgâhlarında kullandıkları elektrik enerjisi ücreti %40’tan; belediyelerce tahakkuk ettirilecek su ücreti ise P’den az indirim içermemek üzere belirlenecek tarife üzerinden alınır.”


MADDE 103 – Bu Kanunun;
a) 13 üncü maddesi 1/8/2013 tarihinde,
b) 46 ncı maddesi bu Kanunun yayımını takip eden ay başında,
c) 75 inci maddesi 1/10/2013 tarihinde,
ç) 77 nci maddesi 15/1/2014 tarihinde,
d) 80 inci, 91 inci, 92 nci, 93 üncü, 94 üncü, 95 inci, 96 ncı, 97 nci, 98 inci ve 99 uncu maddeleri Ağustos 2013 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 1/1/2014 tarihinde,
e) 90 ıncı maddesi 12/7/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
f) Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası 1/6/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
g) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 104 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

1/8/2013

Görüldüğü üzere torba yasadaki 88. madde resmi gazetede yayımlandığı tarihte (2 Ağustos 2013) yürürlüğe girer deniliyor.Yani yasanın uygulanmaması kanımca suç teşkil ediyor.

KCETAŞ

26.09-2013, 11:45
Arkadaşlar ücretsiz ulaşımda hala bir gelişme yok mu ?

destkop

26.09-2013, 11:53
ankara egoya sordum bilgi edinme hakkı kanunu çerçevesinde bilgi almak istedim yazılı olarak cevap vermişler. ilgili yönetmelik çalışmaları aile ve sosyal politikalar tarafından tamamlanıp kurumumuza yönetmelik geldiği anda uygulamaya konulacaktır denildi. tekrardan aile ve sosyal politikalar bakanlığına mail attım cevaben şöle demişler. yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. bitince kamuoyuna paylaşılacaktır denildi.

fetihim

26.09-2013, 11:55
1997 de işe girdim doguşdan ortopedik rahatsızlıgım var şim di rapor almak istiyorum ne yapabilirim 5000 gün primim var askerligimide yaptım

yardımcı olursanız sevinirim

Bio

26.09-2013, 13:28
Arkadaşlar neden başlamadığı hususu şudur. Bu kanunların çıkarıldığı tamam ancak Yönetmelik hala kurumlara intikal etmemiştir. Yönetmelik gönderildiği zaman uygulama başlar. Kurumlar ezbere iş yapamaz tepede reklam var ancak iş uygulamaya geldiği zaman beklemek durumundasınız olay bu....

DADAŞ06

26.09-2013, 15:16
sayın bio
kanunda açık olan bir madde için yönetmelik beklenmez. bütün kurumlarda bu böyledir . hiç bir yönetmelik kanundan üstün degildir ayrıca kanunda verilen hakkın aksine hüküm ifade edemez bu bağlamda o yönetmelik bekleyen işgüzarlar şunumu zannediyorlar : yönetmelikte % 40 üzeri engelli olduğunu belgeleyenler indirimli yada sadece trene yada sadece otobüse yada sadece vapura binecekler % 60 üzerindekiler hepsine beleş binecekler . yok böyle bir şey kanunen açık olan bir ibare için yönetmelik beklenmez . yönetmelik kanunda açık olmayan durumları düzenler .

arkadaşlar yukarıda yazdım : bimere toplu bir şekilde başvuralım bakın nasıl çözülür

saygılar sunarım

turan yılmaz

26.09-2013, 15:27
10 defa yazdım en az ama sonuç yok mutlakaa baya yazan olmuştur

çalık

26.09-2013, 16:05
Yönetmelik kanundan üstün değildir doğru. Ancak yasanın ülke genelinde aynı şekilde uygulanması ve uygulamada oluşabilecek kaos ve karmaşının önüne geçilmesi yani uygulamada birliğin sağlanması için şarttır.

İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşlardan görüşler alınır, bu görüşler doğrultusunda taslak oluşturulur ve taslak tekrar görüşe açılarak son şekli verilir ve resmi gazete de yayınlanır.

Enerjinizi kısır tartışmalarla harcamaya gerek yok. Herkes Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile iletişime geçerek bir an önce çıkması için baskı yapsın.

Esra_Mustafa

27.09-2013, 13:10
Dün Antalya A-kent Başvuru Noktasındaki Görüşmemde Yetkili Kişi Artık Başbakan Özürlüler İdaresi Başkanlığı Kartıyla Ücretsiz Biniş Sağlayabilirsiniz Dedi Kartınızı Gösterdıgınız Taktırde Bu Hizmetten Artık Faydalanabilirsiniz Dedi Ama Şöyle Bir Durum Söz Konusuymuş Kırmızı Otobüsler Ve Tramvaylar Bu Konuda Sorun Çıkarmıyormuş Beledıyeye Ait Araçlar Oldugu İçin Ama Beyaz Otobüsler "Bu Benim Şahsi Aracım" Deyip Para Talep Etme Durumları OLuyormuş Yani Anlıcağınız Yine Fos İşimiz Gücümüz Bu Saatten Sonra Şoförlerle Muhattap Olmak Kanımca

turan yılmaz

27.09-2013, 13:19
zaten belediye tramway özel domuş otobusun uygulamayacığı kesin yasada bunu bu şekilde belirtiyor komple tüm ulaşım araçları ücretsiz demiyor TCDD belediyeye bağlı şehirler arasında indirim ağır olan engelli ye refakatcişsi ile birlikte ücretsiz ama uygulanmaz

izmirksk35

04.10-2013, 18:35
ne oldu bizim bu ulaşım hala bi haber yok mu meclis açıldı kurban bayramı yaklaştı hala ses yok kabak tadı vermeye başladı artık.

burak_br

04.10-2013, 19:45
bizahmet çıksın artıkk

Bio

04.10-2013, 21:16
Arkadaşlar bugün bakanlık , şehit ve gaziler derneği ile telefonda görüştüm 2 cevapta bu yılın sonunu bulur dediler :D reklamı iyi yaptılar yine maşallah yasa çıktı yönetmelik bekliyor herkes :D

KaRe

04.10-2013, 22:40
iyi ama 65 yaş kişiler şehir içi ulaşımı ücretsiz kullandıklarını söylüyo herkez yani mesela bugün bile 65 yaşındki bir amca konu geçti ve kendisi ücretsiz bindiğini söyledi yönetmenlik çıkmadıise millet nasıl binebiliyor acaba adanamızın herzamanki ayrıcalıklarından birimi acaba adanamızda bu gibi uyguamalar diğer illere göre sıkıntısız işliyo demek adana beledyesiyle alaklı birşey yani insiyaftif kullanıyo sanırsam :)

ferhat1965

05.10-2013, 00:54
istanbu,.da yasiyorum yüzde 71.raporum var,2 ekim 2013 Carsamba gunu toplu tasima araclarina binmek adina Kendime ucretsiz kart cikardim.. Not.öncedende yüzde 60 raporumla toplu tasima araclarina ücretsiz biniyordum..

keremöz

05.10-2013, 08:25
merhaba arkadaslar (ABD) onay verirse tayip beyde dümeye basip tamam der ama secimlere 3 gün kala egerki ömrünüz yeterse birkaciniz görürsünüz hoscakalin saglicakla

burak_br

05.10-2013, 10:42
ya çok mu zomruşl bir yönetmelik yaıyınlamak

sumerr

05.10-2013, 23:27
Bu ülkede hangi parti iktidar olursa olsun, engelliler için yaptıkları yenilik içeren hizmetleri, günü geldiğinde özürlülerin suratına çarpmıştır... Bu teknoloji çağında, sahip olunan imkanlar ile YASA' nın işlemesi için gereken YÖNETMELİK' ler 1 ay içinde hazırlanamıyorsa YAZIKLAR OLSUN... YÖNETMELİK hazırlamak, bu kadar uzun sürmez, bu acizliği sırf Parti Sempatizanlığı uğruna destekleyen üye arkadaşlara da yazıklar olsun... Bu arada ben herhangi bir partinin ne üyesi ne de sempatizanıyım...

ahmet3847

06.10-2013, 10:32
arkadaşlar seçim günü yaklaşınca kesin birşey olacak o yüzden mart 2014 bekleyin seçime 1-2 hafta kala bütün belediyeler aynı anda uygulamaya koyacaktır..

mehmetselcuk

06.10-2013, 12:01
Ahmet3847 arkadasıma katılıyorum seçim seçiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmmmm :)))))))

castabala

06.10-2013, 12:19
arkadaşlarım merhaba ; bir an önce hallolur inşallah.Buralara yazılanlar elbette faydalı ve iyi şeyler,sayın bakanların da twitter,facebook larına da düşüncelerimizi yazalım,

Bio

06.10-2013, 15:18
Seçime yakın açıklanır reklama devam ederler :D olay bu arkadaşlar bu yasadaki çok kolaylık yerel yönetimlerde mevcuttu o yüzden çok şehirde uygulama yapılıyordu örnek mersin zaten ücretsiz seyahat hakkı vardı engellilerin :D

Sumerr doğru tespit kardeşim tebrikler...

coversy5

06.10-2013, 15:38
kanun çıktı ama ne zaman hayata geçecek kimsenin bilgisi yok

aNGaRaLıı

06.10-2013, 17:36
dogru mu bilmiyorum ama otobüs şöföründen duydugum kadarıyla yılbaşından sonra engelli yakınıyla aynı soyadı taşıyanlara ücretsiz olacakmış otobüs... bilgisi olan varmı bu konuda?

falim

06.10-2013, 21:15
bide ben sorayım bir ankaralı olarak şimdi bu otübüs kartları degişiyor engelli ler indirimli kullanıyoruz kartlar kalkınca bizim durum ne olacak ankaranın yüz karası belediye başkanı olursa daha çok çekeriz yasada çıksa kanunda çıksa başkan degişmeyince bi halt olmaz allah ankaralılara sabır versin derim

turbay

07.10-2013, 21:35
Ankara nın büyük çoğunluğu sizin gibi düşünmediğine eminim yüz karası da ne demek adam ANKARAYI ANKARA yaptı.böyle yazıları okuyonca bi engelli olarak keşke bedava yapmasalar diyorum yazıklar olsun

hayırseverizmir

08.10-2013, 14:11
türkiye belediyeciliğinde chp ve akp engellileri eziyor summere katılıyorum

musti

08.10-2013, 15:07
arkadaşlar meclis yeni açıldı aynı şekilde belediye meclisleride yeni açıldı adamlar tatildeyken mi yönetmelik çıkartacak biraz mantıklı olun birde yıl sonunda çıkmasını bekliyorum. Nedeni her belediyenin mali bütçesi var yönetmeliği yılın ortasında çıkartırlarsa bütçede mali kayıp oluşur, yeni yıl da çıkartacaklarki ulaşım bütçesini ona göre ayarlasınlar.

Bu arada Ankarada yeni kart sisteminde tek tip Ulaşım kartı olmayacak Üç tip ulaşım kartı olacak

1.si Tam Kart
2.si İndirimli Kart (öğrenciler için)
3.sü Ücretsiz Biniş Kartı (Engelliler, Yaşlılar, v.b.)

Ankarada artık kimse otobüs şöförüne paso göstermek veya ücretsiz biniş kartı göstermek zorunda kalmayacak.

çalık

08.10-2013, 16:31
musti;

Güzel mantıklı konuşuyorsun da yönetmeliği belediyeler çıkarmayaca ki. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkili bu konuda.

Diğer taraftan belediyelerin mali durumu buna engel idiyse yasanın yürürlük tarihi yılbaşına ertelenirdi ve sorun çözülürdü.

Yorum yaparken daha derinlemesine düşün lütfen.

KaRe

08.10-2013, 16:50
yeni bi uygulama değilki neden yeni bir uygulama gibi gösteriyor ve bir çok engellilerde yeni olarak görüyor hemen hemen tüm illerde ücretsiz kullanabiliyor toplu taşımaları engelliler

yönetmenlikte seçime 5 kala çıkartılırki biz engellilerde deriz üff uygulamaya bak saolsun AKP dur oyumuzu ona verek diye düşünürük he ona veririk üçün birini :D
anamızı ağlattı 2022 engelli maaşlarında yapacaksa bi hatrı sayılır uygulama yapacaksa seçime yatırım 2022 sorununu halletsin

memoli436

08.10-2013, 17:03
Arkadaş bizim memlekete (Bingöl) belediyeye ait taşıma aracı yok bu uygulama özel halk otobüslerinde de geçerli mi

bozo40

08.10-2013, 17:13
birde benden dinleyin adana da engelliye 3 yıldır beleş otobüs ama türkiyenin en pahalı suyunu içiyoruz indirimli. olsada aytacı çok sevmezdim ama oy verdim zihni aldırmaz şuan başımızda adam hiç bir şeye aldırmıyor soyadı gibi

keremöz

08.10-2013, 17:32
turan kardes nekadar yalakalık yaparsan yap türküyede okadar suriyeli arap ajanlar varken melih abin seni ise almaz ok

musti

09.10-2013, 11:47
KaRe;

yeni uygulama değil diyorsun ama Ankara'daki bir engelli İstanbul'da bedava biniş hakkını kullanabiliyormu arkadaşım birde istanbul'da %40 ve üzeri engelliler bedava binerken Ankara'da % 60 ve üzeri engelliler bedava binebiliyor. Bu yasa her ildeki değişik uygulamaları kaldırıyor.
Ankara'daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hangi haklardan yararlanıyorsa İstanbul'daki de Adana'ki de Diyarbakır' daki de aynı haktan yararlansın diye çıkartılan yasa ve Ankara'daki Engelli arkadaşım İstanbul'a gittiğinde toplu taşımadan ücretsiz yararlanabilecek. Bu yasa bunun için önemli

Hiçbirşey değişmiyor diyenlere

2022 maaşının yüksek olmasını ben şahsen bir engelli olarak istemiyorum.

Sebebi ise 2022 maaşı yüksek olursa engelliler engelli arkadaşım iş aramaz ve bu maaş bana yetiyor diyerek topluma katkıda bulunmaz kendini toplumdan soyutlar

Eğer şuan Engelliler özel sektörde çalışabiliyorsa bu hükümetin sayesinde 2005 te çıkardıkları Engellilerin istihtam edilmesi konusundaki yasayla ben 2006 beyri bir özel sektör kuruluşunda çalışıyorum. Bir araştırın bakalım 2005 yılına kadar kaç engelli çalışma hayatında yer alıyordu. Şimdi kaç engelli iş bulabiliyor iş buluyor beğenmiyoruz bile

Ağır engelli arkadaşlarıma şimdiye kadar kim evde bakım parası verdi benim kuzenim için devlet yengeme her ay 650 TL bakım parası ödüyor bu para sayesinde ev almaya cesaret ettiler ve 2010 yılında bankadan kredi çekerek ev aldılar

Bunlar biz engelliler için güzel gelişmeler ama yetmez dahada geliştirilmesi lazım

Yiğidi öldür hakkını ver diye bir söz var o yüzden siyasi iktidarı sevmeye bilirsiniz ama yaptıklarını görmezlikten gelmemek lazım.

Saygılarımla,

Esra_Mustafa

09.10-2013, 12:37
Arkadaşlar antalyada şuan "başbakanlık özürlüler idaresi başkanlığı engelli kimlik kartınızla" trawaylarda dahil tüm ulaşım araçlarında ücretsiz biniş yapabılıyorsunuz bu devreye girmiştir ama bazı şehirde antalyadada olduğu gibi şoförlerle münakaşa halinde olma durumunuz sözkonusu çünkü bazı işgüzar şoförler sırf 1-2 liranın hesabını yaparak sizin hakkınız olduğu halde sizi mağdur duruma uğratma gibi durumları oluşuyor onun için ulaştırma bakanlığı ve bulunduğunuz şehrin ulaşım idarelerini arayıp gerekli şikayetlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz cezai işlem seçenekleri arasında para cezası uygulama durumları var ben bir kişiyi şikayet ettim ne kadar etkili olacak ilerleyen günlerde görmeyi umut ediyorum bulunduğunuz illerde ulaşımla alakalı yerleri arayın ve sorun bilgi almaya devam edin genelde belediye tarafından yada ulaşımla alakalı siteler tarafından duyuru hemen yapılmayabilir onun için ne yapacaksak kendimiz yapalım yoksa bize birşey diyen olmaz kurumlar tarafından

kardelenn

09.10-2013, 13:38
mustafa dolmuş gecerli değil değilmi

Bio

09.10-2013, 13:40
Direk şoförleri plakalarını saatini alarak valiliğe şikayet ediniz...

Esra_Mustafa

09.10-2013, 14:04
kardelen dolmuşlarda geçerli diye biliyorum kız arkadaşım bindiğinde bir sorun yaşamamış

musti

09.10-2013, 17:19
kardelenn;

Dolmuşları kapsayıp kapsamadığı konusunda bilgim yok ama şu anki uygulamaya bakarak dolmuşlar özel şahsa ait olduğu için kapsama dışı kalacağını düşünüyorum. Bu kanun devlete bağlı kuruluşları ve belediyelere bağlı özel halk otobüslerini kapsayacağını düşünüyorum.

Belki dolmuşlar da bedava değil ama indirim uygulanabilir diye düşünüyorum.

Bio

09.10-2013, 17:33
Hayır dolmuşlar yok ...

turbay

09.10-2013, 21:32
keremöz;
ben kamuda çalısıyorum zaten işe almasına gerek yok k,mseyede yalakalık değil doğrular

ferhat1965

12.10-2013, 21:40
Arkadaslar Cuma Günü Aile Bakanliginin Twitter Adresinde Bir Arkadasimiz Engelliler icin Ücretsiz Ulasimi Sormus Ve Aile Bakanligida Bu Cevabi Vermis. Soru ve Cevabi, Caps Olarak Aldim Ekliyorum..
http://m1310.hizliresim.com/1g/d/tj46w.jpg

ahmet3847

13.10-2013, 09:36
kayseri büyükşehir belediyesi bize yazı gelmedi diyor .. kayseri'de bu konunun adı bıle geçmıyor
fakat sakarya büyükşehir belediyesinin tebrik edıyorum ücretsiz ulaşım o şehirde başlamıştır...

kremşanti

17.10-2013, 15:37
başbakanlık kartıylamı bineceğiz,yoksa başka bir kartmı çıkaracaklar?
Hızlı tren ücretsiz olacak mı?

Esra_Mustafa

18.10-2013, 14:03
kremşanti şuanda antalyada başbakanlık kartıyla ücretsiz biniş yapılıyor halk otobüsleri özel halk otobüsleri ve tramwaylar hızlı tren hakkında bir fikrim yok şehirlere göre değişim gösteriyor bu durum yurt genelinde tamamen uygulanması için neler olur bılemem

ahmet3847

23.10-2013, 20:19
Sayın Ahmet TURGUTALP

Bakanlığımıza yapmış olduğunuz bilgi edinme talebiniz incelenmiş olup, talebiniz ile ilgili olarak Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ile yapılan yazışma sonucunda; 6594 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” kapsamında belediyelerin şehir içi toplu taşıma araçlarından ücretsiz veya indirimli olarak faydalanabilmeniz için gereğinin yapılması talebinizi içeren başvurunuzincelenmiştir.

65 yaş üstü, engelli, şehit yakını ve gazi vatandaşlarımızın; bütün belediyelerin şehir içi toplu taşıma araçlarından, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının şehir içi ve şehirlerarası ulaşım hizmetlerinden ve deniz ulaşımının şehir içi hatlarından ücretsiz veya indirimli olarak yararlanmalarına yönelik düzenlemelerin de yer aldığı 6495 Sayılı Kanun 02.08.2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ancak, Kanun maddesinin uygulanmasına yönelik usul ve esasların belirleneceği yönetmelik çalışmaları halen devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde indirim uygulamasının ne şekilde olacağı açıklık kazanacaktır.

KaRe

23.10-2013, 20:35
Adana'da kaç senedir ücretsiz kullanılıyor toplu taşıtlar özel halk otobüsleri büyükşehir beledyesi otobüsleri metro adanada neka toplu taşıma aracı varsa ücretsiz biniliyor

hayırseverizmir

24.10-2013, 14:41
bu tereciye tere satmak gibi bir şey zaten ulaşım özellikle izmir içinde ücretsiz

turan yılmaz

24.10-2013, 15:07
sayın özer özkan yaş kaç bilmiyom ömrü hayatında kaç ile gittin bilmiyom hani bir laf var bol keseden salla sallayabildiğin kadar diye sayın öze özkan kardeşim türkiyede her ilde engelliye ücretsiz değil bu 1 ve il il değişen örnek ankara 40 bedava değil indirimli öğrenci tarifesi ama 60 serbest ve refakatçi örnek tokatta ücretsiz değil örnek istanbulda 40 engelli herkese bedava çok örnek vereyim İstanbul türkiyeye aite anakara değilmi kısacası olması gereken yapıldı burayı özellikle oku sayın özer özkan kardeşim

Tüm türkiye genelinde 40 ve üstü tüm engellilere üçretsiz oldu genelge bekleniyor tüm türkiye genelinde tek bir kart örnek sen izmirden geldin ankaraya ankarada elindeki kartla belediye otobüslerine üçretsiz binmen iyi değilmi bazen kusura kalma sadece iktidar yaptı diye eleştirmek istiyon

ugurci

24.10-2013, 15:16
istannbulda özel halk otobüsleri (Silivri hattı) engelli kartına ragmen normal ücret alıyorlar.

turan yılmaz

24.10-2013, 15:28
uğurçi kardeş yasada diyor özel değil belediye otobüsleri

hayırseverizmir

24.10-2013, 19:32
uğurçi kardeş yasada diyor özel değil belediye otobüsleri
sende akparti yalakalığı yapıpda canımı sıkma yaa akparti kapatılsaydı kime oy vercekdin saadet partisi dururken engelsiz türkiye partisi dururken niye akpye oy verirsiniz halen inanamıyom hem engelliye hakaret edin hemde böyle bir yasa cıkarın.engellinin dertinden anlayan başka parti bulamadınız mı:mad:

tılafsınlı

24.10-2013, 21:33
Tebrik Ediyorum Sayın Özer Özkan

UnFeeLinq

24.10-2013, 21:36
böyle çirkin ifadeler hiç hoş olmuyor beyler.. bide alkış tutanlar var bu duruma bu dahada vahim.

hayırseverizmir

24.10-2013, 21:40
nerde çirkin sözler bunlar gercek tamam akpartinin güzel projeleri oldu ona diyecek bir şey yok ama bu turan arkadaş sanırım akparti propagandası yapıyor

tılafsınlı

24.10-2013, 21:43
hiç bişey düşünmeden sormadan sorgulamadan yaşamamızı istiyorlar bunların tersini yapınca saygısızlık oluyor çirkinlik oluyor siz çirkinlik görmemişsiniz açık biraz gözünüzü çıkarın AT Gözlüklerinizi

turan yılmaz

25.10-2013, 09:27
hayır provaganda değil yazdığına cevap dediğin şuydu izmirde ücretsiz biniyom ankaraya gelincede bedavamı bineceğim çok saçma diye yazmıştın ben buna cevap yazdım

VE PARTİ PROVAGANDASI YAPAN VARSA özer özkan kendinsin parti adlarını yazarak oy ver diyosun acık ve net

ugurci

25.10-2013, 17:48
belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar."
Bu paragrafözel halkotobüsleri için eklenmiş olmasın:)))

ahmet3847

27.10-2013, 20:15
geçen gün kayseri engelliler derneğine gittik ordaki görevlilere sorduk; yönetmenlik çalışması devam etmekte 11.ay en geç yılbaşından itibaren elimize yazı gelecek dediler..

KCETAŞ

06.11-2013, 11:25
ücretsiz ulaşımda hala bir gelişme yok sanırım :(

dmert58

06.11-2013, 11:32
Sivasta da aynı şekilde böyle bir uygulama yok maalesef adı indirimli işte 1.10 kuruş engelliye konuşmaya gelince de bazıları vay sivas engelli dostu bir şehir bilmem ne biz neden göremiyoruz acaba

Bio

06.11-2013, 11:38
Arkadaşlar Türkiye genelinde yok torba yasanın yönetmeliği çıkmadı hala :D reklamları izlediniz daha sinema başlamadı yani , Sadece yerel belediyelerin kendi yaptıkları indirimler söz konusu biraz daha bekleyin seçime reklam lazım o zaman işte derler pastayı önünüze koyarlar ...

ahmet3847

06.11-2013, 13:02
ewet sakaryada neden başladı o zaman ücretsiz ulaşım belediyeler istese başlarlar :))

Bio

06.11-2013, 13:22
Ahmet hala anlamıyorsunuz zaten yerel belediyelerde bu birçok belediye kendi uyguluyor ve yıllardır var bu yasa çıkmadan önce mersinde vardı mesela ama bütün ülkeyi kapsıyor o yüzden yönetmelik bekleniyor ben mersindeki kartımı senin dediğin şekilde kullanamıyorum. ancak yönetmelik çıktığı takdirde sadece engelli kartın yeterli olacak heryerde ama işi şova döktükleri için önce yasa çıktı tamam 4 aydır yönetmelik bekleniyor. çünkü devlete yük ne kadar ötelerse kar diğer haklarda var tek engelliler yok torba yasada....

burak_br

06.11-2013, 19:28
ne zman başlayacak daha ya

serkanim

07.11-2013, 16:35
Evet arkadaşlar Gün Yüzüne Çıkıyor Yavaş Yavaş Buyrun haberi okuyun.

Bütün illerin şehiriçi ulaşımında tek kart dönemi - Milliyet Haber (http://gundem.milliyet.com.tr/butun-illerin-/gundem/detay/1788627/default.htm)

hayırseverizmir

07.11-2013, 16:47
yalan haber tek kart güzel ama engellileri kapsamaz

ahmet3847

09.11-2013, 20:10
yılbaşına 1-2 ay içerisinde anca uygulanır :))

hayırseverizmir

09.11-2013, 20:14
yada çıkmaz ayın son çarşambası:D

burak_br

09.11-2013, 21:00
ya bunasıl işya resmi gazetede yayınlanmış şeyçıkmıyor

hayırseverizmir

10.11-2013, 19:02
belki kırmızı kar yağınca:D

turan yılmaz

14.11-2013, 12:03
sayın özer özkan seni anlamakta çok güçlük çekiyom sadece iktidarı eleştirmek için kötülemek için elinden gelse ellerini açıp dua edeceksin ayıp ayıp ne zaman doğru bulduğun şeye bu güzel uygulama inşallah en kısa zamanda çıkar diyeceksin merak ediyom BENDEN TAVSİYE ellerini aç du et

hayırseverizmir

14.11-2013, 14:23
ben olmayacak olan duaya amin demem çünkü genel sağlık sigortasında hastaneye gitmediğim halde borçlu çıkaran hükümete destek vereceğimi sanıyorsan avucudu yalarsın

turan yılmaz

14.11-2013, 14:41
ben nededim sen ne anladın pes peki hastaneye gitmediğin halde çıktı ise eczaneye diyeydin ben hastaneye ne zaman gitmişim diye sana söylerlerdi hangi tarihte hangi hastaneye hangi bölüm doktora gittiğini söylerdi geçenlerde bende aynı düşünceye kapıldım eczacıma hastaneye gitmedim dedim bana söyledi nörolojiye gitmişin şu tarihte diye lafı çarpıtma burda artı konu sağlık değil ulaşım VE eğer hükümet senin oyunla kazanacaksa varsın kaybetsin sorun olmaz merak etme avucunu yalayan yalar sen kendi avucunu yala dönde bir konu başlığı ne diye sayın özer özkan illa eleştirecem kötülüyecem diye nereye yazdığına BAŞLIK ULAŞIM UYANAMAMIŞIN BELLİ GÜNAYDIN artı konunun eczaneyle hastaneyle NE ALAKASI VAR ULAŞIM DA ULAŞIM

hayırseverizmir

14.11-2013, 14:50
yav ben 6 aydır işsizim ve hiç hastaneye gitmedim sgk bankaya yolladı gelir tespit için bize 120 tl ödemeniz yeter dedi bir baktık bankaya 400 tl borç çıkardı kusura bakma ben bu olaya yani ulaşım için destek vermiyorum

sesene

14.11-2013, 14:58
Bazi belediyeler yasa cikmadan oncede indirim veya baska avantajlar sagliyordu. Daha once Sakarya ornegini verdim. Sakarya'da yasa cikmadan once kademeli olarak engellilere indirim veriliyordu. % 60 ve uzeri olanlara serbest kart , % 40 ile 59 arasina indirimli kart veriliyordu. Yasa ciktikdan sonra % 40 ve uzeri engellilere serbest kart , bakima muhtac olanlaraysa refekatcisine de ucretsiz ulasim hakki verildi.

Fakat : Yeni yasa ile degisen , engelli hangi sehire giderse gitsin , hangi ulasim aracina binerse binsin (kamuya ait) ucretsiz binebilmesi icin 1 kart sistemi getirilecek. Bu kart ile ulkenin her yerinde gecerliligi esas olacak.

Bu sistemi oturtmak cok kolay degil. Altyapisi hazirlaniyordur. Evet bu zaman alacak.

Ama.. Belediyeler Sakarya orneginde oldugu gibi , gecis doneminde insiyatif alip yasaya uygun hareket etmeleri gerekir. En azindan oldugumuz sehirde bu hakdan yararlanilabilir.

turan yılmaz

15.11-2013, 12:37
sayın özer özkan artık sana katıla katıla gülüyorum sadece bir yerleri savunayım derken yazdıklarına bak sadece şu genelge artık çıksada rahatlasak ya

hayırseverizmir

15.11-2013, 13:40
var mısın iddasına bir kolasına eğer çıkarsa ben gelirim ankaraya kola ısmarlarım eğer çıkmazsa sen izmire geldiğinde bana ısmarlarsın ciddiyim bu konuda handikaplıda olsa bu genelge çıkmaz varım iddaya

turan yılmaz

15.11-2013, 14:00
iddaaylamı korkutacaksın arkadaşım ulaşımın içine yazdıklarına sinir oldum nasıl genelge çıkmaz yasa çıktı düzenleme bekleniyor tamam iktidarı sevmiyor beğenmiyor olabilirsin istediğinide diye bilirsin ama ne yazdığınıda bil birazcık ya ben ücretsiz ulaşımı desteklemiyom diyorsun tüm içtenlikle söylüyorum bunu muhalefet yapsa inanki tebrik eder savunduğum kişiyide eleştiri yağmuruna tutardım o zaman yılbaşına hazırlığını yap ankara için çünkü ankara sabaha akşama yüzde 40 olan arkadaşlarada ücretsiz yapacak VE EKLEYEYİM tek kartla tüm türkiye geneli engellilere ücretsiz o9lunca daha süper olacak genelge cıktığında

hayırseverizmir

15.11-2013, 14:05
yılbaşında çıkmazsa hiç buraya uğrama eğer çıkarsa ben buraya uğramam

turan yılmaz

15.11-2013, 14:07
oraya buraya uğrama olayı değil eğer çıkarsa burdan yaptığın hakaretler için BAŞLIK AÇIP ÖZÜR DİLEYECEKSİN VARMISIN BURDAKİLERDEN VE MALUM ADI GECENLERDEN VARSIN

hayırseverizmir

15.11-2013, 14:18
ben varım da çıkmazsa atatürkcülerden özür dilemeye var mısın

turan yılmaz

15.11-2013, 14:21
Tamam özür dilerim sorun değilde benim atatürke takıntım yok hakaretimde yok niçin neden atatürkçülerden özür dileyeyim onu anlamadım yinede tamam

hayırseverizmir

15.11-2013, 14:24
eğer çıkarsa kendim için değil tüm engelliler adına sevinirim izmir dışına ancak buluşmalarda kullanırım bana pek yararı yok izmirde zaten mevcut kartla gece son araçlara kadar biniyorum hemde ücretsiz

UnFeeLinq

15.11-2013, 22:09
atatürk bunların atası oldugu için sahiplenme olayı malesef :) atatürk 76 milyonun atası ya valla iyice zıvanadan cıktınız :)

musti

21.11-2013, 11:28
resmi gazete tarih:02.08.2013
sayı:28726

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130802.pdf

madde 88 çok uzun ama uygun yeri kopyaladım.

engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40
ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin kendileri
ile birlikte birden fazla olmamak üzere birlikte yolculuk ettikleri refakatçileri, demiryolları
ve denizyollarının şehiriçi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından
kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel
şahıs ya da şirketlere ait şehiriçi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanırlar.

Bu maddeye göre özel halk otobüsleride engellilere ücretsiz olacağını çıkarıyorum.

uygulama 1 ocak 2013 başlayacak büyük ihtimalle

ahmet3847

21.11-2013, 14:52
evet büyük ihtimalle yılbşından snra başlıycak inş..

fatih_123

26.11-2013, 12:39
Sayın Fatih K******; İlgi başvurunuzda şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ile 65 yaş üzeri vatandaşlara sağlanan ücretsiz seyahat hakkı ile ilgili bilgi talebinde bulunmaktasınız. Konuyla ilgili olarak 02.08.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ücretsiz seyahat hakkının kapsamı genişletilmiştir.
Bu yasanın ilgili maddesinin uygulanmasına yönelik “Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Hakkının Kullanımına Dair Yönetmelik Taslağı” Bakanlığımız tarafından hazırlanarak ilgili Bakanlıkların görüşlerine sunulmuştur. Yönetmeliğin, söz konusu Bakanlıkların görüşlerinin tamamlanmasına müteakip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra hak sahipleri müracaat edebileceklerdir.
Bilgilerinizi rica ederim.


Başbakanlık BİMER e gönderdiğim bilgilendirme talebine istinaden bugün gelen cevap. yani birkaç haftaya inşallah şehir içi ulaşımı ücretsiz kullanabileceğiz

kazmut

26.11-2013, 13:17
hadi işalah sabırsızlıkla ücretsiz ulaşımın yürürlüğe girmesini bekliyruz

metin_25

28.11-2013, 16:52
yeni çıkan torba yasada engellilerin ulaşım hakları belirtiliyor. 02-08-2013 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Fakat biz ne zaman ulaşım haklarından faydalanacağız? kartlar ne zaman çıkacak? TEŞEKÜRLER

ahmet3847

01.12-2013, 10:00
​bugun 1 aralık inş. 1-2 ay snra uygulanacak yılbaşına az kaldı :))

burak_br

04.12-2013, 18:49
nezman geçcek dhaa ya hiçbir ses seda yokk

TOLGA_HAN

05.12-2013, 08:11
Yozgatın Sorgun ilçesinde şehir içi dolmuşlar bedava kartımı gösterdim ücret almadılar

çelebi

05.12-2013, 09:04
Marmarayda niye ücret ödüyoe engelliler?

erolktr

05.12-2013, 11:17
çelebi;

Birisi bunu bilgi edinmeye sorarsa iyi olur diye düşünüyorum..

destkop

09.12-2013, 10:43
ankara egoya bilgi edinme hakkı kanunu çerçevesinde sordum verdikleri cevap aşağıdadır02/08/2013 tarıh ve 28726 sayılı resmı gazetede yayınlanan, 12/07/2013 tarıh ve 6495 sayılı kanunun 88. Maddesı kapsamında hızmet verecek toplu tasıma aracları, toplu tasıma hızmetlerının kapsamı ıle bu hızmetlerden ucretsız ve ındırımlı yararlanmaya ılıskın usul ve esaslar; malıye, ulastırma, denızcılık ve haberlesme, ıcıslerı ıle calısma ve sosyal guvenlık bakanlıklarının goruslerı alınmak suretıyle aıle ve sosyal polıtıkalar bakanlıgı tarafından cıkarılacak yonetmelıkle duzenlenecektır. Kanunda belırtılen cıkartılacak olan yonetmelıgın cıkartılarak yayınlanması kanunda belırtılen bakanlıkların yetkısındedır. Yetkılı bakanlıklar tarafından yonetmelık cıkartılıp yayınlandıktan sonra buna gore kurulusumuzda bu yonetmelıge gore gereklı duzenlemeyı yapacaktır. Cıkarılması beklenen bu yonetmelık ıle hızmetten faydalanmak ıcın hangı belgelerın gerektıgı ve dıger ne gıbı unsurların dıkkate alınacagı belırlenecektır. Buna gore de 65 yas ustu kısılere ucretsız olarak toplu tasıma hızmetı verılmeye baslanacaktır. Bılgılerınıze rıca ederız.

ackurt19

09.12-2013, 23:01
palavra...palavra..palavra...seçim makyajı.seçim şekeri.yiyen yiyor valla.

hayırseverizmir

10.12-2013, 19:31
palavra...palavra..palavra...seçim makyajı.seçim şekeri.yiyen yiyor valla.
aynen

aferits

12.12-2013, 17:18
İşlerine gelince yarım yamalak marmarayı 29 ekimde açsınlar, bir yönetmeliği aylarca çıkaramasınlar. Menfeaat neredeyse oradalar.

musti

16.12-2013, 11:16
çelebi;

Marmaray TCDDY bağlı banliyö trenleri gibi Belediye ile ilgisi yok.

fuysal

16.12-2013, 14:24
Valla ben %50 engellıyım ama maalesef denız otobusune bınemıyorum eskıden bedavaymıs 2lıra 50 krus ucret alıyorlar ben anadolu yakasında ıkamet edıyorum sabıha gokcenden ekspresse bınmek payla anlayacagınız engellde bır sey ıfade etmıyor.

Bio

16.12-2013, 15:06
Yönetmelik 2014 de anca çıkar yada şubat sonu seçime çok yakın sıcak tutmak için , gündem değişikliği için diyarbakırdaki rezaletini bastırmak için marmarayı açtılar 29 ekim ayrıca önemi olan bir gün olduğu için özellikle seçilmiştir. Yiyen yedi yemeyen yine muhalefet yapıyor oldu ....

aferits

16.12-2013, 18:21
Takke düştü kel göründü.
İstanbul B. İETT nin engelli şehit ve gaziler için verdiği ücretsiz karına sınırlama getirdi.
Birde utanmadan UKEME karaı diyor UKEME ye teklifi götüren o.
Daha çok beklersiniz.
Leyleğin ömrü lak lak ile geçermiş.

destkop

19.12-2013, 11:26
arkadaşlar engelli yaşlı hizmetleri genel müdürlüğüne bilgi edinme hakkı kanunu çerçevesinde sordum verdikleri cevap aşağıdadır

Engelli, gazi, yaşlı ve şehit yakınlarının ücret ulaşımı ile ilgili yönetmelik çalışmaları son aşamada olup, henüz yayınlanmamıştır. Yayınlandıktan sonra ilgili kamu kurumlarına gönderilecektir. Ayrıca Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün WEB sayfasında duyurulacaktır.

turan yılmaz

19.12-2013, 11:27
NE Genelgeymiş be çıkmadı gitti

destkop

19.12-2013, 11:28
turan bey malesef kamu kurumları yavaş ilerliyor. heralde seçime yakın çıkar gibime geliyor.

turan yılmaz

19.12-2013, 11:28
MADEM bu kadar uzun sürecekti açıklamayı zamanı gelince yapılsa daha iyi olmazmıydı çıkmadan açıklarsan milletde dört gözle bekler

Bio

19.12-2013, 11:28
Dur daha çıkmaz önce hırsızlıklarını bir kapatsınlar önce size bize sıra gelmez vatandaşa sıra gelmez...